3 tỉnh thành sẽ lên TP trực thuộc Trung ương

Hiện nay UBTVQH đang có kế hoạch đưa thêm 3 thành phố nữa lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem chi tiết

Đề án đưa Đông Anh, Gia Lâm lên quận vào quý IV/2023

Lộ trình tháng 7/ 2023, UBND sẽ trình HĐND thành thông qua chủ trường đưa hai huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận.

Xem chi tiết

Ký hiệu RDD là đất gì?

Ký hiệu RDD là đất gì? Thủ tục thành lập đất RDD như thế nào?

Xem chi tiết

MVB là đất gì? Quy định về đất MVB

Ký hiệu MVB là đất gì? Những quy định về đất MVB

Xem chi tiết

Loại đất NCS trên bản đồ quy hoạch là gì?

Đất NCS là đất núi đá không có rừng cây. Đất NCS là loại đất chưa sử dụng ở dạng núi đá, trên các núi đá này không có rừng cây.

Xem chi tiết

DCS là loại đất gì?

Đất DCS là đất chưa được sử dụng trên vùng đồi núi. Định nghĩa là thế, nhưng quy định cho loại đất này là gì?

Xem chi tiết

Đất CSD là gì? Quy định về đất CSD

CSD được hiểu là đất chưa xác định mục đích sử dụng, bao gồm đất bằng chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây, đồi núi chưa sử dụng.

Xem chi tiết

DDL là đất gì? Những quy định mới nhất về đất DDL

Đất DDL đã được xếp hạng hoặc được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bảo vệ thì phải được quản lý nghiêm ngặt theo quy định.

Xem chi tiết

DCH là đất gì? Quy định của Pháp luật về đất DCH là gì?

Theo điểm e Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất DCH là đất được đưa vào mục đích sử dụng công cộng.

Xem chi tiết

NTD là đất gì? Mục đích sử dụng đất NTD là gì?

Quy định của pháp luật về đất đai quy định đất NTD là một trong những loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Xem chi tiết

Khái niệm đất PNK trên bản đồ địa chính

Theo các quy định hiện nay, PNK là ký hiệu của loại đất phi nông nghiệp khác, thuộc nhóm đất phi nông nghiệp tại Điều 10 Luật Đất đai 2013.

Xem chi tiết

RSX là đất gì? Có nên mua đất RSX hay không?

Đất RSX là loại đất phổ biến tại Việt Nam, có rất nhiều thắc mắc liên quan tới đất RSX.

Xem chi tiết

RPH là đất gì? Có mua bán được không?

Nhà nước ta đã quy định về việc trồng RPH để chống lại những thiên tai góp phần điều hòa khí hậu, không khí, bảo vệ môi trường. Vậy ký hiệu RPH là gì?

Xem chi tiết

Đất TIN là đất gì? Những quy định khi sử dụng đất

Đất tín ngưỡng là một trong những loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp và có thời hạn sử dụng là ổn định, lâu dài.

Xem chi tiết

TON là đất gì?

Đất TON được hiểu là đất được sử dụng với mục đích để xây dựng chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường,..

Xem chi tiết

BCS là đất gì? Những quy định mới nhất về đất BCS

BCS là ký hiệu viết tắt của đất bằng chưa sử dụng trên bản đồ địa chính. Vậy mã đất BCS là gì?

Xem chi tiết

Ký hiệu đất DBV trên bản đồ địa chính là gì

DBV được sử dụng với mục đích xây dựng các công trình liên quan đến bưu chính, viễn thông.

Xem chi tiết

LUK là đất gì? Có chuyển lên đất ở được không?

Đất LUK là đất trồng lúa nước còn lại và thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định phân loại đất tại Việt Nam.

Xem chi tiết

DNL là đất gì? Quy định sử dụng đất DNL

DNL là loại đất chỉ được sử dụng để xây dựng các công trình năng lượng vào mục đích cung cấp điện phục vụ đời sống.

Xem chi tiết

DDT là loại đất gì trên bản đồ quy hoạch?

Đất DDT là đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng hoặc bảo vệ.

Xem chi tiết

Thủ tướng: Doanh nghiệp bất động sản phải tự cứu chính mình

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp bất động sản phải có trách nhiệm với chính mình, giải quyết các khó khăn do mình gây ra.

Xem chi tiết

MNC là đất gì?

Hãy cùng theo dõi những nội dung dưới đây để hiểu rõ về khái niệm cũng như những quy định hiện hành về loại đất này.

Xem chi tiết

SON là đất gì? Đối tượng quản lý và sử dụng đất SON

SON là ký hiệu trên bản đồ địa chính để chỉ đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối nói chung trên lãnh thổ của Việt Nam.

Xem chi tiết

DCK là đất gì?

DCK là ký hiệu loại đất gì? Những quy định mới nhất và lưu ý khi sử dụng

Xem chi tiết

CCC là đất gì?

CCC là ký hiệu loại đất gì? Quy định về đất có mục đích công cộng là gì?

Xem chi tiết

DTL là loại đất gì?

Đất thủy lợi được ký hiệu là DTL là loại đất dùng để xây dựng các công trình thủy lơi, phục vụ lao động sản xuất và nhu cầu sinh của người dân.

Xem chi tiết

DRA là đất gì?

DRA là ký hiệu loại đất gì? Quy định của Pháp luật về đất DRA

Xem chi tiết

SKS là đất gì?

Đất SKS là đất thuộc diện thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản được Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuê.

Xem chi tiết

DKV là đất gì? Có được xây nhà, chuyển nhượng đất DKV?

DKV là ký hiệu loại đất gì? Tìm hiểu về loại đất DKV

Xem chi tiết

DSH là đất gì? Quy định sử dụng quỹ đất DSH như thế nào?

DSH là ký hiệu loại đất gì? Một số vấn đề liên quan đến đất DSH

Xem chi tiết