Liệu thị trường BĐS có đi lên khi doanh nghiệp được vay tiền?

avatar
By Đào Mạnh Trường

28/03/2023

Theo nhận định từ Ngân hàng Nhà nước, việc các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn từ nguồn vốn chỉ là một phần nhỏ. Để thị trường đi lên, cần có sự phối hợp từ các chính sách từ Chính phủ và các địa phương. Ngoài ra, HoREA đưa ra kiến nghị việc cho doanh nghiệp bất động sản vay, và giải ngân luôn đến các nhà đầu tư trái phiếu.

HoREA kiến nghị cho doanh nghiệp bất động sản vay, giải ngân luôn đến trái chủ

Cho doanh nghiệp bất động sản vay, nhận thế chấp bằng chính trái phiếu

Nghị định 08 là cơ sở pháp lý mở đường cho việc thực hiện thỏa thuận đàm phán giữa doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu sắp đến hạn và nhà đầu tư trái phiếu. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của nghị định chỉ quy định cơ chế thỏa thuận giữa doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu sắp đến hạn và trái chủ, đặc biệt là cơ chế hoán đổi trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

Hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại được cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn. Các trái phiếu này sẽ phải có tài sản thế chấp và dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để cơ cấu lại khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn, Ngân hàng Nhà nước có thể chấp thuận cho vay không quá 70% giá trị gói trái phiếu phát hành.

Ngân hàng thương mại được phép nhận thế chấp bằng chính gói trái phiếu này và các tài sản đảm bảo để phát hành gói trái phiếu đó theo phương thức ngân hàng thương mại giải ngân trực tiếp đến các trái chủ.

Đối với phần 30% giá trị gói trái phiếu đã phát hành, HoREA đề nghị doanh nghiệp và các trái chủ thỏa thuận, đàm phán với nhau theo quy định tại nghị định 08.

“Giảm lãi suất cho vay thực chất hơn”

HoREA cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất cho vay đang kéo theo xu thế các ngân hàng thương mại phải giảm lãi suất huy động. Tuy nhiên, nhìn chung, lãi suất cho vay vẫn ở mức cao.

Hiệp hội cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm thực chất hơn nữa lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản và người dân.

Hiệp hội cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét cho các doanh nghiệp được giãn tiến độ trả nợ theo chủ trương của nghị quyết số 33 của Chính phủ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp bất động sản được vay tín dụng đối với dự án đầy đủ pháp lý, có tính khả thi, có tài sản đảm bảo cho khoản vay.

NHNN chỉ đạo cấp tín dụng cho bất động sản, phân khúc nào được hưởng lợi?

Cấp tín dụng cho dự án đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở

Bất động sản là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế, có vai trò quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định cho nền kinh tế, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế, lĩnh vực khác cùng phát triển, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người dân, phát triển đô thị, công nghiệp và du lịch.

Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị NHNN có giải pháp mở rộng và tăng hạn mức tín dụng cho lĩnh vực bất động sản trong phạm vi cả nước.

Trong thời gian qua NHNN luôn chủ trương cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp. Chính sách của NHNN là khuyến khích tổ chức tín dụng tập trung cho nguồn vốn cho các phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; đồng thời kiểm soát rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhằm thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

Tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực BĐS tăng đều qua các năm, đến năm cuối 2022 là 24% tổng dư nợ nền kinh tế. Tín dụng cho nhu cầu đời sống cũng tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

NHNN đang đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 14-15% trong năm 2023 và NHNN sẽ điều chỉnh để đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực khác, trong đó có bất động sản.

NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục cho các tổ chức tín dụng tiếp tục dành vốn tín dụng cho các dự án bất động sản đủ điều kiện pháp lý, có khả năng tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở và đảm bảo kế hoạch trả nợ.

Kiểm soát rủi ro cấp tín dụng đối với phân khúc bất động sản cao cấp đang dư thừa nguồn cung, bất động sản không có nhu cầu thực, kinh doanh có tính chất đầy cơ, làm giá, lũng đoạn thị trường; kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng/ nhóm khách hàng lớn, khách hàng có liên quan đến cổ đông lớn, người có liên quan đến cổ đông của tổ chức tín dụng…

Thống đốc chỉ đạo các ngân hàng kịp thời báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tín dụng. Nỗ lực tối đa tiết giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực bất động sản.

Cấp tín dụng cho bất động sản được triển khai như thế nào?

Sau hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản hồi tháng 2, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã thống nhất cung cấp gói tín dụng trị giá 120 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực nhà ở xã hội đối với công nhân. Gói này sẽ dành cho người lao động có thu nhập thấp với lãi suất cho vay thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường.

Tác giả
avatar
Đào Mạnh Trường

Chuyên gia tư vấn bất động sản

Phân tích chuyên sâu về cơ hội đầu tư, chỉ ra những điểm yếu của dự án bất động sản, nhờ đó để tránh rủi ro cho các nhà đầu tư.