Chính Sách Bảo Mật

1 - Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website dandautu.vn bao gồm: Họ & tên, nội dung liên hệ, email, điện thoại. Đây là các thông tin mà dandautu.vn cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để dandautu.vn liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch tại website dandautu.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết như kể trên của người dùng. người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ với các thông tin đã cung cấp và hộp thư điện tử của mình.

Ngoài ra người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste dandautu.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2 - Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và website dandautu.vn.
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại dandautu.vn.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

3 - Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của dandautu.vn.

4 - Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BILLIONS

M4-L20 Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Email: [email protected]

Điện thoại: (+84)0833.855.555

5 - Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu dandautu.vn thực hiện việc này.

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website khuyến mại dandautu.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, dandautu.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người dùng tùy theo mức độ, dandautu.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6 - Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Thông tin cá nhân của người dùng trên dandautu.vn được dandautu.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của dandautu.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, dandautu.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên dandautu.vn.

Chúng tôi yêu cầu các cá nhân khi đăng ký thông tin phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, điện thoại,…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.