DCS là loại đất gì?

avatar
By Lê Thu Trang

25/02/2023

Theo quy định, đất đai thuộc quyền sở hữu của người dân và Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trên thực tế, có thể thấy, đa phần các diện tích đất ở các địa phương chưa được khai thác sử dụng, chưa được đưa vào sử dụng mà “những chủ sở hữu” lại không có đất canh tác, nuôi sống gia đình. Song, các cơ quan có thẩm quyền lại không đưa bất kỳ những phần đất này vào sử dụng trong thực tế. Vậy đất DCS là gì? Quy định về loại đất này như thế nào?

Đất DCS là loại đất gì?

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BNMT Quy định về bản đồ địa chính, trong đó có quy định về đất DCS như sau:

“Đất DCS là đất đồi núi chưa sử dụng”

Pháp luật hiện nay, chưa có quy định cụ thể về đất chưa sử dụng như thế nào, tuy nhiên theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định đất chưa sử dụng gồm đấ bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đã không có rừng cây.

Ký hiệu: DCS

Quy định về đất chưa sử dụng

Hạn mức giao đất đồi núi chưa sử dụng được quy định tại Khoản 5 Điều 129 như sau:

Thứ nhất, hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sử dụng cho những mục đích khác (nông nghiệp, lâm nghiệp,...) phải đáp ứng điều kiện sau:

  • Không quá hạn mức giao đất

  • Không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

Thứ hai, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thời hạn sử dụng đất DCS

Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 5 năm. Diện tích đất chưa được đưa vào sử dụng, UBND cấp xã sẽ cho các cá nhân, hộ gia đình thuê theo hình thức đấu giá. Và diện tích đất này sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

  • Xây dựng các công trình công cộng của xã (công trình văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, vui chơi,...) theo quy định của UBND cấp tỉnh;

  • Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng;

  • Xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

Phải nộp tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vào ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Tác giả
avatar
Lê Thu Trang

Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản

Phân tích, đánh giá và lập kế hoạch các dự án bất động sản lớn ở khu vực Miền Bắc.