Khái niệm đất PNK trên bản đồ địa chính

avatar
By Nguyễn Minh Hiếu

24/02/2023

Việt Nam chia quy đất thành 3 loại, trong đó, nhóm đất phi nông nghiệp còn bao gồm một loại đất PNK - đất phi nông nghiệp khác. Khó có thể hình dung về loại đất này, nhưng chúng được sử dụng khá phổ biến trong đời sống hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm cho bạn những thông tin cần biết về loại đất này.

Định nghĩa PNK

Nếu các nhóm đất khác, người dùng đã có những hình ảnh nhất định để hình dung. Tuy nhiên, đất phi nông nghiệp PNK hẳn là khiến nhiều người bối rối. 

Khu đất này được cấp phép xây dựng các công trình nhỏ như nhà nghỉ, lán, trại cho công nhân trong cơ sở sản xuất; đất làm kho, nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, đây còn là đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh, công trình không gắn liền với đất ở.

Ký hiệu: PNK

Màu sắc trên bản đồ quy hoạch:

Các vấn đề xoay quanh đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật

Nguyên tắc sử dụng đất PNK

Đất phi nông nghiệp khác là loại đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng nhà kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó gắn liền với đất ở. Do đó, khi sử dụng đất phi nông nghiệp khác vào các mục đích nêu trên, người dân cần phải đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc nhất định.

Khi tiến hành xây dựng, các cá nhân phải đảm bảo những yêu cầu sau:

  • Cá nhân tiến hành xây dựng các công trình phải lập hồ sơ báo cáo với lãnh đạo địa phương cũng như các cơ quan có thẩm quyền khác để xin phép.

  • Các công trình phải xây dựng đúng mục đích, diện tích.

  • Đất phi nông nghiệp khác được sử dụng với mục đích làm công trình xây dựng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, người sử dụng đất phải có nhiệm vụ sử dụng đất trên tinh thần bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn tài nguyên đất đai, đảm bảo kết cấu ban đầu trong suốt quá trình thi công và sau thi công.

Nghĩa vụ tài chính đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp khác sang đất ở

Điểm c, Khoản 2, Điều 4 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, quy định về việc chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

  • Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước 01/07/2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

  • Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước 01/07/2014, khi được chuyển đổi mục đích sang đất ở, thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  • Trường hợp Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển đổi mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm, thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tác giả
avatar
Nguyễn Minh Hiếu

Chuyên viên nghiên cứu, phân tích

Kinh nghiệm dự đoán xu hướng đầu tư bất động sản trong tương lai.