Đề án đưa Đông Anh, Gia Lâm lên quận vào quý IV/2023

avatar
By Đỗ Chinh

07/03/2023

Ngày 3/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND triển khai thực hiện đề án đầu tư, xây dựng đưa 5 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì lên quận.

UBND TP vừa thông qua phương án thành lập 5 huyện mới Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng. Đầu tiên, UBND TP sẽ trình HĐND TP thông qua chủ trương đưa hai huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm lên quận, sau đó trình Chính phủ, Thường trực Quốc hội trong quý cuối năm.

Theo quy định, để đưa huyện lên quận phải đạt 31 tiêu chí, từ xã lên phường có 16 tiêu chí. Đối với những tiêu chí chưa đạt, các địa phương cần có phương án xây dựng, đưa ra các giải pháp, cân đối nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất về các sở chuyên ngành, Ban Chỉ đạo Đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện thành quận, chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ hoặc tham mưu UBND thành phố giải quyết.

UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 có 3-5 huyện lên quận. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cho rằng “nếu dàn hàng ngang thì khó thành công”. Chính vì thế, Đông Anh và Gia Lâm sẽ là hai huyện được ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện các tiêu chí lên quận trong quý cuối của năm 2023.

Với kết quả huyện tự đánh giá thực hiện các tiêu chí thuộc các nhóm “cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội” và “hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị”, cả 5 huyện đều chưa đáp ứng đủ 31 tiêu chí huyện thành quận và 16 tiêu chí thành xã phường.

Thông qua báo cáo của huyện và rà soát sơ bộ của các sở, ngành về tiêu chí thành quận, huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm đã đạt mức tối thiểu quy định (đối với nhóm cơ sở hạ tầng đô thị, huyện Gia Lâm đạt 24/25 tiêu chí, huyện Đông Anh đạt 22/25 tiêu chí), các huyện còn lại vẫn còn nhiều tiêu chí chưa đạt yêu cầu.

Với các tiêu chí về xã thành phường, huyện Đông Anh đã đạt mức tối thiểu nhóm cơ sở hạ tầng đô thị (10/13 tiêu chí), huyện Gia Lâm đạt mức tối thiểu nhóm cơ sở hạ tầng đô thị theo phương án điều chỉnh địa giới (10/13 tiêu chí).

Về hoàn thiện hồ sơ, Đề án và thực hiện các quy trình, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập quận, phường, Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo UBND thành phố, Thành ủy về việc hoàn thiện hồ sơ, Đề án đối với 2 huyện là Đông Anh và Gia Lâm hoàn thành trong tháng 6/2023, đối với 3 huyện còn lại (Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì) sẽ hoàn thành trong quý II/2024. 

UBND Thành phố sẽ trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đề nghị Đề án đối với 2 huyện Đông Anh, Gia Lâm hoàn thành trong tháng 7/2023, các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì sẽ được hoàn thành trong Quý III/2024.

Hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ về Đề án đối với 2 huyện Đông Anh, Gia Lâm hoàn thành trong quý IV/2023, 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì hoàn thành trong năm 2025.

Tác giả
avatar
Đỗ Chinh

Chuyên gia phân tích thống kê thị trường bất động sản

Tổng hợp phân tích, điều tra nhu cầu nhà ở của khách hàng, đặc tính sản phẩm của nội bộ để đề xuất mô hình sản phẩm BĐS phù hợp.