TON là đất gì?

avatar
By Nguyễn Minh Hiếu

24/02/2023

Ở nước ta hiện nay đang có sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa tôn giáo khác nhau và được hiện diện trên khắp cả nước. Đây chính là điều kiện hình thành loại đất cơ sở tôn giao. Trong bài viết dưới đây của Dân Đầu Tư sẽ giúp bạn có được những thông tin cơ bản của loại đất này cũng như những quy định của pháp luật liên quan đến TON.

Đất TON là gì?

Tôn giáo là niềm tin tín ngưỡng mà ở bất kỳ quốc gia nào cũng có, việc lựa chọn đi theo tín ngưỡng, tôn giáo nào sẽ phụ thuộc vào quy tắc mà quốc gia đó đưa ra. Ở Việt Nam, người dân có thể tin vào bất cứ tôn giáo nào mà họ muốn, Nhà nước không hề ngăn cấm. Tuy nhiên, việc hoạt động các tôn giáo tín ngưỡng sẽ phải tuân thủ theo pháp luật để đảm bảo không lan truyền thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến quốc gia. Và để hoạt động được tín ngưỡng thì Nhà nước ta cũng quy định về việc giao, cho thuê hay cấp đất để xây dựng các cơ sở tín ngưỡng phục vụ cho nhu cầu của người dân.

Đất tôn giáo có thể được hiểu là đất sử dụng cho mục đích xây dựng chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

Ký hiệu: TON

Màu sắc trên bản đồ quy hoạch:

Phân biệt giữa đất cơ sở tôn giáo với đất tín ngưỡng

Nhìn chung hai loại đất này đều phục vụ cho mục đích thờ cúng, thể hiện niềm tin vào những điều tâm linh, tin vào những gì được truyền dạy, mặc dù không nhìn thấy được, không có một vật hiện hữu nào thể hiện rõ. Tuy nhiên, hai loại đất này có những điểm khác nhau, cụ thể:

Đất cơ sở tôn giáo:

  • Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc nhà chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

  • UBND cấp tỉnh căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, quyết định diện tích đất giao cho cơ sở tôn giáo.

Đất tín ngưỡng:

  • Đất tín ngưỡng bao gồm đất có công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ.

  • Việc sử dụng đất tín ngưỡng phải đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  • Việc xây dựng, mở rộng các công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ của cộng đồng phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Những câu hỏi thường gặp về đất cơ sở tôn giáo

Quy định về chủ sở hữu và người được quyền sử dụng đất TON

Theo Điều 4, Luật Đất đai 2013 đã quy định rõ về chủ sở hữu, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý cho loại đất này. Nhà nước sẽ trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Người sử dụng sẽ được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định bao gồm những đối tượng sau:

  • Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ;

  • Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, thánh niệm, niệm phật đường, trường đào tạo riêng của tôn giáo, tu viện, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo.

Đất cơ sở tôn giáo có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Theo Điều 102, Luật Đất đai 2013, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền vối đất khi có đủ các điều kiện sau:

  • Nhà nước cho phép hoạt động

  • Không có tranh chấp

  • Không phải là đất chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Thời hạn sử dụng đất cơ sở tôn giáo là bao lâu?

Điều 159 Luật Đất đai 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất cơ sở tôn giáo là sử dụng lâu dài. Tuy nhiên đất TON vẫn thuộc đất của công của Nhà nước nên tùy từng trường hợp mà có thể thu hồi lại.

Tác giả
avatar
Nguyễn Minh Hiếu

Chuyên viên nghiên cứu, phân tích

Kinh nghiệm dự đoán xu hướng đầu tư bất động sản trong tương lai.