Loại đất NCS trên bản đồ quy hoạch là gì?

avatar
By Nguyễn Minh Hiếu

25/02/2023

Ký hiệu đất NCS trên sổ đỏ là gì? Và mục đích sử dụng đất của NCS là gì? Hãy cùng Dân Đầu tư tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới đây dựa theo quy định của pháp luật tại Mục 10 Luật Đất đai 2013.

Đất NCS là gì?

Đất NCS là đất núi đá không có rừng cây. Đất NCS là loại đất chưa sử dụng ở dạng núi đá, trên các núi đá này không có rừng cây. Thuộc đất chưa sử dụng được hiểu là đất bỏ hoang hoặc đất chưa được xác định để sử dụng vào mục đích sản xuất, lâm nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chưa xác định là đất khu dân cư nông thôn, đô thị, chuyên dùng và Nhà nước chưa giao,...

Quản lý đất NCS

Trách nhiệm quản lý, bảo vệ đất chưa sử dụng tại địa phương và đăng ký vào hồ sơ địa chính thuộc về UBND cấp xã.

Diện tích đất tại các đảo chưa có người ở sẽ do UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý.

Các công tác quản lý đất đai sẽ thực hiện theo các quy định của Chính phủ.

Quy định về đất NCS

Dựa trên quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, UBND các cấp phải có kế hoạch đầu tư, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất, đưa đất vào sử dụng.

Với các diện tích đất trống chưa được sử dụng, Nhà nước luôn khuyến khích các hộ gia đình, các tổ chức đầu tư đưa quỹ đất vào hoạt động, sử dụng.

Ưu tiên cho các mục đích sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoặc thiếu đất để sản xuất.

Một số quy định khi sử dụng loại đất NCS

Khi đưa các diện tích NCS vào hoạt động, Nhà nước sẽ có những chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất; các cơ sở hạ tầng được đầu tư đối với những vùng ít người sinh sống, điều kiện khó khăn.

UBND cấp tỉnh sử dụng nguồn kinh phí thu được từ nguồn thu cho phép chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích khác và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phục vụ việc cải tạo, khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Đối với các hành vi lấn, chiếm đất để xây dựng các công trình nhà ở các cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng hình thức xử phạt hành chính, xử lý các hành vi xây dựng công trình trái phép, vi phạm quy hoạch xây dựng.

Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 5 năm, việc sử dụng quỹ đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tác giả
avatar
Nguyễn Minh Hiếu

Chuyên viên nghiên cứu, phân tích

Kinh nghiệm dự đoán xu hướng đầu tư bất động sản trong tương lai.