2 lý do cần làm Sổ đỏ gấp trong năm 2023

avatar
By Lê Thu Trang

29/03/2023

Luật Đất đai sửa đổi sẽ có nhiều thay đổi vào cuối năm nay, đặc biệt là các điều khoản về điều chỉnh khung giá đất và các giấy tờ liên quan đến hoàn thiện và cấp sổ đỏ.

Dự thảo Luật Đất đai chủ trương bỏ khung giá đất

Trước đây, chính phủ quy định khung giá đất 5 năm một lần. Sau đó, các tỉnh, thành phố ban hành bảng giá đất cung cấp thông tin về giá đất tại các khu vực đó, dựa trên khung giá đất của chính phủ.

Bảng giá đất này chính là căn cứ để tính tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ, tính các khoản phí và lệ phí khác khi làm sổ đỏ…

Theo dự thảo mới, khung giá đất bị bãi bỏ. Điều 154 của dự thảo này được quy định như sau:

  1. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm.

Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh xây dựng giá đất, được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để xây dựng bảng giá đất; trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất; căn cứ kết quả của Hội đồng thẩm định bảng giá đất trình UBND cấp tỉnh để trình HĐND cấp tỉnh thông qua bảng giá đất trước khi UBND cấp tỉnh quyết định ban hành.

  1. Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

(Trích nguồn: luatvietnam.vn)

Nếu Luật Đất đai được thông qua vào cuối năm nay, các địa phương sẽ không còn phải đảm bảo khung giá đất không thấp hơn hoặc cao hơn khung giá đất. Thay vào đó, họ có thể tạo ra bảng giá đất của mình.

Luật mới cho phép các địa phương tự định giá đất dựa trên vị trí của địa phương. Điều này có nghĩa là các khu vực khác nhau có thể có giá đất khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm đó. Các địa phương cũng có thể thực hiện thay đổi bảng giá mỗi năm một lần thay vì 5 năm một lần.

Bảng giá đất có thể sẽ tăng hơn rất nhiều so với hiện tại, tiệm cận hơn với giá đất thực tế trên thị trường.

Xem thêm: Bảng khung giá đất mới nhất

Quy định mới này đồng nghĩa với việc chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng lên rất nhiều, bởi các chi phí làm sổ đỏ như lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất đều tính theo bảng giá.

Quy định khắt khe hơn về điều kiện cấp sổ cho đất không có giấy tờ 

Về quyền sử dụng đất cụ thể, khoản 2 Điều 37 dự thảo này quy định đất không có giấy tờ phải là đất không thuộc trường hợp lấn, chiếm. Cụ thể:

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 135 của Luật này mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện như sau:

  1. Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai;

  2. Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

(Trích nguồn: luatvietnam.vn)

Ngày nay, có rất nhiều trường hợp người dân chiếm đất không phải của mình vì những mục đích như khai hoang, du canh, di cư.

Trước đây, các trường hợp này không có giấy tờ vẫn có cơ hội được cấp sổ đỏ, còn sắp tới, khi dự thảo Luật Đất đai mới được thông qua, cơ hội này sẽ hoàn toàn không còn nữa. 

Vì vậy, nếu như đang sử dụng đất không có giấy tờ, thuộc trường hợp lấn chiếm do quá trình khai hoang, di cư, du canh… và đáp ứng các điều kiện còn lại để được công nhận quyền sử dụng đất, bạn nên đi làm sổ đỏ ngay trước khi dự thảo luật mới được thông qua. 

Theo dự thảo này, nếu bạn không kịp đi làm sổ đỏ, mảnh đất mà bạn đang sử dụng có nguồn gốc từ đất lấn, chiếm sẽ không được công nhận quyền sử dụng đất mà chỉ được ghi nhận là người sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, được tạm thời quản lý đất đai cho đến khi nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả
avatar
Lê Thu Trang

Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản

Phân tích, đánh giá và lập kế hoạch các dự án bất động sản lớn ở khu vực Miền Bắc.