Đất CSD là gì? Quy định về đất CSD

avatar
By Đỗ Chinh

25/02/2023

Theo quy định của pháp luật, đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân. Đất chưa sử dụng được hiểu là đất bỏ hoang hoặc chưa xác định mục đích sử dụng. Bài viết của Dân Đầu Tư sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản, cũng như những quy định hiện hành về đất CSD.

Đất CSD là gì?

CSD - đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng, sẽ bao gồm đất bằng chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây, đất đồi núi chưa sử dụng.

Ký hiệu: CSD

Màu sắc trên bản đồ quy hoạch:

Quy định về đất chưa sử dụng

Hạn mức giao đất

Theo Khoản 5 Điều 129 Luật Đất đai năm 2013 quy định hạn mức giao đất đối với đất CSD như sau:

Thứ nhất, hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối phải đáp ứng điều kiện sau

 • Không quá hạn mức giao đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 129 Luật Đất đai 2013.

 • Không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 129 Luật Đất đai 2013.

Cụ thể:

Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

 • Thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long không quá 03 héc-ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

 • Thành phố trực thuộc trung ương không quá 02 héc-ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh.

Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi cá nhân, hộ gia đình không quá 30 héc-ta đối với với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi; không quá 10 héc-ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;

Hạn mức giao đất cho mỗi cá nhân, hộ gia đình không quá 30 héc-ta đối với mỗi loại đất: Đất rừng sản xuất; Đất rừng phòng hộ.

Thứ hai, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức giao đồi núi trọc, đất trống, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thời hạn sử dụng đất chưa sử dụng

Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích:

 • Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của UBND cấp tỉnh;

 • Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng nêu ở phía trên;

 • Xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

Với diện tích đất chưa sử dụng thì UBND có thể cho các cá nhân, hộ gia đình tại địa phương thuê để nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp theo hình thức đấu giá, thời hạn sử dụng không quá 5 năm.

Phải nộp tiền thu được từ việc cho thuê đất vào ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Quản lý đất chưa sử dụng

 • Trách nhiệm quản lý, bảo vệ đất chưa sử dụng tại địa phương và đăng ký vào hồ sơ địa chính thuộc về UBND cấp xã.

 • UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có người ở.

 • Việc quản lý đất chưa sử dụng sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Quy định về đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

 • UBND các cấp căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

 • Nhà nước khuyến khích các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

 • Đối với diện tích được quy hoạch sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì ưu tiên giao cho các cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các biện pháp đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt như sau:

 • Nhà nước có chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng; Nhà nước có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng đối với vùng nhiều đất nhưng ít dân, vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn để thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng;

 • UBND cấp tỉnh sử dụng nguồn kinh phí thu được từ nguồn thu khi cho phép chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích khác và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phục vụ việc cải tạo, khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Cơ quan có thẩm quyền áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng kinh doanh bất động sản trong trường hợp cá nhân hoặc các hộ gia đình, chiếm hoặc lấn đất chưa sử dụng để xây công trình xây dựng, nhà ở; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở để xử lý về hành vi xây dựng công trình vi phạm quy hoạch xây dựng.

UBND cấp xã gặp hộ gia đình, cá nhân lấn, chiếm đất để trao đổi theo hướng sẽ cho hộ gia đình, cá nhân thuê đã lấn, chiếm để sản xuất. Đối với trường hợp các cá nhân, hộ gia đình có hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng để dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, lâm nghiệp,... thì căn cứ theo như quy định của pháp luật hiện hành trong thời hạn thuê mỗi lần không quá 5 năm mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chính vì thế, UBND cấp xã cần có trách nhiệm hàng năm phải tiến hành rà soát lại quỹ đất chưa sử dụng của địa phương mình để đưa ra các phương án, đề nghị trình lên cơ quan có thẩm quyền cấp trên với mục đích để đưa vào kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Điều 40 Luật Đất đai 2013, được sửa đổi, bổ sung theo Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 37 Luật có liên quan đến quy hoạch với mục đích nhằm có thể đảm bảo sử dụng đất hiệu quả theo đúng chủ trương, đường lối của Nhà nước, từ đó góp phần hạn chế tình trạng người dân lấn, chiếm đất gây ra những hậu quả về sau.

Tác giả
avatar
Đỗ Chinh

Chuyên gia phân tích thống kê thị trường bất động sản

Tổng hợp phân tích, điều tra nhu cầu nhà ở của khách hàng, đặc tính sản phẩm của nội bộ để đề xuất mô hình sản phẩm BĐS phù hợp.