Lịch sử

Giai đoạn trước năm 1976

Ngày 27 tháng 3 năm 1959, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ban hành Nghị định số 110-NV về việc phân chia 6 quận đang có của Đô thành Sài Gòn thành 8 quận mới: Nhứt, Nhì, 3, Tư, 5, 6, 7 và 8 (trừ 3 quận: Nhứt, Nhì, 3 giữ nguyên, các quận còn lại đều đổi tên và thay đổi địa giới hành chính). Lúc này, quận 7 trùng với một phần địa giới của quận 5 cũ.

Năm 1959, quận 7 có 6 phường: Bến Đá, Bình Đông, Cây Sung, Hàng Thái, Phú Định, Rạch Cát. Sự phân chia hành chính này vẫn giữ nguyên cho đến ngày 29 tháng 4 năm 1975.

Giai đoạn 1975 - 1976

Sau khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản Đô thành Sài Gòn và các vùng lân cận vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 3 tháng 5 năm 1975 thành phố Sài Gòn - Gia Định được thành lập. Lúc này, quận 7 thuộc thành phố Sài Gòn - Gia Định cho đến tháng 5 năm 1976.

Ngày 20 tháng 5 năm 1976, tổ chức hành chánh thành phố Sài Gòn - Gia Định được sắp xếp lần hai (theo quyết định số 301/UB ngày 20 tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố Sài Gòn - Gia Định). Theo đó, quận 7 và quận 8 cũ hợp nhất lại thành quận 8 cho đến ngày nay. Như vậy, quận 7 cũ bị giải thể vào năm 1976.

Giai đoạn 1997 - nay

Ngày 6 tháng 1 năm 1997, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03-CP về việc thành lập các quận, phường mới thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung về việc thành lập Quận 7 và các phường thuộc quận 7 như sau:

Thành lập Quận 7 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Phú Mỹ, 337 ha diện tích tự nhiên và 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè thuộc huyện Nhà Bè.

Thành lập các phường thuộc Quận 7:

 • Thành lập phường Phú Mỹ trên cơ sở 373 ha diện tích tự nhiên và 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè.
 • Thành lập phường Phú Thuận trên cơ sở 786 ha diện tích tự nhiên và 6.699 nhân khẩu của xã Phú Mỹ; 43 ha diện tích tự nhiên và 129 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè.
 • Thành lập phường Tân Phú trên cơ sở 459 ha diện tích tự nhiên và 6.892 nhân khẩu của xã Phú Mỹ.
 • Thành lập phường Tân Thuận Đông trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Thuận Đông, gồm 812 ha và 12.228 nhân khẩu.
 • Thành lập phường Bình Thuận trên cơ sở 149 ha diện tích tự nhiên và 4.181 nhân khẩu của xã Tân Thuận Tây; 16 ha diện tích tự nhiên và 1.902 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông.
 • Thành lập phường Tân Thuận Tây trên cơ sở 105 ha diện tích tự nhiên và 14.365 nhân khẩu của xã Tân Thuận Tây.
 • Thành lập phường Tân Kiểng trên cơ sở 49,37 ha diện tích tự nhiên và 3.790 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây; 16,4 ha diện tích tự nhiên và 5.683 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông; 31,23 ha diện tích tự nhiên và 2.373 nhân khẩu của xã Tân Thuận Tây.
 • Thành lập phường Tân Quy trên cơ sở 86 ha diện tích tự nhiên và 9.265 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông.
 • Thành lập phường Tân Phong trên cơ sở 290 ha diện tích tự nhiên và 4.044 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông; 100 ha diện tích tự nhiên và 680 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây; 40 ha diện tích tự nhiên và 33 nhân khẩu của xã Phú Mỹ.
 • Thành lập phường Tân Hưng trên cơ sở 220 ha diện tích tự nhiên và 12.020 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây.

1. Giới thiệu về Quận 7

Quận 7 là một quận nội thành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, từng là một phần của huyện Nhà Bè trước kia. Quận 7 nổi tiếng với khu chế xuất Tân Thuận, công viên giải trí Wonderland và Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (Khu đô thị Nam Sài Gòn). 

2. Vị trí địa lý

Quận 7 nằm ở phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, có địa giới hành chính:

 • Phía Đông giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (qua sông Nhà Bè) và thành phố Thủ Đức (qua sông Sài Gòn)
 • Phía Tây giáp Quận 8 và huyện Bình Chánh với ranh giới là rạch Ông Lớn
 • Phía Nam giáp huyện Nhà Bè với ranh giới là Rạch Đỉa – Rạch Rơi – Sông Phú Xuân
 • Phía Bắc giáp Quận 4 (qua Kênh Tẻ) và thành phố Thủ Đức (qua sông Sài Gòn).

Bản đồ hành chính Quận 7

Bản đồ hành chính Quận 7

Quận 7 được chia thành 10 phường: Bình Thuận, Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Phong, Tân Phú, Tân Quy, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây.Trong đó, phường Quận Tân Phú là trung tâm của quận. 

3. Diện tích và dân số

Quận có diện tích 35,69 km², dân số năm 2019 là 360.155 người, mật độ dân số đạt 10.091 người/km².

4. Điều kiện tự nhiên

Địa hình

Quận 7 tương đối bằng phẳng, độ cao địa hình thay đổi không lớn, trung bình 0,6m đến 1,5m. Đất đai thuộc loại đất phèn mặn.

Khí hậu

Nhiệt độ trung bình hằng năm khoảng 270C, lượng mưa là 330 mm, độ ẩm trong năm 80%.Tổng số giờ nắng trong năm: 2500 giờ. Gió thịnh hành 3 hướng chính Đông Nam, Nam và Tây Nam. Tốc độ gió trung bình 2- 3m/s. Trong vùng không có bãọ.

Thủy văn

Nước mặt: Đặc trưng của Quận 7 là rất nhiều sông rạch trong đó các sông rạch lớn bao quanh như: Sông Sài Gòn, sông Nhà Bè, sông Ong Lớn, sông Phú Xuân, Kênh Tẻ, rạch Rơi và mạng lưới các kênh rạch nhỏ. Diện tích mặt nước của quận có 1.019 ha chiếm 28,5% diện tích tự nhiên của quận trong đó chủ yếu là mặt nước trên các sông Sài Gòn, Nhà Bè. Tất cả các sông, rạch đều chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều và bị nhiễm mặn.

Nước ngầm: Nước ngầm tại quận 7 rất hạn chế, nước ngầm mạch nông bị nhiễm mặn.

5. Kinh tế

Quận 7 có vị trí chiến lược trong khai thác giao thông thuỷ và bộ, là cửa ngõ phía Nam của thành phố, là cầu nối mở hướng phát triển của thành phố với biển Đông và thế giới. Với vị trí đó, quận 7 có điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Khu chế xuất Tân Thuận trên địa bàn quận là một trong những khu chế xuất lớn và hiệu quả nhất của thành phố.

Theo thông tin từ Website quận, trong quý I năm 2088, tổng doanh thu của ngành thương mại, dịch vụ tăng 42,2% so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 58%, lĩnh vực xây dựng cũng tăng 139%. Riêng kim ngạch xuất khẩu có giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2007. Được biết, tính đến ngày 30/06/2008 Chi cục thuế quận 7 đã thu được 403.415 triệu đồng, đạt 99,45% kế hoạch pháp lệnh năm, đạt 194,21% kế hoạch 6 tháng đầu năm và bằng 241,75% số thu cùng kỳ.

6. Xã hội

Dân cư

Kể từ khi được thành lập (4/1997) với dân số là 90.920 nhân khẩu, nhưng chỉ sau gần 1 năm (12/1997) theo thống kê của quận, dân số đã tăng lên 97.806 người, tăng 7,57% và tính đến ngày 01/04/2001 dân số của quận đã lên đến 115.024 người, tốc độ tăng dân số đã lên đến 8,38% so với năm 1997. Xét cơ cấu dân số theo độ tuổi, tỷ lệ dân số trong độ tuổi từ 15-34 tuổi chiếm 42,3% tổng dân số của quận. Tình trạng dân cư đang xáo trộn rất mạnh và phân bố không đều, mật độ dân số bình quân là 3.220 ngưới/km2. Tỷ lệ dân số có hộ khẩu tại quận chiếm 72% số hộ và 74% số nhân khẩu. Tỷ lệ số dân ở diện KT2, KT3, KT4 chiếm 34% số hộ và 33% số nhân khẩu.

Các vấn đề xã hội

Từ khi thành lập năm 19897, tính đến năm 2002, quận đã tập trung đầu trang bị cho các ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao… Trong đó, đầu tư cho Giáo dục là 56.536,763 triệu đồng chiếm tỷ trọng 29,965% trên tổng vốn đầu tư; Y tế là 12.708,476 triệu đồng chiếm tỷ trọng 6,736%; văn hóa  - Thể dục Thể thao là 11.645,860 triệu đồng chiếm tỷ trọng 6,172%).

Nhờ đó, quận đã nâng trình độ dân trí bình quân lên lớp 7, đã phổ cập trung học cơ sở 8/10 phường; giải quyết việc làm cho hơn 44.50 lao động, 522 hộ làm ăn có hiệu quả ra khỏi chương trình xóa đói giảm nghèo, đời sống từng bước được cải thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng chu đáo hơn. Hệ thống y tế từ quận đến phường từng bước được hoàn được hoàn chỉnh, 10 trạm y tế phường đều có bác sỹ

Y tế 

Quận phát triển mạnh với nhiều bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, vừa là bệnh viện lớn của Trung ương và thành phố, vừa là vệ tinh có quan hệ khám chữa bệnh với các bệnh viện lớn ngoài nước. Bệnh viện Quận 7 đã thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế; liên kết với bệnh viện tuyến trên điều trị chuyên khoa đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh như trang bị máy chuẩn đoán Scaner, chụp X quang kỹ thuật số, chạy thận nhân tạo...; Quận đã thực hiện mô hình phòng khám “Bác sĩ gia đình” ở Trạm y tế 10 phường; cấp thẻ BHYT tự nguyện cho Nhân dân đạt tỷ lệ 15,89%.

7. An ninh - Quốc phòng

Hàng năm hoàn thành các chỉ tiêu quân sự quốc phòng của Thành phố giao, tham gia tốt Hội thao quốc phòng cấp quận, thành phố đạt nhiều thành tích cao. Quận đã tổ chức “Ngày hội tòng quân”, tổ chức đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt tỷ lệ 100%; lực lượng Công an quận thực hiện tốt công tác trấn áp các loại tội phạm. Công tác phòng chống tội phạm, phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm; chương trình giảm ùn tắc giao thông đạt kết quả đáng khích lệ, giảm toàn diện trên 03 mặt (số vụ, số người bị thương, số người chết), không để xảy ra đua xe trái phép. Quận đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ xây dựng mô hình mới như: tổ xe ôm tự quản phòng chống tội phạm; xây dựng CLB “Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội”; vận động nhân dân đóng góp kinh phí gắn camera nhiều tuyến đường, tuyến hẻm… Đặc biệt, trong năm 2015 đã thành lập phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Quận 7, kịp thời thực hiện tốt việc cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Công tác cải cách hành chính luôn được Quận quan tâm thực hiện, hàng năm tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đạt trên 96%; 10/10 phường được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đảm bảo chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước quận, phường và trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị. UBND Quận đã phối hợp với Bưu điện tổ chức dịch vụ trả hồ sơ tại nhà qua đường bưu điện, từng bước tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.Thời gian qua, Quận thực hiện tốt quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với CBCC, viên chức với chủ trương từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ; kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, năng lực công tác đối với CBCC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

8. Cơ sở hạ tầng - Tiện ích

Quận 7 là khu vực được đầu tư phát triển từ khá sớm, đến nay đã hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh, hệ thống tiện ích dân sinh đa dạng. Quận 7 được biết đến là nơi quy tụ những tiện ích thương mại, y tế, giáo dục cao cấp nhất khu Nam. Dưới đây là danh sách một số tiện ích nổi bật của Quận 7: 

Các Chợ, Siêu thị, TTTM: 

 • LOTTE Mart Quận 7. Địa chỉ: 469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng
 • Big C Nguyễn Thị Thập. Địa chỉ: 99 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú
 • Co.op Mart. Địa chỉ: Tòa nhà Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú
 • SC Vivo City. Địa chỉ: 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong
 • Chợ Tân Quy. Địa chỉ: Đường Số 6, Tân Quy
 • Chợ Phước Long. Địa chỉ: Đường 15B, Phú Mỹ
 • Chợ Tân Thuận Đông. Địa chỉ: Đường Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông

Các Bệnh viện, Cơ sở y tế:

 • Bệnh viện Pháp Việt (FV). Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú
 • Bệnh viện Tim Tâm Đức. Địa chỉ: 4 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú
 • Bệnh viện Quận 7. Địa chỉ: 101 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú
 • Trung tâm Y tế dự phòng Quận 7. Địa chỉ: 101 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú

Các Trường học, Cơ sở giáo dục:

 • Đại học Tôn Đức Thắng. Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong
 • Đại học RMIT Việt Nam. Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, Tân Hưng
 • Đại học Tài chính – Marketing. Địa chỉ: 253 Trần Xuân Soạn, Tân Thuận Tây
 • Đại học Cảnh sát Nhân dân. Địa chỉ: 36 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng
 • Đại học Nguyễn Tất Thành - Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ. Địa chỉ: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng
 • Trường Quốc tế Nam Sài Gòn. Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú
 • Trường tiểu học Lê Quý Đôn. Địa chỉ: 239/7 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng
 • Trường tiểu học Tân Thuậ. Địa chỉ: 8/7 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Ðông
 • Trường THCS Nguyễn Hiền. Địa chỉ: Đường số 1, Lý Phục Man, Bình Thuận
 • Trường THCS Hoàng Quốc Việt. Địa chỉ: KDC Vạn Phát Hưng, Phú Mỹ
 • Trường THPT Lê Thánh Tôn. Địa chỉ: Đường 17, Tân Kiểng
 • Trường THPT Tân Phong. Địa chỉ: KDC Ven Sông, Nguyễn Văn Linh, Tân Phong

9. Du lịch

Cầu Ánh Sao

Cây cầu được khởi công xây dựng vào tháng 5 – 2009, cây cầu được thiết kế với bề mặt cầu rộng 8,3 mét, chiều dài tới 170 mét. Do Công ty Gao Ge – Trung Quốc lên thiết kế, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công trình Quỹ Đạo triển khai và Công ty Sino-Pacific thi công. Cây cầu Ánh Sao được đưa vào hoạt động khoảng cuối năm 2010.

Cầu Ánh Sao là một trong những điểm vui chơi sang chảnh nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Nơi được mệnh danh là Singapore thu nhỏ của Việt Nam, với hệ thống đèn màu lung linh sẽ cho bạn một khung cảnh vô cùng đẹp và hấp dẫn.

Bảo tàng tranh 3D Artinus

Artinus 3D Art Gallery là bảo tàng mỹ thuật kinh doanh xoay quanh chủ đề vật thể 3 chiều Object và 3D painting xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam. Đến với Artinus các bạn sẽ được trải nghiệm tham quan và lưu giữ những khoảnh khắc độc đáo.

Crescent Mall

Trung tâm thương mại Crescent Mall Q.7 có tất cả 6 tầng được chia làm khu mua sắm, ẩm thực cũng như vui chơi và giải trí khác nhau. Vì thế, khi đến đây sẽ có đầy đủ các dịch vụ để phục vụ cho chuyến đi chơi cũng như nghỉ ngơi của bạn cùng gia đình.

Crescent Mall quận 7 nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, vị trí chiến lược trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM, trung tâm thương mại Crescent Mall quận 7 là một địa điểm tham quan, tản bộ và mua sắm với nhiều hoạt động đa dạng.

Cầu Phú Mỹ

Cầu Phú Mỹ là cây cầu dây văng lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 2000 mét bắc qua sông Sài Gòn nối Quận 2 và Quận 7, thuộc đường vành đai ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư 2076 tỷ đồng. Cầu được khởi công ngày 9 tháng 9 năm 2005 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2009, tuy nhiên theo tiến độ mới nhất thì công trình đã vượt tiến độ đến 4 tháng và đã khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2009. Đây là cây cầu dây văng có 6 làn xe, kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nối Quận 7 với Quận 2 và Quận 9.

10. Ẩm thực

Làng ẩm thực 3 cua

Để tìm được một nơi vừa được ăn hải sản ngon đặc biệt là món cua ngon rẻ. Với một không gian thoáng mát tại quận 7 là một điều khó cho những người sành ăn hải sản nhất là cua. Nắm bắt được tâm lý đó, Làng Ẩm Thực 3 Cua ra đời. Với mong muốn là đem những đặc sản miền biển của Việt Nam đến với những thực khách Việt Nam với một giá rẻ nhất có thể.

Đây có thể xem như thiên đường cho những tín đồ của hương vị dai mềm, thơm nức từ những con cua đỏ au, chắc mẩy. Đến với Làng Ẩm Thực 3 Cua, bạn có thể lựa chọn rất nhiều món ăn đến từ cua mà mỗi món là một trải nghiệm đặc biệt khác nhau như: cua rang me, cà ri cua, lẩu gạch cua nấu nấm,…

Nhà hàng Mr.BBQ & Ssam – Ẩm Thực Hàn Quốc

Được biết đến như là một nơi giới thiệu văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc đến đông đảo thực khách tại Sài Gòn. Nhà hàng Mr.BBQ & SsAm rất phù hợp với những ai thích ăn ngon, thích trải nghiệm các món ăn mới.

Trong những món ăn làm nên sự nổi tiếng của thương hiệu Mr.BBQ & SsAm phải kể đến các món Special Food của nhà hàng như: cơm cuốn phô mai, udon hải sản, bánh xèo kim chi, và đặc biệt là các món gà như: gà rán, gà sốt gia vị,...

Quán ẩm thực sân vườn mái lá

Nơi đây nổi tiếng với các món ăn mang đậm chất miền quê với vẻ ngoài bình dị cũng như hương vị thu hút. Giữa một thời kỳ đất nước đang hiện đại hóa, con người ta vẫn luôn muốn tìm về những nơi gợi lại một quá khứ sâu đậm và hào hùng của mình. Với mong muốn đó, quán ẩm thực sân vườn mái lá đã ra đời và được nhiều người tìm đến.

Quán ẩm thực sân vườn mái lá sở hữu thực đơn phong phú và đa dạng. Từ các món khai vị cho đến những món chính được chế biến từ nhiều nguyên liệu đặc biệt. Những món ăn bạn không thể bỏ qua khi đến đây phải kể đến như: mẹt heo bốn món, cá bống mú hấp Hồng Kông, tôm càng rang muối Hồng Kông, Cá chép giòn om dưa/nấu riêu,...

Quán đệ nhất sườn nướng

Nhà hàng sở hữu một thực đơn phong phú với nguyên liệu tươi ngon, hấp dẫn như: ba chỉ nướng, sườn lợn tẩm gia vị nướng, cổ bò nướng, sườn bò tẩm gia vị… Cho tới nhiều loại mì, canh kim chi, cang đậu tương hay nhiều loại nấm tươi ngon, bổ dưỡng. Không chỉ nguyên liệu tươi ngon, mỗi miếng thịt được thái theo đúng kích thước chuẩn, trải qua công đoạn tẩm ướp nghiêm ngặt để tạo nên món nướng đúng chất Hàn.

Điều đặc biệt là những món nướng ở đây đều được ăn kèm cùng rau xà lách, lá nhíp và kim chi ăn kèm. Tất cả được hòa quyện vào cùng với vị ngọt đậm, thơm lừng của thịt nướng. Nước chấm với tương đặc trưng của nhà hàng thực sẽ tạo nên những hương vị khó quên.

Quán lẩu dê 404

Xuất phát điểm từ một quán lẩu dê với không gian và quy mô nhỏ, giờ đây, lẩu dê 404 đã trở thành một thương hiệu nhà hàng đảm bảo cho thực khách những bữa ăn ngon miệng.

Đến với lẩu dê 404 Nguyễn Thị Thập, thực khách sẽ được phục vụ gần 400 món ăn, phong phú đủ loại. Từ hải sản cho đến thịt rừng. Tuy nhiên các món thịt dê vẫn là ưu tiên hàng đầu. Với những cái tên làm nên tên tuổi của quán như: Dê nhúng mẻ, dê phay, dê nấu rượu mận, dê áp chảo, sườn dê rang muối, dê đốt muối, sườn dê ré, dê nhúng tiết, dê hấp riềng mẻ,... sẽ cho bạn một bữa ăn có một không hai. Mà chỉ có quán lẩu dê mới có.

Quán Hanami Sushi

Mỗi lần nói đến ẩm thực Nhật Bản bạn sẽ bị hấp dẫn bởi không chỉ món ăn ngon mà còn cách trình bày tỉ mỉ. Giữa Sài Gòn xuất hiện địa chỉ ẩm thực Nhật Bản đúng chuẩn bị mang tên Hanami Sushi. Đến Hanami Sushi bạn có thể vừa thưởng thức sushi vừa phóng tầm mắt ra hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao. Đây thực sự là một địa điểm lý tưởng để bạn tụ tập bạn bè, hay đồng nghiệp, đối tác.

Nhà hàng Hanami Sushi nổi tiếng với các loại sushi hương vị truyền thống, mang hương vị riêng. Nhấn mạnh vào sự nguyên bản từng nguyên liệu: cá tươi, rong biển, rau xanh,… Tất cả hòa quyện, kết hợp với nhau tạo nên sự độc đáo khiến thực khách thích thú.

Nhà hàng nếp vàng

Tọa lạc ngay mặt đường số 6 khu Him Lam đông đúc, nhà hàng Nếp Vàng góp cho bản hòa ca phố phường một nốt trầm ngân da diết, rất quyến rũ. Không quá cầu kỳ trong trang trí. Thiết kế nhà hàng hướng đến sự hài hòa mà ấm cúng. Là điểm đến bình yên của những người ưa thích sự bình yên, giản dị. Để hòa mình vào không gian ẩm thực có một không hai. Đây chính là điểm khác biệt hoàn toàn so với những nhà hàng khác.

Với người thành thị các món ăn có nhiều chất béo từ dầu mỡ sẽ mang đến cảm giác mau ngán và dư thừa. Nắm bắt được tâm lý đó nhà hàng nếp vàng chinh phục khách hàng bởi những món ăn rất nhà quê, ít béo. Các gia vị được đưa vào từ Bắc, khiến bạn đang cảm giác như đang thưởng thức một bữa cơm của người miền Bắc. Nổi bật hơn, nhà hàng còn làm nức lòng bao người con xa quê với những hương vị đậm đà của trên 100 món Bắc: ví như Vịt om sấu; Chân giò giả cầy; Chả cá Lăng; Ốc hấp lá gừng; Mẹt cuốn; Mẹt gà;…

11. Thị trường bất động sản

Có thể nói rằng, quận 7 là địa bàn có thị trường BĐS phát triển bậc nhất tại TP.HCM. Với lợi thế về mặt bằng, gần khu trung tâm và việc kết nối giao thông rất thuận tiện mà giá cả bất động sản không ngừng tăng. Với hàng loạt những siêu dự án đồ sộ như: The Everrich 2, Jamona City, Ecogreen Sai Gon Lotus Residence, Him Lam Kênh Tẻ, Phú Mỹ Hưng, …

Quận 7 còn được biết đến với những khu chung cư, những căn hộ cao cấp rất nổi tiếng, đang thu hút được sự quan tâm của nhiều cư dân mà giá lại rất phải chăng. Đặc biệt là những hộ gia đình trẻ và hộ gia đình có mức thu nhập trung bình. Hơn nữa khu vực này lại là một khu đô thị hiện đại, giao thông thuận tiện, đầy đủ tiện ích phục vụ cuộc sống.

Hàng loạt các dự án cao cấp mới được hình thành tại quận này. Đặc biệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã có số dân tăng nhanh chóng. Làm cho thị trường quận 7 đã hấp dẫn lại càng có thêm dự thu hút đối với giới đầu tư.

12. Các dự án bất động sản

Quận 7 là địa điểm lý tưởng để các nhà đầu tư rót vốn. Thế nên quận sở hữu nhiều khu đô thị với quy mô lớn. Những khu đô thị, khu dân cư này không những đáp ứng nhu cầu ở của cư dân mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo của quận 7 nói riêng và thành phố nói chung. Quận 7 có khoàng 200 dự án bất động sản:

Shizen Home

 • Vị trí: 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Gotec Land
 • Nhà thầu: Central
 • Đơn vị thi công: New Coteccons, Surbana
 • Đơn vị thiết kế: Huni Architectes
 • Đơn vị quản lý: Taisei
 • Đơn vị phân phối: Era, Khai Minh land, Hana Home, Mland, Smartland
 • Diện tích: 1 ha
 • Quy mô: 2 tòa căn hộ 21 tầng
 • Số căn hộ: 550 căn
 • Pháp lý: Sổ hồng lâu dài
 • Mật độ xây dựng: 37 %
 • Giá từ: 65 triệu/m².

The Peak Garden

 • Vị trí: 15B Nguyễn Lương Bằng nối dài, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát
 • Đơn vị thi công: Hòa Bình
 • Đơn vị thiết kế: Công ty Dinh Phát
 • Diện tích: 5.3 ha
 • Số tòa: 2 tòa
 • Quy mô: 111 căn nhà phố liên kế, 903 căn hộ, 16 căn duplex, 5 tầng shophouse & TMDV
 • Mật độ xây dựng: 36 %
 • Pháp lý: Sổ hồng lâu dài
 • Giá từ: 34 - 175.4 triệu/m².

Eco Green Sài Gòn

 • Vị trí: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
 • Đơn vị thi công: Coteccons
 • Đơn vị thiết kế: Plus Architecture (Australia)
 • Đơn vị quản lý: Savills
 • Diện tích: 14.4 ha
 • Quy mô: 7 tòa căn hộ + 2 đến 3 tầng hầm để xe
 • Mật độ xây dựng: 30 %
 • Pháp lý: Sổ hồng riêng, sở hữu từng căn
 • Thời điểm hoàn thành: Quý IV/2021
 • Giá từ: 53.7 - 68.1 triệu/m².

Panomax River Villas

 • Tên dự án: Panomax River Villas
 • Vị trí: đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, Tp. HCM
 • Chủ đầu tư: TTC Land
 • Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH KTS. Hồ Thiệu Trị và cộng sự
 • Đơn vị xây dựng: Coteccons
 • Giám sát dự án: Apave
 • Quản lý dự án: Savills
 • Diện tích: 12.979,66m²
 • Mật độ xây dựng: 40%
 • Quy mô: 2 block cao 7 tầng (1 tầng hầm bãi đậu xe)
 • Sản phẩm phát triển: 208 căn hộ biệt thự
 • Sở hữu: lâu dài với người Việt Nam – 50 năm với người nước ngoài
 • Giá từ: 55 - 60 triệu/m².

Sunshine Sky City

 • Vị trí: Đường Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Sunshine
 • Nhà thầu: Hòa Bình
 • Đơn vị thi công: Hòa Bình
 • Diện tích: 4.3 ha
 • Diện tích xây dựng: 434,791 m²
 • Số tòa: 9 tòa
 • Số căn hộ: 3,455 căn
 • Pháp lý: Sổ hồng sở hữu lâu dài
 • Mật độ xây dựng: 24 %
 • Giá từ: 70 triệu/m².