Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Thế, Bắc Giang

Xã Đồng Tiến, Xã Canh Nậu, Xã Xuân Lương, Xã Tam Tiến, Xã Đồng Vương, Xã Đồng Hưu, Xã Đồng Tâm, Xã Tam Hiệp, Xã Tiến Thắng, Xã Hồng Kỳ, Xã Đồng Lạc, Xã Đông Sơn, Xã Tân Hiệp, Xã Hương Vĩ, Xã Đồng Kỳ, Xã An Thượng, Thị trấn Phồn Xương, Xã Tân Sỏi, Thị trấn Bố Hạ

1,759 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Xã Lan Giới, Thị trấn Nhã Nam, Xã Tân Trung, Xã Đại Hóa, Xã Quang Tiến, Xã Phúc Sơn, Xã An Dương, Xã Phúc Hòa, Xã Liên Sơn, Xã Hợp Đức, Xã Lam Cốt, Xã Cao Xá, Thị trấn Cao Thượng, Xã Việt Ngọc, Xã Song Vân, Xã Ngọc Châu, Xã Ngọc Vân, Xã Việt Lập, Xã Liên Chung, Xã Ngọc Thiện, Xã Ngọc Lý, Xã Quế Nham

3,377 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Thị trấn Vôi, Xã Nghĩa Hòa, Xã Nghĩa Hưng, Xã Quang Thịnh, Xã Hương Sơn, Xã Đào Mỹ, Xã Tiên Lục, Xã An Hà, Thị trấn Kép, Xã Mỹ Hà, Xã Hương Lạc, Xã Dương Đức, Xã Tân Thanh, Xã Yên Mỹ, Xã Tân Hưng, Xã Mỹ Thái, Xã Xương Lâm, Xã Xuân Hương, Xã Tân Dĩnh, Xã Đại Lâm, Xã Thái Đào

3,573 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Thị trấn Đồi Ngô, Xã Đông Hưng, Xã Đông Phú, Xã Tam Dị, Xã Bảo Sơn, Xã Bảo Đài, Xã Thanh Lâm, Xã Tiên Nha, Xã Trường Giang, Xã Phương Sơn, Xã Chu Điện, Xã Cương Sơn, Xã Nghĩa Phương, Xã Vô Tranh, Xã Bình Sơn, Xã Lan Mẫu, Xã Yên Sơn, Xã Khám Lạng, Xã Huyền Sơn, Xã Trường Sơn, Xã Lục Sơn, Xã Bắc Lũng, Xã Vũ Xá, Xã Cẩm Lý, Xã Đan Hội

1,951 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Thị trấn Chũ, Xã Cấm Sơn, Xã Tân Sơn, Xã Phong Minh, Xã Phong Vân, Xã Xa Lý, Xã Hộ Đáp, Xã Sơn Hải, Xã Thanh Hải, Xã Kiên Lao, Xã Biên Sơn, Xã Kiên Thành, Xã Hồng Giang, Xã Kim Sơn, Xã Tân Hoa, Xã Giáp Sơn, Xã Biển Động, Xã Quý Sơn, Xã Trù Hựu, Xã Phì Điền, Xã Tân Quang, Xã Đồng Cốc, Xã Tân Lập, Xã Phú Nhuận, Xã Mỹ An, Xã Nam Dương, Xã Tân Mộc, Xã Đèo Gia, Xã Phượng Sơn

3,226 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Thị trấn An Châu, Thị trấn Tây Yên Tử, Xã Vân Sơn, Xã Hữu Sản, Xã Đại Sơn, Xã Phúc Sơn, Xã Giáo Liêm, Xã Cẩm Đàn, Xã An Lạc, Xã Vĩnh An, Xã Yên Định, Xã Lệ Viễn, Xã An Bá, Xã Tuấn Đạo, Xã Dương Hưu, Xã Long Sơn, Xã Thanh Luận

1,047 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Thị trấn Nham Biền, Thị trấn Tân An, Xã Lão Hộ, Xã Hương Gián, Xã Quỳnh Sơn, Xã Nội Hoàng, Xã Tiền Phong, Xã Xuân Phú, Xã Tân Liễu, Xã Trí Yên, Xã Lãng Sơn, Xã Yên Lư, Xã Tiến Dũng, Xã Đức Giang, Xã Cảnh Thụy, Xã Tư Mại, Xã Đồng Việt, Xã Đồng Phúc

2,799 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Xã Thượng Lan, Xã Việt Tiến, Xã Nghĩa Trung, Xã Minh Đức, Xã Hương Mai, Xã Tự Lạn, Thị trấn Bích Động, Xã Trung Sơn, Xã Hồng Thái, Xã Tiên Sơn, Xã Tăng Tiến, Xã Quảng Minh, Thị trấn Nếnh, Xã Ninh Sơn, Xã Vân Trung, Xã Vân Hà, Xã Quang Châu

4,040 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Xã Đồng Tân, Xã Thanh Vân, Xã Hoàng Lương, Xã Hoàng Vân, Xã Hoàng Thanh, Xã Hoàng An, Xã Đức Thắng

3,104 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Xã Chu Hóa, Phường Văn Phú

4,225 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Xã Dậu Dương, Xã Hà Thạch

3,718 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Xã Đồng Trung, Xã Bảo Yên

2,242 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Phường Đồng Tâm, Xã Định Trung, Phường Khai Quang, Xã Thanh Trù, Phường Đống Đa

3,942 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Phường Trưng Trắc, Phường Hùng Vương, Phường Trưng Nhị, Phường Phúc Thắng, Phường Xuân Hoà, Phường Đồng Xuân, Xã Ngọc Thanh, Xã Cao Minh, Phường Nam Viêm, Phường Tiền Châu

5,324 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Thị trấn Lập Thạch, Xã Quang Sơn, Xã Ngọc Mỹ, Xã Hợp Lý, Xã Bắc Bình, Xã Thái Hòa, Thị trấn Hoa Sơn, Xã Liễn Sơn, Xã Xuân Hòa, Xã Vân Trục, Xã Liên Hòa, Xã Tử Du, Xã Bàn Giản, Xã Xuân Lôi, Xã Đồng Ích, Xã Tiên Lữ, Xã Văn Quán, Xã Đình Chu, Xã Triệu Đề, Xã Sơn Đông

2,502 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Thị trấn Hợp Hòa, Xã Hoàng Hoa, Xã Đồng Tĩnh, Xã Kim Long, Xã Hướng Đạo, Xã Đạo Tú, Xã An Hòa, Xã Thanh Vân, Xã Duy Phiên, Xã Hoàng Đan, Xã Hoàng Lâu, Xã Vân Hội, Xã Hợp Thịnh

3,893 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Thị trấn Tam Đảo, Thị trấn Hợp Châu, Xã Đạo Trù, Xã Yên Dương, Xã Bồ Lý, Thị trấn Đại Đình, Xã Tam Quan, Xã Hồ Sơn, Xã Minh Quang

3,498 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Thị trấn Yên Lạc, Xã Đồng Cương, Xã Đồng Văn, Xã Bình Định, Xã Trung Nguyên, Xã Tề Lỗ, Xã Tam Hồng, Xã Yên Đồng, Xã Văn Tiến, Xã Nguyệt Đức, Xã Yên Phương, Xã Hồng Phương, Xã Trung Kiên, Xã Liên Châu, Xã Đại Tự, Xã Hồng Châu, Xã Trung Hà

3,095 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Thị trấn Vĩnh Tường, Xã Kim Xá, Xã Yên Bình, Xã Chấn Hưng, Xã Nghĩa Hưng, Xã Yên Lập, Xã Việt Xuân, Xã Bồ Sao, Xã Đại Đồng, Xã Tân Tiến, Xã Lũng Hoà, Xã Cao Đại, Thị trấn Thổ Tang, Xã Vĩnh Sơn, Xã Bình Dương, Xã Tân Phú, Xã Thượng Trưng, Xã Vũ Di, Xã Lý Nhân, Xã Tuân Chính, Xã Vân Xuân, Xã Tam Phúc, Thị trấn Tứ Trưng, Xã Ngũ Kiên, Xã An Tường, Xã Vĩnh Thịnh, Xã Phú Đa, Xã Vĩnh Ninh

3,347 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Xã Lãng Công, Xã Quang Yên, Xã Bạch Lưu, Xã Hải Lựu, Xã Đồng Quế, Xã Nhân Đạo, Xã Đôn Nhân, Xã Phương Khoan, Xã Tân Lập, Xã Nhạo Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Xã Như Thụy, Xã Yên Thạch, Xã Đồng Thịnh, Xã Tứ Yên, Xã Đức Bác, Xã Cao Phong

1,999 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Phường Vũ Ninh, Phường Đáp Cầu, Phường Thị Cầu, Phường Kinh Bắc, Phường Vệ An, Phường Tiền An, Phường Đại Phúc, Phường Ninh Xá, Phường Suối Hoa, Phường Võ Cường, Phường Hòa Long, Phường Vạn An, Phường Khúc Xuyên, Phường Phong Khê, Phường Kim Chân, Phường Vân Dương, Phường Nam Sơn, Phường Khắc Niệm, Phường Hạp Lĩnh

2,698 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Thị trấn Chờ, Xã Dũng Liệt, Xã Tam Đa, Xã Tam Giang, Xã Yên Trung, Xã Thụy Hòa, Xã Hòa Tiến, Xã Đông Tiến, Xã Yên Phụ, Xã Trung Nghĩa, Xã Đông Phong, Xã Long Châu, Xã Văn Môn, Xã Đông Thọ

2,522 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Thị trấn Phố Mới, Xã Việt Thống, Xã Đại Xuân, Xã Nhân Hòa, Xã Bằng An, Xã Phương Liễu, Xã Quế Tân, Xã Phù Lương, Xã Phù Lãng, Xã Phượng Mao, Xã Việt Hùng, Xã Ngọc Xá, Xã Châu Phong, Xã Bồng Lai, Xã Cách Bi, Xã Đào Viên, Xã Yên Giả, Xã Mộ Đạo, Xã Đức Long, Xã Chi Lăng, Xã Hán Quảng

2,544 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Thị trấn Lim, Xã Phú Lâm, Xã Nội Duệ, Xã Liên Bão, Xã Hiên Vân, Xã Hoàn Sơn, Xã Lạc Vệ, Xã Việt Đoàn, Xã Phật Tích, Xã Tân Chi, Xã Đại Đồng, Xã Tri Phương, Xã Minh Đạo, Xã Cảnh Hưng

1,644 lượt xem

Xem chi tiết