Bản đồ quy hoạch Thành phố Hòa Bình, Hoà Bình

Phường Thái Bình, Phường Tân Hòa, Phường Thịnh Lang, Phường Hữu Nghị, Phường Tân Thịnh, Phường Đồng Tiến, Phường Phương Lâm, Xã Yên Mông, Phường Quỳnh Lâm, Phường Dân Chủ, Xã Hòa Bình, Phường Thống Nhất, Phường Kỳ Sơn, Xã Thịnh Minh, Xã Hợp Thành, Xã Quang Tiến, Xã Mông Hóa, Phường Trung Minh, Xã Độc Lập, Xã Thái Thịnh

1,880 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Lương Sơn, Hoà Bình

Thị trấn Lương Sơn, Xã Lâm Sơn, Xã Hòa Sơn, Xã Tân Vinh, Xã Nhuận Trạch, Xã Cao Sơn, Xã Cư Yên, Xã Liên Sơn, Xã Cao Dương, Xã Thanh Sơn, Xã Thanh Cao

7,659 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Thị trấn Bo, Xã Đú Sáng, Xã Hùng Sơn, Xã Bình Sơn, Xã Tú Sơn, Xã Vĩnh Tiến, Xã Đông Bắc, Xã Xuân Thủy, Xã Vĩnh Đồng, Xã Kim Lập, Xã Hợp Tiến, Xã Kim Bôi, Xã Nam Thượng, Xã Cuối Hạ, Xã Sào Báy, Xã Mi Hòa, Xã Nuông Dăm

2,481 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Cao Phong, Hoà Bình

Thị trấn Cao Phong, Xã Bình Thanh, Xã Thung Nai, Xã Bắc Phong, Xã Thu Phong, Xã Hợp Phong, Xã Tây Phong, Xã Dũng Phong, Xã Nam Phong, Xã Thạch Yên

1,332 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Thủy, Hoà Bình

Thị trấn Hàng Trạm, Xã Lạc Sỹ, Xã Lạc Lương, Xã Bảo Hiệu, Xã Đa Phúc, Xã Hữu Lợi, Xã Lạc Thịnh, Xã Đoàn Kết, Xã Phú Lai, Xã Yên Trị, Xã Ngọc Lương

1,759 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Lạc Thủy, Hoà Bình

Thị trấn Ba Hàng Đồi, Thị trấn Chi Nê, Xã Phú Nghĩa, Xã Phú Thành, Xã Hưng Thi, Xã Khoan Dụ, Xã Đồng Tâm, Xã Yên Bồng, Xã Thống Nhất, Xã An Bình

1,811 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Phường Quán Triều, Phường Quang Vinh, Phường Túc Duyên, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Trưng Vương, Phường Quang Trung, Phường Phan Đình Phùng, Phường Tân Thịnh, Phường Thịnh Đán, Phường Đồng Quang, Phường Gia Sàng, Phường Tân Lập, Phường Cam Giá, Phường Phú Xá, Phường Hương Sơn, Phường Trung Thành, Phường Tân Thành, Phường Tân Long, Xã Phúc Hà, Xã Phúc Xuân, Xã Quyết Thắng, Xã Phúc Trìu, Xã Thịnh Đức, Phường Tích Lương, Xã Tân Cương, Xã Sơn Cẩm, Phường Chùa Hang, Xã Cao Ngạn, Xã Linh Sơn, Phường Đồng Bẩm, Xã Huống Thượng, Xã Đồng Liên

2,461 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Phường Lương Sơn, Phường Châu Sơn, Phường Mỏ Chè, Phường Cải Đan, Phường Thắng Lợi, Phường Phố Cò, Xã Tân Quang, Phường Bách Quang, Xã Bình Sơn, Xã Bá Xuyên

1,140 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Thị trấn Chợ Chu, Xã Linh Thông, Xã Lam Vỹ, Xã Quy Kỳ, Xã Tân Thịnh, Xã Kim Phượng, Xã Bảo Linh, Xã Phúc Chu, Xã Tân Dương, Xã Phượng Tiến, Xã Bảo Cường, Xã Đồng Thịnh, Xã Định Biên, Xã Thanh Định, Xã Trung Hội, Xã Trung Lương, Xã Bình Yên, Xã Điềm Mặc, Xã Phú Tiến, Xã Bộc Nhiêu, Xã Sơn Phú, Xã Phú Đình, Xã Bình Thành

1,197 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Thị trấn Sông Cầu, Thị trấn Trại Cau, Xã Văn Lăng, Xã Tân Long, Xã Hòa Bình, Xã Quang Sơn, Xã Minh Lập, Xã Văn Hán, Xã Hóa Trung, Xã Khe Mo, Xã Cây Thị, Xã Hóa Thượng, Xã Hợp Tiến, Xã Tân Lợi, Xã Nam Hòa

1,747 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Thị trấn Hùng Sơn, Thị trấn Quân Chu, Xã Phúc Lương, Xã Minh Tiến, Xã Yên Lãng, Xã Đức Lương, Xã Phú Cường, Xã Na Mao, Xã Phú Lạc, Xã Tân Linh, Xã Phú Thịnh, Xã Phục Linh, Xã Phú Xuyên, Xã Bản Ngoại, Xã Tiên Hội, Xã Cù Vân, Xã Hà Thượng, Xã La Bằng, Xã Hoàng Nông, Xã Khôi Kỳ, Xã An Khánh, Xã Tân Thái, Xã Bình Thuận, Xã Lục Ba, Xã Mỹ Yên, Xã Vạn Thọ, Xã Văn Yên, Xã Ký Phú, Xã Cát Nê, Xã Quân Chu

1,300 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Phường Bãi Bông, Phường Bắc Sơn, Phường Ba Hàng, Xã Phúc Tân, Xã Phúc Thuận, Xã Hồng Tiến, Xã Minh Đức, Xã Đắc Sơn, Phường Đồng Tiến, Xã Thành Công, Xã Tiên Phong, Xã Vạn Phái, Xã Nam Tiến, Xã Tân Hương, Xã Đông Cao, Xã Trung Thành, Xã Tân Phú, Xã Thuận Thành

2,025 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Thị trấn Hương Sơn, Xã Bàn Đạt, Xã Tân Khánh, Xã Tân Kim, Xã Tân Thành, Xã Đào Xá, Xã Bảo Lý, Xã Thượng Đình, Xã Tân Hòa, Xã Nhã Lộng, Xã Điềm Thụy, Xã Xuân Phương, Xã Tân Đức, Xã Úc Kỳ, Xã Lương Phú, Xã Nga My, Xã Kha Sơn, Xã Thanh Ninh, Xã Dương Thành, Xã Hà Châu

6,667 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Tam Thanh, Phường Vĩnh Trại, Phường Đông Kinh, Phường Chi Lăng, Xã Hoàng Đồng, Xã Quảng Lạc, Xã Mai Pha

2,214 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Thị trấn Thất Khê, Xã Khánh Long, Xã Đoàn Kết, Xã Quốc Khánh, Xã Vĩnh Tiến, Xã Cao Minh, Xã Chí Minh, Xã Tri Phương, Xã Tân Tiến, Xã Tân Yên, Xã Đội Cấn, Xã Tân Minh, Xã Kim Đồng, Xã Chi Lăng, Xã Trung Thành, Xã Đại Đồng, Xã Đào Viên, Xã Đề Thám, Xã Kháng Chiến, Xã Hùng Sơn, Xã Quốc Việt, Xã Hùng Việt

1,036 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Xã Hưng Đạo, Xã Vĩnh Yên, Xã Hoa Thám, Xã Quý Hòa, Xã Hồng Phong, Xã Yên Lỗ, Xã Thiện Hòa, Xã Quang Trung, Xã Thiện Thuật, Xã Minh Khai, Xã Thiện Long, Xã Hoàng Văn Thụ, Xã Hòa Bình, Xã Mông Ân, Xã Tân Hòa, Thị trấn Bình Gia, Xã Hồng Thái, Xã Bình La, Xã Tân Văn

1,302 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Thị trấn Na Sầm, Xã Trùng Khánh, Xã Bắc La, Xã Thụy Hùng, Xã Bắc Hùng, Xã Tân Tác, Xã Thanh Long, Xã Hội Hoan, Xã Bắc Việt, Xã Hoàng Việt, Xã Gia Miễn, Xã Thành Hòa, Xã Tân Thanh, Xã Tân Mỹ, Xã Hồng Thái, Xã Hoàng Văn Thụ, Xã Nhạc Kỳ

1,103 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Thị trấn Đồng Đăng, Thị trấn Cao Lộc, Xã Bảo Lâm, Xã Thanh Lòa, Xã Cao Lâu, Xã Thạch Đạn, Xã Xuất Lễ, Xã Hồng Phong, Xã Thụy Hùng, Xã Lộc Yên, Xã Phú Xá, Xã Bình Trung, Xã Hải Yến, Xã Hòa Cư, Xã Hợp Thành, Xã Công Sơn, Xã Gia Cát, Xã Mẫu Sơn, Xã Xuân Long, Xã Tân Liên, Xã Yên Trạch, Xã Tân Thành

1,041 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Thị trấn Bắc Sơn, Xã Long Đống, Xã Vạn Thủy, Xã Đồng ý, Xã Tân Tri, Xã Bắc Quỳnh, Xã Hưng Vũ, Xã Tân Lập, Xã Vũ Sơn, Xã Chiêu Vũ, Xã Tân Hương, Xã Chiến Thắng, Xã Vũ Lăng, Xã Trấn Yên, Xã Vũ Lễ, Xã Nhất Hòa, Xã Tân Thành, Xã Nhất Tiến

999 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Thị trấn Hữu Lũng, Xã Hữu Liên, Xã Yên Bình, Xã Quyết Thắng, Xã Hòa Bình, Xã Yên Thịnh, Xã Yên Sơn, Xã Thiện Tân, Xã Yên Vượng, Xã Minh Tiến, Xã Nhật Tiến, Xã Thanh Sơn, Xã Đồng Tân, Xã Cai Kinh, Xã Hòa Lạc, Xã Vân Nham, Xã Đồng Tiến, Xã Tân Thành, Xã Hòa Sơn, Xã Minh Sơn, Xã Hồ Sơn, Xã Sơn Hà, Xã Minh Hòa, Xã Hòa Thắng

1,694 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

Thị trấn Na Dương, Thị trấn Lộc Bình, Xã Mẫu Sơn, Xã Yên Khoái, Xã Khánh Xuân, Xã Tú Mịch, Xã Hữu Khánh, Xã Đồng Bục, Xã Tam Gia, Xã Tú Đoạn, Xã Khuất Xá, Xã Tĩnh Bắc, Xã Thống Nhất, Xã Sàn Viên, Xã Đông Quan, Xã Minh Hiệp, Xã Hữu Lân, Xã Lợi Bác, Xã Nam Quan, Xã Xuân Dương, Xã Ái Quốc

1,031 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

Thị trấn Đình Lập, Thị trấn NT Thái Bình, Xã Bắc Xa, Xã Bính Xá, Xã Kiên Mộc, Xã Đình Lập, Xã Thái Bình, Xã Cường Lợi, Xã Châu Sơn, Xã Lâm Ca, Xã Đồng Thắng, Xã Bắc Lãng

971 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hà Khánh, Phường Hà Phong, Phường Hà Khẩu, Phường Cao Xanh, Phường Giếng Đáy, Phường Hà Tu, Phường Hà Trung, Phường Hà Lầm, Phường Bãi Cháy, Phường Cao Thắng, Phường Hùng Thắng, Phường Yết Kiêu, Phường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hải, Phường Hồng Gai, Phường Bạch Đằng, Phường Hồng Hà, Phường Tuần Châu, Phường Việt Hưng, Phường Đại Yên, Phường Hoành Bồ, Xã Kỳ Thượng, Xã Đồng Sơn, Xã Tân Dân, Xã Đồng Lâm, Xã Hòa Bình, Xã Vũ Oai, Xã Dân Chủ, Xã Quảng La, Xã Bằng Cả, Xã Thống Nhất, Xã Sơn Dương, Xã Lê Lợi

2,217 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Phường Vàng Danh, Phường Thanh Sơn, Phường Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Phường Trưng Vương, Phường Nam Khê, Phường Yên Thanh, Xã Thượng Yên Công, Phường Phương Đông, Phường Phương Nam

1,161 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Thị trấn Đầm Hà, Xã Quảng Lâm, Xã Quảng An, Xã Tân Bình, Xã Dực Yên, Xã Quảng Tân, Xã Đầm Hà, Xã Tân Lập, Xã Đại Bình

881 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Thị trấn Quảng Hà, Xã Quảng Đức, Xã Quảng Sơn, Xã Quảng Thành, Xã Quảng Thịnh, Xã Quảng Minh, Xã Quảng Chính, Xã Quảng Long, Xã Đường Hoa, Xã Quảng Phong, Xã Cái Chiên

1,221 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Thị trấn Ba Chẽ, Xã Thanh Sơn, Xã Thanh Lâm, Xã Đạp Thanh, Xã Nam Sơn, Xã Lương Mông, Xã Đồn Đạc, Xã Minh Cầm

885 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Phường Mạo Khê, Phường Đông Triều, Xã An Sinh, Xã Tràng Lương, Xã Bình Khê, Xã Việt Dân, Xã Tân Việt, Xã Bình Dương, Phường Đức Chính, Phường Tràng An, Xã Nguyễn Huệ, Xã Thủy An, Phường Xuân Sơn, Xã Hồng Thái Tây, Xã Hồng Thái Đông, Phường Hoàng Quế, Phường Yên Thọ, Phường Hồng Phong, Phường Kim Sơn, Phường Hưng Đạo, Xã Yên Đức

1,827 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Thị trấn Cô Tô, Xã Đồng Tiến, Xã Thanh Lân

1,163 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Phường Thọ Xương, Phường Trần Nguyên Hãn, Phường Ngô Quyền, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Trần Phú, Phường Mỹ Độ, Phường Lê Lợi, Xã Song Mai, Phường Xương Giang, Phường Đa Mai, Phường Dĩnh Kế, Xã Dĩnh Trì, Xã Tân Mỹ, Xã Đồng Sơn, Xã Tân Tiến, Xã Song Khê

1,156 lượt xem

Xem chi tiết