Bản đồ quy hoạch Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, Xã Yên Thuận, Xã Bạch Xa, Xã Minh Khương, Xã Yên Lâm, Xã Minh Dân, Xã Phù Lưu, Xã Minh Hương, Xã Yên Phú, Xã Tân Thành, Xã Bình Xa, Xã Thái Sơn, Xã Nhân Mục, Xã Thành Long, Xã Bằng Cốc, Xã Thái Hòa, Xã Đức Ninh, Xã Hùng Đức

1,436 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Xã Quí Quân, Xã Lực Hành, Xã Kiến Thiết, Xã Trung Minh, Xã Chiêu Yên, Xã Trung Trực, Xã Xuân Vân, Xã Phúc Ninh, Xã Hùng Lợi, Xã Trung Sơn, Xã Tân Tiến, Xã Tứ Quận, Xã Đạo Viện, Xã Tân Long, Thị trấn Yên Sơn, Xã Kim Quan, Xã Lang Quán, Xã Phú Thịnh, Xã Công Đa, Xã Trung Môn, Xã Chân Sơn, Xã Thái Bình, Xã Tiến Bộ, Xã Mỹ Bằng, Xã Hoàng Khai, Xã Nhữ Hán, Xã Nhữ Khê, Xã Đội Bình

1,898 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Thị trấn Sơn Dương, Xã Trung Yên, Xã Minh Thanh, Xã Tân Trào, Xã Vĩnh Lợi, Xã Thượng Ấm, Xã Bình Yên, Xã Lương Thiện, Xã Tú Thịnh, Xã Cấp Tiến, Xã Hợp Thành, Xã Phúc Ứng, Xã Đông Thọ, Xã Kháng Nhật, Xã Hợp Hòa, Xã Quyết Thắng, Xã Đồng Quý, Xã Tân Thanh, Xã Vân Sơn, Xã Văn Phú, Xã Chi Thiết, Xã Đông Lợi, Xã Thiện Kế, Xã Hồng Lạc, Xã Phú Lương, Xã Ninh Lai, Xã Đại Phú, Xã Sơn Nam, Xã Hào Phú, Xã Tam Đa, Xã Trường Sinh

2,120 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Khương, Lào Cai

Xã Pha Long, Xã Tả Ngải Chồ, Xã Tung Chung Phố, Thị trấn Mường Khương, Xã Dìn Chin, Xã Tả Gia Khâu, Xã Nậm Chảy, Xã Nấm Lư, Xã Lùng Khấu Nhin, Xã Thanh Bình, Xã Cao Sơn, Xã Lùng Vai, Xã Bản Lầu, Xã La Pan Tẩn, Xã Tả Thàng, Xã Bản Sen

991 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

Xã Nàn Sán, Xã Thào Chư Phìn, Xã Bản Mế, Thị trấn Si Ma Cai, Xã Sán Chải, Xã Lùng Thẩn, Xã Cán Cấu, Xã Sín Chéng, Xã Quan Hồ Thẩn, Xã Nàn Xín

1,482 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Thị trấn Bắc Hà, Xã Lùng Cải, Xã Lùng Phình, Xã Tả Van Chư, Xã Tả Củ Tỷ, Xã Thải Giàng Phố, Xã Hoàng Thu Phố, Xã Bản Phố, Xã Bản Liền, Xã Tà Chải, Xã Na Hối, Xã Cốc Ly, Xã Nậm Mòn, Xã Nậm Đét, Xã Nậm Khánh, Xã Bảo Nhai, Xã Nậm Lúc, Xã Cốc Lầu, Xã Bản Cái

1,885 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thị xã Sa Pa, Lào Cai

Phường Sa Pa, Phường Sa Pả, Phường Ô Quý Hồ, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Phường Phan Si Păng, Xã Trung Chải, Xã Tả Phìn, Phường Hàm Rồng, Xã Hoàng Liên, Xã Thanh Bình, Phường Cầu Mây, Xã Mường Hoa, Xã Tả Van, Xã Mường Bo, Xã Bản Hồ, Xã Liên Minh

3,841 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Phường Noong Bua, Phường Him Lam, Phường Thanh Bình, Phường Tân Thanh, Phường Mường Thanh, Phường Nam Thanh, Phường Thanh Trường, Xã Thanh Minh, Xã Nà Tấu, Xã Nà Nhạn, Xã Mường Phăng, Xã Pá Khoang

1,992 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thị xã Mường Lay, Điện Biên

Phường Sông Đà, Phường Na Lay, Xã Lay Nưa

962 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Xã Sín Thầu, Xã Sen Thượng, Xã Chung Chải, Xã Leng Su Sìn, Xã Pá Mỳ, Xã Mường Nhé, Xã Nậm Vì, Xã Nậm Kè, Xã Mường Toong, Xã Quảng Lâm, Xã Huổi Lếnh

1,234 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Mường Chà, Điện Biên

Thị trấn Mường Chà, Xã Xá Tổng, Xã Mường Tùng, Xã Hừa Ngài, Xã Huổi Mí, Xã Pa Ham, Xã Nậm Nèn, Xã Huổi Lèng, Xã Sa Lông, Xã Ma Thì Hồ, Xã Na Sang, Xã Mường Mươn

1,547 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Thị trấn Tủa Chùa, Xã Huổi Só, Xã Xín Chải, Xã Tả Sìn Thàng, Xã Lao Xả Phình, Xã Tả Phìn, Xã Tủa Thàng, Xã Trung Thu, Xã Sính Phình, Xã Sáng Nhè, Xã Mường Đun, Xã Mường Báng

1,196 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Thị trấn Tuần Giáo, Xã Phình Sáng, Xã Rạng Đông, Xã Mùn Chung, Xã Nà Tòng, Xã Ta Ma, Xã Mường Mùn, Xã Pú Xi, Xã Pú Nhung, Xã Quài Nưa, Xã Mường Thín, Xã Tỏa Tình, Xã Nà Sáy, Xã Mường Khong, Xã Quài Cang, Xã Quài Tở, Xã Chiềng Sinh, Xã Chiềng Đông, Xã Tênh Phông

1,385 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xã Mường Pồn, Xã Thanh Nưa, Xã Hua Thanh, Xã Thanh Luông, Xã Thanh Hưng, Xã Thanh Xương, Xã Thanh Chăn, Xã Pa Thơm, Xã Thanh An, Xã Thanh Yên, Xã Noong Luống, Xã Noọng Hẹt, Xã Sam Mứn, Xã Pom Lót, Xã Núa Ngam, Xã Hẹ Muông, Xã Na Ư, Xã Mường Nhà, Xã Na Tông, Xã Mường Lói, Xã Phu Luông

1,383 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

Xã Nậm Tin, Xã Pa Tần, Xã Chà Cang, Xã Na Cô Sa, Xã Nà Khoa, Xã Nà Hỳ, Xã Nà Bủng, Xã Nậm Nhừ, Xã Nậm Chua, Xã Nậm Khăn, Xã Chà Tở, Xã Vàng Đán, Xã Chà Nưa, Xã Phìn Hồ, Xã Si Pa Phìn

1,222 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Phường Quyết Thắng, Phường Tân Phong, Phường Quyết Tiến, Phường Đoàn Kết, Xã Sùng Phài, Phường Đông Phong, Xã San Thàng

1,209 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Thị trấn Sìn Hồ, Xã Chăn Nưa, Xã Pa Tần, Xã Phìn Hồ, Xã Hồng Thu, Xã Phăng Sô Lin, Xã Ma Quai, Xã Lùng Thàng, Xã Tả Phìn, Xã Sà Dề Phìn, Xã Nậm Tăm, Xã Tả Ngảo, Xã Pu Sam Cáp, Xã Nậm Cha, Xã Pa Khoá, Xã Làng Mô, Xã Noong Hẻo, Xã Nậm Mạ, Xã Căn Co, Xã Tủa Sín Chải, Xã Nậm Cuổi, Xã Nậm Hăn

1,257 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Xã Lả Nhì Thàng, Xã Huổi Luông, Thị trấn Phong Thổ, Xã Sì Lở Lầu, Xã Mồ Sì San, Xã Pa Vây Sử, Xã Vàng Ma Chải, Xã Tông Qua Lìn, Xã Mù Sang, Xã Dào San, Xã Ma Ly Pho, Xã Bản Lang, Xã Hoang Thèn, Xã Khổng Lào, Xã Nậm Xe, Xã Mường So, Xã Sin Suối Hồ

1,150 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Than Uyên, Lai Châu

Thị trấn Than Uyên, Xã Phúc Than, Xã Mường Than, Xã Mường Mít, Xã Pha Mu, Xã Mường Cang, Xã Hua Nà, Xã Tà Hừa, Xã Mường Kim, Xã Tà Mung, Xã Tà Gia, Xã Khoen On

1,295 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Thị trấn Tân Uyên, Xã Mường Khoa, Xã Phúc Khoa, Xã Thân Thuộc, Xã Trung Đồng, Xã Hố Mít, Xã Nậm Cần, Xã Nậm Sỏ, Xã Pắc Ta, Xã Tà Mít

1,655 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Thành phố Sơn La, Sơn La

Phường Chiềng Lề, Phường Tô Hiệu, Phường Quyết Thắng, Phường Quyết Tâm, Xã Chiềng Cọ, Xã Chiềng Đen, Xã Chiềng Xôm, Phường Chiềng An, Phường Chiềng Cơi, Xã Chiềng Ngần, Xã Hua La, Phường Chiềng Sinh

2,285 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Xã Mường Chiên, Xã Cà Nàng, Xã Chiềng Khay, Xã Mường Giôn, Xã Pá Ma Pha Khinh, Xã Chiềng Ơn, Xã Mường Giàng, Xã Chiềng Bằng, Xã Mường Sại, Xã Nậm ét, Xã Chiềng Khoang

1,343 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Bắc Yên, Sơn La

Thị trấn Bắc Yên, Xã Phiêng Ban, Xã Hang Chú, Xã Xím Vàng, Xã Tà Xùa, Xã Háng Đồng, Xã Pắc Ngà, Xã Làng Chếu, Xã Chim Vàn, Xã Mường Khoa, Xã Song Pe, Xã Hồng Ngài, Xã Tạ Khoa, Xã Hua Nhàn, Xã Phiêng Côn, Xã Chiềng Sại

1,668 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Phù Yên, Sơn La

Thị trấn Phù Yên, Xã Suối Tọ, Xã Mường Thải, Xã Mường Cơi, Xã Quang Huy, Xã Huy Bắc, Xã Huy Thượng, Xã Tân Lang, Xã Gia Phù, Xã Tường Phù, Xã Huy Hạ, Xã Huy Tân, Xã Mường Lang, Xã Suối Bau, Xã Huy Tường, Xã Mường Do, Xã Sập Xa, Xã Tường Thượng, Xã Tường Tiến, Xã Tường Phong, Xã Tường Hạ, Xã Kim Bon, Xã Mường Bang, Xã Đá Đỏ, Xã Tân Phong, Xã Nam Phong, Xã Bắc Phong

1,302 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Yên Châu, Sơn La

Thị trấn Yên Châu, Xã Chiềng Đông, Xã Sập Vạt, Xã Chiềng Sàng, Xã Chiềng Pằn, Xã Viêng Lán, Xã Chiềng Hặc, Xã Mường Lựm, Xã Chiềng On, Xã Yên Sơn, Xã Chiềng Khoi, Xã Tú Nang, Xã Lóng Phiêng, Xã Phiêng Khoài, Xã Chiềng Tương

1,099 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Mai Sơn, Sơn La

Thị trấn Hát Lót, Xã Chiềng Sung, Xã Mường Bằng, Xã Chiềng Chăn, Xã Mương Chanh, Xã Chiềng Ban, Xã Chiềng Mung, Xã Mường Bon, Xã Chiềng Chung, Xã Chiềng Mai, Xã Hát Lót, Xã Nà Pó, Xã Cò Nòi, Xã Chiềng Nơi, Xã Phiêng Cằm, Xã Chiềng Dong, Xã Chiềng Kheo, Xã Chiềng Ve, Xã Chiềng Lương, Xã Phiêng Pằn, Xã Nà Ơt, Xã Tà Hộc

1,862 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Sông Mã, Sơn La

Thị trấn Sông Mã, Xã Bó Sinh, Xã Pú Pẩu, Xã Chiềng Phung, Xã Chiềng En, Xã Mường Lầm, Xã Nậm Ty, Xã Đứa Mòn, Xã Yên Hưng, Xã Chiềng Sơ, Xã Nà Nghịu, Xã Nậm Mằn, Xã Chiềng Khoong, Xã Chiềng Cang, Xã Huổi Một, Xã Mường Sai, Xã Mường Cai, Xã Mường Hung, Xã Chiềng Khương

1,538 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Vân Hồ, Sơn La

Xã Suối Bàng, Xã Song Khủa, Xã Liên Hoà, Xã Tô Múa, Xã Mường Tè, Xã Chiềng Khoa, Xã Mường Men, Xã Quang Minh, Xã Vân Hồ, Xã Lóng Luông, Xã Chiềng Yên, Xã Chiềng Xuân, Xã Xuân Nha, Xã Tân Xuân

1,682 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Mù Căng Chải, Yên Bái

Thị trấn Mù Căng Chải, Xã Hồ Bốn, Xã Nậm Có, Xã Khao Mang, Xã Mồ Dề, Xã Chế Cu Nha, Xã Lao Chải, Xã Kim Nọi, Xã Cao Phạ, Xã La Pán Tẩn, Xã Dế Su Phình, Xã Chế Tạo, Xã Púng Luông, Xã Nậm Khắt

1,651 lượt xem

Xem chi tiết

Bản đồ quy hoạch Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Thị trấn Cổ Phúc, Xã Tân Đồng, Xã Báo Đáp, Xã Đào Thịnh, Xã Việt Thành, Xã Hòa Cuông, Xã Minh Quán, Xã Quy Mông, Xã Cường Thịnh, Xã Kiên Thành, Xã Nga Quán, Xã Y Can, Xã Lương Thịnh, Xã Bảo Hưng, Xã Việt Cường, Xã Minh Quân, Xã Hồng Ca, Xã Hưng Thịnh, Xã Hưng Khánh, Xã Việt Hồng, Xã Vân Hội

1,768 lượt xem

Xem chi tiết