Thực hiện cấp sổ đỏ online từ ngày 20/5

avatar
By Đỗ Chinh

10/04/2023

Thay vì phải chờ đợi và mất công nhiều lần đi lại như trước đây, từ ngày 20/5, người dân và doanh nghiệp có thể làm thủ tục xin cấp sổ đỏ online nhờ vào quy định từ Chính phủ ban hành.

Hoạt động cấp sổ đỏ cho người dân mới hoàn tất khâu lấy số thứ tự, hẹn ngày giờ giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân trên nền tảng trực tuyến, các thủ tục khác vẫn đang được thực hiện theo hình thức giải quyết trực tiếp.

Quy trình cấp sổ đỏ trực tuyến đơn giản hơn so với cách cấp sổ đỏ cũ. Người dân không cần phải đến văn phòng chính phủ để nộp tài liệu và không phải đợi quá trình giải quyết. Tuy nhiên, các thủ tục tại cơ quan hành chính nhà nước sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận, phân loại, thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ.

Với nền tảng dữ liệu chưa thực sự chuẩn xác như hiện nay, nếu cán bộ làm thủ tục không kiểm tra kỹ, có thể xảy ra nhầm lẫn, cấp sổ đỏ 2 lần cho 1 mảnh đất.

Người dân sắp được cấp sổ đỏ online

Theo nghị định 10/2023/NĐ-CP (NĐ 10) về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, được Chính phủ ban hành ngày 3/4/2023 thì người dân, doanh nghiệp có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ online từ ngày 20/5 tới đây.

Cụ thể, khoản 7, điều 1, nghị định 10 đã sửa đổi khoản 6, bổ sung khoản 7, khoản 8, điều 60 nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai theo hướng thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Chính phủ giao các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quan lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại điều 60 nghị định 43/2014/NĐ-CP có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử thực hiện như sau:

  • Người dân thực hiện đăng ký xin cấp sổ đỏ online tại Cổng dịch vụ công

  • Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai;

  • Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

  • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

  • Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

  • Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Quy định về trách nhiệm khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Tại khoản 7 và khoản 8 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP) đã bổ sung quy định về trách nhiệm khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như sau:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính của người yêu cầu thực hiện trên môi trường điện tử.

Quy định chi tiết thẩm quyền cấp sổ đỏ

Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính này (được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai mà không cần lên Sở Tài nguyên và Môi trường).

Cụ thể, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp sổ đỏ đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai: Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Cả hai cơ quan này được sử dụng con dấu của mình đề thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Đáng chú ý, Nghị định 10/2023/NĐ-CP cũng đã bổ sung mới trường hợp phải bổ sung giấy tờ khi cấp sổ đỏ. Cụ thể, tại điểm b khoản 11 Điều 1 quy định: đối với dự án kinh doanh BĐS không phải là dự án phát triển nhà ở, sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở TN&MT các giấy tờ: Giấy chứng nhận, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án.

Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật); bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký.

Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng; danh sách các tài sản.

Tác giả
avatar
Đỗ Chinh

Chuyên gia phân tích thống kê thị trường bất động sản

Tổng hợp phân tích, điều tra nhu cầu nhà ở của khách hàng, đặc tính sản phẩm của nội bộ để đề xuất mô hình sản phẩm BĐS phù hợp.