Ký hiệu TSC là đất gì?

avatar
By Nguyễn Kiên

15/02/2023

Các ký hiệu đất đai hiện nay được sử dụng khá phổ biến nhưng lại không có quá nhiều người hiểu về chúng, điều này dẫn đến việc xác định sai loại đất, kéo theo nhiều hệ lụy, gây khó khăn cho công tác quản lý, đồng thời việc sử dụng cũng không đạt hiệu quả cao. Bài viết này cung cấp thông tin liên quan đến loại đất có ký hiệu là TSC.

Đất TSC là đất gì?

Khái niệm: Đất trụ sở cơ quan nhà nước, đất công trình sự nghiệp được ký hiệu là TSC là đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập và đất xây dựng công trình. Công trình sự nghiệp của Nhà nước. Chính sách này loại trừ các công trình sự nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, thể dục – thể thao, nghiên cứu khoa học và công nghệ, môi trường, xã hội được ghi nhận trên đất sử dụng vào mục đích công cộng.

Ký hiệu: TSC - đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Màu sắc trên bản đồ quy hoạch: 

ky-hieu-tsc-la-dat-gi

Quy định sử dụng đất TSC

Đây là loại đất thuộc danh mục đất phi nông nghiệp và tuyệt đối không được sử dụng vào mục đích khác. Chính vì lẽ đó, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ đất đai TSC. 

  • Không lạm dụng đất TSC

Theo quy định tại khoản 1 Điều 147 Luật Đất đai ban hành năm 2013 thì đất TSC chỉ được sử dụng vào một mục đích. Đó là xây dựng các cơ quan nhà nước, thiết lập cơ sở chính trị, tổ chức các đoàn thể xã hội phục vụ mục đích công cộng.

Mọi trường hợp chiếm dụng đất vào mục đích nông nghiệp, công nghiệp, tư nhân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  • Khuyến khích sử dụng đất một cách hợp lý

Ngoài những quy định chặt chẽ về quản lý đất đai, Nhà nước còn khuyến khích việc sử dụng TSC vào mục đích phát triển xã hội.

Quy định về quàn lý đất TSC

Khu đất xây dựng trụ sở cơ quan khi không đưa vào sử dụng sẽ được giao cho một cá nhân, cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm quản lý. Nhà nước cũng nghiêm cấm việc sử dụng đất không đúng mục đích, chặt phá, mua bán trên các khu đất công này.

Luật Đất đai cũng quy định rõ trách nhiệm của người được giao đất. Đối tượng này bao gồm: cơ quan, tổ chức nhận nhiệm vụ giữ đất hoặc cá nhân được thuê đất. Họ sẽ có nhiệm vụ quản lý và giám sát chặt chẽ để đảm bảo giữ nguyên vẹn 100% diện tích ban đầu.

Hình thức sử dụng đất TSC

Điều 54 Luật Đất đai 2013 quy định, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp:

Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này.

Cụ thể, khoản 4 Điều 55 bao gồm các trường hợp: “Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”

Đồng thời, theo Điều 125 thì đất TSC thuộc vào trường hợp đất sử dụng ổn định lâu dài.

Đất TSC có được cấp sổ đỏ không?

Theo nguyên tắc sử dụng đất TSC thì Nhà nước nghiêm cấm sử dụng loại đất này vào các mục đích khác, phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, nhiều hộ dân dù đã sinh sống ổn định trên đất thì cũng không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ. Trường hợp bị thu hồi, sẽ được nhận bồi thường theo quy định pháp luật.

 

Tác giả
avatar
Nguyễn Kiên

Biên tập viên tin tức bất động sản

Tổng hợp, phân tích thông tin từ các chuyên viên, cố vấn của Dân Đầu Tư về thị trường bất động sản.