Ký hiệu DKH là loại đất gì? Những quy định về việc sử dụng đất DKH

avatar
By Mai Anh

20/02/2023

Luật Đất đai 2013 Việt Nam quy định rõ ràng các loại đất được sử dụng cho những mục đích riêng và được quy định những ký hiệu đặc biệt để dễ dàng phân biệt. Vậy DKH là đất gì? Được quy định sử dụng như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đất DKH là đất gì?

Khái niệm: DKH là ký hiệu viết tắt của đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ, thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Đây là khu đất được sử dụng với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sử dụng vốn nhà nước cũng như xây dựng các phòng thí nghiệm, thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm khoa học mang lại giá trị thiết thực. Tại các công trình xây dựng cơ sử khoa học và công nghệ còn được trang bị hệ thống cơ sở sản xuất kiểm nghiệm, giúp đảm bảo an toàn cho các sản phẩm khoa học trước khi đưa ra thị trường. 

Ngoài ra, đất DKH còn được sử dụng để xây dựng các vườn ươm công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học, góp phần phát triển kinh tế đất nước. DKH được xem là quỹ đất rất quan trọng vì nhà nước hiện nay rất quan tâm đến khoa học và công nghệ và cần sự đầu tư thông minh và kỹ lưỡng.

Ký hiệu: DKH - đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ 

Màu sắc trên bản đồ quy hoạch: 

ky-hieu-dkh-la-dat-gi

Những quy định về việc sử dụng đất DKH

Để đưa đất nước phát triển đồng bộ với các nước khác về mọi mặt, Nhà nước đã tạo điều kiện cũng ban hành rất nhiều chính sách, quy định nhằm phát triển đất DKH, để đáp ứng cho nhu cầu nghiên cứu, sáng chế khoa học, cụ thể như sau:

Chủ thể sở hữu và quản lý đất xây dựng cơ sở khoa học DKH

Theo Luật Đất đai 2013 có quy định đất DKH thuộc đất công, vì vậy thuộc toàn quyền sở hữu của Nhà nước.

Nhà nước phân công các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, cụ thể là Bộ Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể cũng hỗ trợ giám sát, lên kế hoạch thực thi, quy hoạch đất DKH sao cho hợp lý. Ngoài ra Nhà nước cũng có quyền sang nhượng, hoặc cho các doanh nghiệp thuê đất DKH để sử dụng vào mục đích nghiên cứu, phát triển công trình khoa học.

Chủ thể sử dụng đất xây dựng cơ sở khoa học DKH

Đối tượng được phép cấp quyền sử dụng diện tích đất này, bao gồm những chủ thể sau:

  • Bộ Khoa học và công nghệ sử dụng đất để xây dựng cơ sở phục vụ quá trình nghiên cứu, thử nghiệm khoa học.
  • Tổ chức, doanh nghiệp được giao đất để phát triển các công trình khoa học, nằm trong kế hoạch phát triển của Bộ.
  • Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuê đất từ Nhà nước để thành lập cơ sở nghiên cứu công nghệ.
  • Các cá nhân tổ chức khi sở hữu đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ trước đó phải có sự bàn giao lại của cơ quan có thẩm quyền.

Đất DKH có được sử dụng vào mục đích khác không?

Khi giao hoặc cho thuê đất, Nhà nước yêu cầu các cá nhân, tổ chức chỉ được sử dụng DKH vào mục đích nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức không được kinh doanh, sản xuất và thực hiện các mục đích khác trên diện tích đất này. Nếu có bất kỳ hành vi chiếm dụng đất DKH để sử dụng cho mục đích khác, các cá nhân, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trách nhiệm của chủ thể sự dụng đối với đất DKH

Thực hiện đăng ký mục đích sử dụng đất DHK

Trước khi xây dựng, chủ thể cần phải đăng ký mục đích sử dụng. Những mục cần có như: 

  • Giấy phép cho thuê hoặc bàn giao đất từ Nhà nước
  • Bản kế hoạch xây dựng cơ sở nghiên cứu, các hoạt động nghiên cứu như thế nào,… 

Sau khi cơ quan có thẩm quyền xem xét, sẽ quyết định có đồng ý cấp giấy chứng nhận sử dụng hay không.

Bàn giao lại sản phẩm nghiên cứu khoa học cho Nhà nước 

Điều này áp dụng với những tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao quyền sử dụng đất DKH và được đầu tư vốn. Sau khi nghiên cứu và phát triển thành công, những sản phẩm khoa học, công nghệ này sẽ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Vì vậy cá nhân, tổ chức cần bàn giao toàn bộ công trình.

 

Tác giả
avatar
Mai Anh

Chuyên viên phân tích thị trường

Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, có kinh nghiệm và chuyên môn trong phân tích, nghiên cứu đối với thị trường bất động sản