Ký hiệu CHN là loại đất gì? Có nên đầu tư vào CHN không?

avatar
By Nguyễn Kiên

14/02/2023

Hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến đất đai, bởi vì đó là một cách tốt để kiếm tiền. Một số người đang đầu tư vào đất thổ cư, ngoài ra, có một số nhà đầu tư còn tìm hiểu về đất canh tác, các loại đất nông nghiệp. Vậy thì CHN có phải là loại đất tốt, đáng để đầu tư hay không?

Đất CHN là gì?

Ký hiệu: CHN - đất trồng cây hàng năm

Màu sắc trên bản đồ quy hoạch:

Bộ Tài nguyên và Môi trường có chủ trương xác định đất trồng hàng năm là đất có thể gieo trồng, thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong vòng một năm. Chính sách này áp dụng cho cả cây hàng năm được lưu gốc để thu hoạch nhưng chỉ dưới 5 năm tuổi và cây trồng theo chế độ canh tác không thường xuyên.

Thời hạn được sử dụng đất cây trồng hàng năm

Thời hạn sử dụng của đất trồng cây hàng năm được quy định rõ tại Điều 125, 126 Luật Đất đai 2013, bao gồm 02 loại:

Loại 1: Sử dụng đất ổn định lâu dài, không giới hạn về mặt thời gian; chủ yếu do cộng đồng dân cư sử dụng

Loại 2: Đất có thời hạn sử dụng

Ngoài ra còn có các trường hợp quy định thời hạn sử dụng đất liên quan đến chuyển mục đích sử dụng và sang tên quyền sử dụng đất, cụ thể:

Thuê đất nằm trong quỹ đất nông nghiệp và sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn: thời hạn không quá 05 năm.

Các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sử dụng đất được giao: Thời hạn không quá 50 năm. Khi hết hạn nếu các hộ gia đình và cá nhân vẫn có nhu cầu sử dụng thì nhà nước sẽ xem xét và tiếp tục cho thuê đất theo thời hạn 50 năm.

Các tổ chức được thuê đất, giao đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp sẽ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc những đơn xin giao đất không quá 70 năm. Khi hết hạn nếu không muốn thuê nữa thì sẽ bị thu hồi.

Nhà đầu tư có nên xuống tiền với loại đất CHN hay không?

Để có thể đưa ra các quyết định về đầu tư trên đất cây trồng hàng năm, chắc chắn các nhà đầu tư sẽ phải có mục đích rõ ràng trước khi quyết định xuống tiền. Nhà đầu tư muốn mua đất cây trồng hàng năm với mục đích là trồng cây, gây vườn, đầu tư lấy lời, hay muốn xây nhà, hay chuyển đổi CHN sang loại đất khác.

Vậy theo quy định của Nhà nước CHN có thể lên đất thổ cư không? Có thể chuyển đổi sang loại đất khác hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này:

Có được xây nhà trên đất trồng cây hàng năm hay không?

Sau khi tìm hiểu về đất trồng cây hàng năm là gì, đây cũng là vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm. Căn cứ theo Điều 57 của Luật Đất đai 2013 thì đối với đất trồng cây hàng năm là đất nông nghiệp, đất thổ cư là đất phi nông nghiệp, vì vậy, vẫn được phép xây nhà nhưng phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phải được sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, có thể chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư nhưng phải được sự cho phép của UBND cấp tỉnh/ huyện. Người sử dụng đất phải làm đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. UBND tỉnh/ huyện sẽ phê duyệt theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Có thể chuyển đổi đất CHN sang loại đất khác hay không?

Dựa vào quy định Luật Đất đai được ban hành năm 2013, CHN có thể chuyển đổi sang các loại đất khác. Người sử dụng phải chuẩn bị các loại giấy tờ cụ thể như sau: Đơn xin phép theo mẫu số 1, và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ).

Đất trồng cây hàng năm có bị thu hồi hay không?

Các nhà đầu tư cũng cần phải tìm hiểu các quy định về thu hồi đất nếu không sử dụng hoặc vị phạm pháp luật về đất đai. Điểm h, Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai quy định các trường hợp thu hồi đất như sau: “Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng liên tục trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục”.

Như vậy, những trường hợp nhà đầu tư đã mua đất nhưng không canh tác, sản xuất trên đất trồng cây hàng năm liên tục trong 12 tháng sẽ bị thu hồi theo quy định. Ngoài ra, những trường hợp liên quan đến mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia cũng sẽ bị thu hồi. Trường hợp này người sử dụng đất sẽ được bồi thường theo quy định (nếu đủ điều kiện).

Tác giả
avatar
Nguyễn Kiên

Biên tập viên tin tức bất động sản

Tổng hợp, phân tích thông tin từ các chuyên viên, cố vấn của Dân Đầu Tư về thị trường bất động sản.