DGD là loại đất gì? Các quy định sử dụng đất DGD

avatar
By Lê Thu Trang

17/02/2023

Vấn đề đất đai đang được người dân và các nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay. Vì đây là vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật và có giá trị kinh tế. Có khá nhiều người chưa hiểu biết nhiều về luật đất đai vẫn còn thắc mắc liên quan đến đất đai để xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, DGD là gì? Bài viết về DGD dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về loại đất này.

DGD là gì?

DGD là ký hiệu của đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo được sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình phục vụ cho giáo dục gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, cơ sở dạy nghề và cơ sở giáo dục - đào tạo khác; kể cả phần diện tích làm ký túc xá cho học sinh, sinh viên, làm nơi bán đồ dùng học tập, nhà hàng, bãi đỗ xe và các khu chức năng khác thuộc phạm vi cơ sở giáo dục - đào tạo.

Theo điểm d Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì có thể xác định đất giáo dục thuộc nhóm đất phi nông nghiệp được sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo. Khi sử dụng loại đất này cần phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời đảm bảo đồng bộ với quy hoạch của các khu dân cư đang sử dụng và quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ký hiệu: DGD

Màu sắc trên bản đồ quy hoạch:

Nguyên tắc sử dụng đất DGD

Theo Điều 147 Luật Đất đai 2013. Cụ thể khoản 3 điều này quy định:

  • Việc sử dụng đất phải phù hộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích. Nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác.

  • Nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất vào mục đích phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường.

Hình thức sử dụng đất DGD

Đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp có các hình thức sử dụng đất được pháp luật về đất đai quy định như sau:

  • Sử dụng theo hình thức cho thuê: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất cho một lần cho cả thời gian thuê đối với tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp (điểm e Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013).

  • Sử dụng theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp (Khoản 3 Điều 54 Luật Đất đai 2013).

Thời hạn sử dụng đất giáo dục - đào tạo DGD

Thời hạn sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo theo các quy định hiện hành của Luật Đất đai 2013 được xác định dựa trên hình thức sử dụng đất cụ thể:

  • Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính được sử dụng đất ổn định lâu dài có thời hạn không quá 70 năm.

  • Thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức sử dụng vào các dự án đầu tư không quá 50 năm.

Có thể chuyển đổi đất DGD thành đất ở được không

Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó điểm e có quy định: “Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở”.

Vì vậy, nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất giáo dục sang đất ở, phải thuộc trường hợp được phép chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở và bắt buộc phải do cơ quan có thẩm quyền cho phép. Việc chuyển đổi mục đích phải dựa trên cơ sở được quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013:

  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tác giả
avatar
Lê Thu Trang

Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản

Phân tích, đánh giá và lập kế hoạch các dự án bất động sản lớn ở khu vực Miền Bắc.