Đất SKK là gì? Có chuyển đổi sang đất thổ cư được không?

avatar
By Đào Mạnh Trường

20/02/2023

Mỗi loại đất đai sẽ có những quy định và cách quản lý riêng vì thế người sử dụng vẫn rất hoang mang về cách thức sử dụng cũng như những vấn đề pháp lý xoay quanh. Vậy SKK là đất gì? Liệu có được lên thổ cư, hay bị thu hồi hay không?

SKK là loại đất gì?

Đất SKK hay còn gọi là đất khu công nghiệp. Loại đất này thuộc tập con của đất nằm trong cơ sở đất sản xuất phi nông nghiệp. Đất SKK rất quan trọng, luôn được quy hoạch hàng đầu. Dựa vào đất khu công nghiệp sẽ giúp nhận biết được vùng quy hoạch khu công nghiệp hoặc khu công nghiệp đang được hoạt động hiện tại.

Đất khu công nghiệp SKK thường là địa điểm để tập trung của nhiều xưởng sản xuất lớn hay cả các công ty tạo công ăn việc làm cho những người lao động. Đất khu công nghiệp là khu vực dành riêng cho các cơ sở kinh doanh hợp pháp đã được cấp phép để xây dựng và được đưa vào để hoạt động.

Việc sở hữu 01 mảnh đất khu công nghiệp SKK sẽ có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống của người dân. Đa số những khu vực có đất khu công nghiệp SKK sẽ dần bắt đầu hình thành các khu dân cư, đem lại phát triển nhiều về các loại hình sản phẩm và dịch vụ. Người dân hiện nay tất cả hầu như phụ thuộc vào các khu công nghiệp để có thể làm ăn, nuôi sống bản thân và gia đình, chính vì vậy những khu đất công nghiệp thì thường sẽ tập trung nhiều dân cư sống quanh đó.

Ký hiệu: SKK

Màu sắc trên bản đồ quy hoạch:

Một số quy định về đất SKK

Nguyên tắc sử dụng đất trong khu công nghiệp

 • Để xây dựng khu công nghiệp SKK, việc xây dựng phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Việt xây dựng cũng phải được lên kế hoạch và thực hiện theo cách được cơ quan nhà nước phê duyệt.

 • Khi quy hoạch thành lập một khu công nghiệp, điều quan trọng là phải xem xét nhu cầu của người dân và các dịch vụ công cộng gần đó. Phải có dịch vụ này để hỗ trợ người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

 • Người sử dụng đất trong khu công nghiệp cần sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.

Quy định đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp

Quy định đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được Nhà nước cho thuê đất muốn đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp:

 • Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê hàng năm, người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

 • Đối với phần diện tích đất thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê, người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất dưới hình thức trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm.

 • Đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, nhà đầu tư sẽ được miễn tiền thuê đất.

Quy định với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước người vào việc sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp:

Được quyền thuê lại đất với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác. Người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ người ngoài đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng, và thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174, Luật Đất đai năm 2013.

 • Trường hợp thuê lại đất trả tiền hàng năm, thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 175, Luật Đất đai năm 2013.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp đã được Nhà nước giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nếu trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì được phép tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn còn lại của dự án mà không phải chuyển sang thuê đất.

Khi hết thời hạn thực hiện dự án, nếu có nhu cầu thì sẽ được Nhà nước xem xét cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Những điều cần lưu ý khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất công nghiệp SKK

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất SKK

Người sử dụng đất trong khu công nghiệp được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 • Đất không có tranh chấp.

 • Không bị kê biên quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án.

 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, khi thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người sử dụng đất trong khu công nghiệp còn phải có đủ điều kiện theo quy định từ Điều 189 đến Điều 194 của Luật Đất đai 2013.

Quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được thực hiện tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Hồ sơ chuyển nhượng đất khu công nghiệp

Để thực hiện quyền chuyển nhượng đất khu công nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu).

 • Đơn xin chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản được gắn liền với đất.

 • Bản chính của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản được gắn liền với đất.

Trường hợp chuyển nhượng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì cần chuẩn bị thêm các giấy tờ như:

 • Bản chính trích đo địa chính thửa đất (do phòng đăng ký đất đai hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân tiến hành đo đạc và được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 2 bên: bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng.

 • Biên bản họp/ nghị quyết của 2 bên: bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

 • Bản gốc của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đất SKK có lên thổ cư được không?

Đất chuyển đổi lên thổ cư sẽ làm tăng giá trị đất lên gấp nhiều lần. Đất khu công nghiệp SKK là loại đất khó được phép chuyển sang đất thổ cư vì đã được Nhà nước quy hoạch sử dụng theo mục đích đã định trước. Hơn nữa đây không phải đất của hộ gia đình, cá nhân mà được Nhà nước sử dụng vào các mục đích theo quy hoạch.

Đất SKK có bị thu hồi hay không?

Theo quy định tại Điều 51 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi bởi Khoản 36 Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 148/2020/NĐ-CP về việc thu hồi đất SKK đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với dự án cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, làng nghề như sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, làng nghề đã thực hiện đầy đủ các quy định mà bên thuê đất, thuê lại đất vẫn không đưa đất vào sử dụng hay chậm tiến độ sử dụng đất thì UBND cấp tỉnh có thể căn cứ kết quả kiểm tra, kết luận thanh tra thực hiện việc thu hồi đất đối với diện tích đất vi phạm của bên thuê đất, thuê lại đất.

Sau đó giao cho chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, làng nghề trường hợp có nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất, chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, làng nghề cho nhà đầu tư thuê đất hay thuê lại đất đối với diện tích mà Nhà nước đã thu hồi.

Việt xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, làng nghề và bên thuê đất, thuê lại đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

 • Đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, làng nghề trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (chỉ trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị định này) thì UBND cấp tỉnh tiến hành thu hồi đất đối với những trường hợp sau:

 • Chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất trước đó.

 • Các bên không có giao kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng trong hợp đồng đã quá thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận mà không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng.

Tác giả
avatar
Đào Mạnh Trường

Chuyên gia tư vấn bất động sản

Phân tích chuyên sâu về cơ hội đầu tư, chỉ ra những điểm yếu của dự án bất động sản, nhờ đó để tránh rủi ro cho các nhà đầu tư.