Đất LMU và những quy định của pháp luật về LMU

avatar
By Đỗ Chinh

15/02/2023

Ký hiệu đất đai được đề ra để Nhà nước phân biệt và quản lý các loại hình đất đai được dễ hơn; hơn nữa cũng thuận tiện cho việc đánh dấu trên bản đồ quy hoạch. Vậy bạn đã bao giờ chú ý tới ký hiệu LMU, tìm hiểu LMU là gì chưa? Bài viết của Dân Đầu Tư sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc đó.

Khái niệm đất LMU

Sản xuất muối đang trở nên quan trọng hơn, diện tích đất sử dụng để làm muối được định nghĩa tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quán lý sản xuất, kinh doanh muối đó là đất làm muối là diện tích đất trong quy hoạch để phát triển sản xuất muối được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm đó là đất sản xuất muối quy mô công nghiệp và đất sản xuất muối thủ công. Người sở hữu đất sẽ do pháp luật quy định, cụ thể:

  • Các hộ gia đình, cá nhân được giao tại địa phương để sản xuất làm muối. Trong trường hợp sử dụng vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất.

  • Các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước Việt Nam cho thuê để thực hiện dự án đầu tư sản xuất muối.

Ký hiệu: LMU

Màu sắc trong bản đồ quy hoạch:

Ngoài quyền sở hữu ra thì họ có trách nhiệm riêng của người sở hữu đất làm muối theo quy định của pháp luật. Song song với quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất làm muối. Theo Điều 7 Nghị định 40//2014/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm muối như sau:

  • Sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm muối đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

  • Tổ chức sản xuất muối đúng quy hoạch, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất muối và bảo vệ môi trường sinh thái.

  • Không bỏ đất hoang, không làm ô nhiễm đất.

  • Không sử dụng các nguồn nước bị ô nhiễm chưa qua xử lý để sản xuất, chế biến muối; không xả chất thải, nước thải làm ô nhiễm môi trường và có giải pháp chống nhiễm mặn môi trường đất, nước ngầm xung quanh vùng sản xuất, chế biến muối.

  • Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất làm muối theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

  • Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ đầu tư việc cải tạo đất làm muối thủ công thành đất làm muối quy mô công nghiệp trong quy hoạch

Đất sản xuất muối công nghiệp

Sản xuất muối quy mô công nghiệp đề cập đến việc sản xuất một lượng muối lớn. Điều này được chính phủ quy định thông qua Nghị định số 40/2017/NĐ-CP.

Sản xuất muối quy mô công nghiệp liên quan đến việc chiết xuất muối từ nước biển bằng cách sử dụng các vùng bay hơi và vùng kết tinh. Thạch cao cũng được sử dụng để tạo ra các tinh thể muối dễ thu hoạch và bảo quản hơn.

Đất sản xuất muối thủ công

Sản xuất muối thủ công được định nghĩa tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối như sau:

Sản xuất muối thủ công là quá trình sản xuất được thực hiện trên đồng muối, gồm: Nhiều đơn vị sản xuất, mỗi đơn vị sản xuất có lưu trình từ bốc hơi nước biển đến kết tinh muối và có quy mô nhỏ theo hộ gia đình, quá trình sản xuất sử dụng lao động của con người là chủ yếu.

Những quy định về đất làm muối LMU

Dựa theo căn cứ tại Điều 138 Luật đất đai năm 2013 thì chế độ sử dụng đất làm muối được quy định như sau:

Đất làm muối được Nhà nước giao cho hộ gia đình và cá nhân trong hạn mức giao đất tại địa phương để sản xuất muối. Trong trường hợp sử dụng vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất, đất làm muối được Nhà nước cho thuê đối với các tổ chức kinh tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư sản xuất muối, những vùng đất làm muối có năng suất và chất lượng cao phải được bảo vệ và ưu tiên cho việc sản xuất muối được nhà nước khuyến khích việc sử dụng những vùng đất có khả năng làm muối để sản xuất muối để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp và đời sống.

Tác giả
avatar
Đỗ Chinh

Chuyên gia phân tích thống kê thị trường bất động sản

Tổng hợp phân tích, điều tra nhu cầu nhà ở của khách hàng, đặc tính sản phẩm của nội bộ để đề xuất mô hình sản phẩm BĐS phù hợp.