Đất DTS và những quy định về pháp luật

avatar
By Nông Quân

17/02/2023

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, đất đai có vai trò vô cùng quan trọng. Ở Việt Nam, ngoài đất canh tác, đất thổ cư, có bao giờ bạn hỏi đất để xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS là gì chưa? Quy định của pháp luật như thế nào? Bài viết của Dân Đầu Tư sẽ cho bạn những câu trả lời cụ thể.

Định nghĩa DTS

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp được thuộc quyền quản lý, kiểm tra của Nhà nước. Đất thường được sử dụng cho các công trình xây dựng, kiến trúc phục vụ nhu cầu chung.

Đất DTS được sử dụng để xây dựng trụ sở hoặc văn phòng đại diện của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; trụ sở của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (trừ cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội).

Các cơ quan này khi xây dựng công trình phải có sự thẩm tra, quyết định và cho phép của Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Ký hiệu: DTS

Màu sắc trên bản đồ quy hoạch:

Những quy định về đất DTS

Theo Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai năm 2013, đất xây dựng trụ sở của cơ quan DTS được đưa vào luật và phát hành lao lý của pháp lý về đất đai thiết kế xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp có tương quan đến ngành nghề dịch vụ này. Theo Luật, hoàn toàn có thể chứng minh và khẳng định những yếu tố sau tương quan đến loại đất này.

  • Là nơi thiết kế, xây dựng trụ sở hành chính, cơ quan, tổ chức, triển khai nhà nước.

  • Xây dựng khu công trình sự nghiệp gồm có đất kiến thiết xây dựng những khu công trình tương quan đến nhiều ngành nghề dịch vụ như chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa truyền thống, khoa học và công nghệ tiên tiến.

  • Việc sử dụng đất để kiến thiết xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp hoặc quy hoạch, thiết kế xây dựng khu dân cư phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt.

  • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao quyền quản lý phải có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ diện tích được giao. Phải sử dụng đất đúng mục đích. Nghiêm cấm việc chiếm dụng đất công vào mục đích khác.

  • Nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất vào mục đích phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường.

Những quy định về chủ thể quản lý của DTS

Những số đất xây dựng trụ sở cơ quan, khi chưa đưa vào sử dụng sẽ được giao cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm. Nhà nước cũng nghiêm cấm sử dụng đất sai mục đích, hoặc tiến hành cắt xén, mua bán trên những mảnh đất công này.

Trong Luật đất đai cũng đã ban hành rõ quy định về trách nhiệm của những người được bàn giao đất. Đối tượng này bao gồm: cơ quan, tổ chức nhận nhiệm vụ giữ đất hoặc cá nhân được cho thuê. Họ có nhiệm vụ quản lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo giữ nguyên vẹn 100% diện tích ban đầu.

Như vậy, đất DTS là đất phi nông nghiệp, được sử dụng để xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp và có vai trò quan trọng trong việc xây dựng trụ sở, cơ quan, công trình sự nghiệp nhằm phục vụ cho bộ máy hành chính nhà nước, cũng như phục vụ những dịch vụ công cho cộng đồng.

Tác giả
avatar
Nông Quân

Cố vấn phân tích thông tin bất động sản

Chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân tích thông tin bất động sản. Phân tích và đánh giá các dự án và cung cấp lời khuyên cho các nhà đầu tư.