Bản đồ Huyện Tây Hoà, Phú Yên

avatar
By Mỹ Duyên

17/03/2023

Huyện Tây Hoà, Phú Yên

Cập nhật những thông tin mới nhất về bản đồ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên một cách chi tiết và thông tin quy hoạch của huyện Tây Hòa. Chúng tôi Dân Đầu Tư hi vọng giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích.

Xem thêm:

1. Giới thiệu về huyện Tây Hòa

Tây Hòa là một huyện thuộc tỉnh Phú Yên, được thành lập theo Nghị định số 62/2005/NĐ-CP, ngày 16/5/2005 của Chính Phủ và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/7/2005; nằm phía Tây Nam của Tỉnh; có tọa độ: 1245’07” đến 1245′15” Vĩ độ Bắc, 109°15’13” đến 109°15’29” Kinh độ Đông.

Vị trí địa lý

 • Phía đông của huyện Tây Hòa tiếp giáp thị xã Đông Hòa
 • Phía tây của huyện Tây Hòa tiếp giáp huyện Sông Hinh
 • Phía nam của huyện Tây Hòa tiếp giáp huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
 • Phía bắc của huyện Tây Hòa tiếp giáp huyện Phú Hòa và huyện Sơn Hòa.

Diện tích và dân số

Huyện Tuy Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên là 106,82 km², dân số vào năm 2019 đạt 155.921 người. Mật độ dân số khoảng 1.460 người/km².

Địa hình

Nằm ở sườn Đông của dãy Trường Sơn, nơi tiếp giáp giữa đồng bằng và miền núi, với nhiều dãy núi cao và đồi núi thấp. Tây Hòa có hai dạng địa hình:

 • Vùng đồi núi: nằm về phía Nam, trải dài từ Tây sang Đông, chiếm trên 50% diện tích tự nhiên. Độ cao trung bình từ 500 – 600 m so với mặt nước biển, các núi có độ cao lớn tập trung ở xã Hòa Mỹ Tây: Hòn Giù (1.470 m), Hòn Chúa (1.310 m), Hòn Kỳ Đà (1.193 m), Hòn Ông (1.110 m), Hòn Chảo (742 m); địa hình phức tạp, độ đốc lớn và chia cắt mạnh; có một số hang động tự nhiên có giá trị về lĩnh vực quân sự quốc phòng và phát triển du lịch.
 • Vùng đồng bằng: nằm về phía Bắc, trải dài từ Tây sang Đông, chiếm gần 50% diện tích tự nhiên. Phía Tây là vùng đất đỏ Bazan có độ cao trung bình từ 30 40 m, phù hợp cho phát triển cây công nghiệp ngắn và dài ngày. Phía Đông là vùng đất phù sa, đây là vùng đồng bằng trồng lúa lớn của Tỉnh, sản lượng lúa bình quân hàng năm chiếm gần 1/3 tổng sản lượng lúa toàn Tỉnh (trên 99.000/320.000 tấn), ngoài bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ còn cung cấp cho các vùng khác; đồng thời dọc theo các bờ sông, tương lai sẽ là vành đai rau xanh của Tỉnh, với sự bồi lắng phù sa của sông Ba (Đà Rằng) và sông Bánh Lái (Bàn Thạch).

2. Bản đồ hành chính huyện Tây Hòa

Huyện Tây Hòa có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phú Thứ (huyện lỵ) và 10 xã: Hòa Bình 1, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.

Bản đồ hành chính huyện Tây HòaBản đồ hành chính huyện Tây Hòa

3. Bản đồ giao thông huyện Tây Hòa

Bản đồ giao thông huyện Tây HòaBản đồ giao thông huyện Tây Hòa

4. Bản đồ vệ tinh huyện Tây Hòa

Bản đồ vệ tinh huyện Tây HòaBản đồ vệ tinh huyện Tây Hòa

5. Bản đồ quy hoạch huyện Tây Hòa

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Hòa đến 2030

Ngày 15/2/2022, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Tây Hòa.

Theo quyết định, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tây Hòa với các nội dung chủ yếu như sau:

Nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 xác định diện tích, cơ cấu các loại đất với tổng diện tích tự nhiên: 62.617,40 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 53.245,11 ha, chiếm 85,03 % tổng diện tích tự nhiên.
 • Đất phi nông nghiệp: 9.251,29 ha, chiếm 14,77 % tổng diện tích tự nhiên.
 • Đất chưa sử dụng: 120,99 ha, chiếm 0,19 % tổng diện tích tự nhiên.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất tron thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.952,50 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 20,67 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 35,17 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích, gồm:

 • Đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp: 11,00 ha.
 • Đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp: 203,21 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kèm theo Quyết định này.

Kiểm tra bản đồ quy hoạch huyện Tây Hòa

Bản đồ quy hoạch huyện Tuy HòaBản đồ quy hoạch huyện Tuy Hòa

Link tải bản đồ
Tác giả
avatar
Mỹ Duyên

Chuyên viên maketing mảng bất động sản

Sáng tạo nội dung - Content Creator