Bản đồ Huyện Chư Prông, Gia Lai

avatar
By Bùi Việt Hà

21/04/2023

Huyện Chư Prông, Gia Lai

Cập nhật những thông tin mới nhất về bản đồ huyện Chư Prông, Tỉnh Gia La một cách chi tiết và thông tin quy hoạch của huyện Chư Prông. Chúng tôi Dân Đầu Tư hi vọng có thể giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích.

Xem thêm:

1. Giới thiệu về huyện Chư Prông

Chư Prông là một huyện của tỉnh Gia Lai, huyện lỵ là thị trấn Chư Prông. Tên huyện được đặt theo tên ngọn núi cao nhất vùng -núi Chư Prông. Chư P rông theo tiếng Jrai có nghĩa là "ngọn núi lớn","chư" là ngọn núi, "prông" là lớn.

Vị trí địa lý

 • Phía đông của huyện Chư Prông giáp huyện Chư Pưh và huyện Chư Sê
 • Phía tây của huyện Chư Prông giáp Campuchia
 • Phía nam của huyện Chư Prông giáp tỉnh Đắk Lắk
 • Phía bắc của huyện Chư Prông giáp thành phố Pleiku và các huyện Đak Đoa, Đức Cơ và Ia Grai.

Diện tích, dân số

Huyện Chư Prông có tổng diện tích đất tự nhiên 1.685,5 km², dân số theo thống kê vào năm 2021 đạt 133.450 người. Mật độ dân số khoảng 61 người/km².

2. Bản đồ hành chính huyện Chư Prông

Huyện Chư Prông có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Chư Prông (huyện lỵ) và 19 xã: Bàu Cạn, Bình Giáo, Ia Bang, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Drăng, Ia Ga, Ia Kly, Ia Lâu, Ia Me, Ia Mơ, Ia O, Ia Phìn, Ia Pia, Ia Piơr, Ia Púch, Ia Tôr, Ia Vê, Thăng Hưng.

Bản đồ hành chính huyện Chư PrôngBản đồ hành chính huyện Chư Prông

3. Bản đồ giao thông huyện Chư Prông

Bản đồ giao thông huyện Chư PrôngBản đồ giao thông huyện Chư Prông

4. Bản đồ vệ tinh huyện Chư Prông

Bản đồ vệ tinh huyện Chư PrôngBản đồ vệ tinh huyện Chư Prông

5. Bản đồ quy hoạch huyện Chư Prông

Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Chư Prông

Ngày 12/7/2022, UBND huyện Chư Prông ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Prông.

Theo quyết định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, với các nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất, bao gồm diện tích và cơ cấu các loại đất, cụ thể như sau:

 • Đất nông nghiệp: 149.660,47 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 17.714,47 ha
 • Đất chưa sử dụng: 2.016,34 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 5.320,76 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1,14 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 593,48 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 85,43 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Prông.

Kiểm tra bản đồ quy hoạch huyện Chư Prông

Bản đồ quy hoạch huyện Chư PrôngBản đồ quy hoạch huyện Chư Prông

Link tải bản đồ
Tác giả
avatar
Bùi Việt Hà

Nhân viên nghiên cứu thị trường

Phân tích, tìm kiếm dữ liệu thông tin trên thị trường. Thống kê, làm báo cáo cụ thể về phân tích dữ liệu thị trường bất động sản.