Bản đồ Huyện Chư Păh, Gia Lai

avatar
By Mỹ Duyên

19/04/2023

Huyện Chư Păh, Gia Lai

Cập nhật những thông tin mới nhất về bản đồ huyện Chư Păh, Tỉnh Gia La một cách chi tiết và thông tin quy hoạch của huyện Chư Păh. Chúng tôi Dân Đầu Tư hi vọng có thể giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích.

Xem thêm:

1. Giới thiệu về huyện Chư Păh

Chư Păh là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện có chung hồ Biển Hồ với thành phố Pleiku, hồ này nằm trên địa phận các xã Nghĩa Hưng, Chư Đang Ya. Ngoài ra, còn có nhà máy thủy điện Yaly.

Vị trí địa lý

 • Phía tây và phía tây bắc giáp 2 huyện: Sa Thầy và Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
 • Phía bắc giáp thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • Phía đông bắc giáp huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
 • Phía đông giáp huyện Đak Đoa
 • Phía nam giáp thành phố Pleiku và huyện Ia Grai.

Diện tích, dân số

Huyện Chư Pawh có tổng diện tích đất tự nhiên là 980 km². Dân số theo thống kê năm 2021 đạt 79.486 người, mật độ dân số khoảng 81 người/km².

Giao thông

Đường quốc lộ 14 chạy qua giữa huyện theo hướng Bắc Nam, từ Thành Phố Kon Tum tỉnh Kon Tum, qua thị trấn Phú Hòa, sang thành phố Pleiku. quốc lộ 19 nối giữa Pleiku và Quy Nhơn

2. Bản đồ hành chính huyện Chư Păh

Huyện Chư Păh có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Phú Hòa (huyện lỵ), Ia Ly và 12 xã: Chư Đang Ya, Đắk Tơ Ver, Hà Tây, Hòa Phú, Ia Ka, Ia Khươl, Ia Kreng, Ia Mơ Nông, Ia Nhin, Ia Phí, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng.

Bản đồ hành chính huyện Chư PăhBản đồ hành chính huyện Chư Păh

3. Bản đồ giao thông huyện Chư Păh

Bản đồ giao thông huyện Chư PăhBản đồ giao thông huyện Chư Păh

4. Bản đồ vệ tinh huyện Chư Păh

Bản đồ vệ tinh huyện Chư PăhBản đồ vệ tinh huyện Chư Păh

5. Bản đồ quy hoạch huyện Chư Păh

Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Chư Păh

Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Păh.

Theo quyết định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, với các nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất, bao gồm diện tích và cơ cấu các loại đất, cụ thể như sau:

 • Đất nông nghiệp: 87.290,37 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 9.558,37 ha
 • Đất chưa sử dụng: 372,63 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, huyện Chư Păh, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.464,79 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 9.753,52 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 4.674,43 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 73,39 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Păh.

rên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Phú Hòa và thị trấn Ia Ly đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Păh được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Kiểm tra bản đồ quy hoạch huyện Chư Păh

Bản đồ quy hoạch huyện Chư PăhBản đồ quy hoạch huyện Chư Păh

Link tải bản đồ
Tác giả
avatar
Mỹ Duyên

Chuyên viên maketing mảng bất động sản

Sáng tạo nội dung - Content Creator