Hiện có 7 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Phường Phan Thiết, Phường Minh Xuân, Phường Tân Quang, Xã Tràng Đà, Phường Nông Tiến, Phường Ỷ La, Phường Tân Hà, Phường Hưng Thành, Xã Kim Phú, Xã An Khang, Phường Mỹ Lâm, Phường An Tường, Xã Lưỡng Vượng, Xã Thái Long, Phường Đội Cấn

1,648 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Xã Phúc Yên, Xã Xuân Lập, Xã Khuôn Hà, Thị trấn Lăng Can, Xã Thượng Lâm, Xã Bình An, Xã Hồng Quang, Xã Thổ Bình, Xã Phúc Sơn, Xã Minh Quang

882 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Na Hang, Xã Sinh Long, Xã Thượng Giáp, Xã Thượng Nông, Xã Côn Lôn, Xã Yên Hoa, Xã Hồng Thái, Xã Đà Vị, Xã Khau Tinh, Xã Sơn Phú, Xã Năng Khả, Xã Thanh Tương

856 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Vĩnh Lộc, Xã Trung Hà, Xã Tân Mỹ, Xã Hà Lang, Xã Hùng Mỹ, Xã Yên Lập, Xã Tân An, Xã Bình Phú, Xã Xuân Quang, Xã Ngọc Hội, Xã Phú Bình, Xã Hòa Phú, Xã Phúc Thịnh, Xã Kiên Đài, Xã Tân Thịnh, Xã Trung Hòa, Xã Kim Bình, Xã Hòa An, Xã Vinh Quang, Xã Tri Phú, Xã Nhân Lý, Xã Yên Nguyên, Xã Linh Phú, Xã Bình Nhân

918 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, Xã Yên Thuận, Xã Bạch Xa, Xã Minh Khương, Xã Yên Lâm, Xã Minh Dân, Xã Phù Lưu, Xã Minh Hương, Xã Yên Phú, Xã Tân Thành, Xã Bình Xa, Xã Thái Sơn, Xã Nhân Mục, Xã Thành Long, Xã Bằng Cốc, Xã Thái Hòa, Xã Đức Ninh, Xã Hùng Đức

1,213 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

Xã Quí Quân, Xã Lực Hành, Xã Kiến Thiết, Xã Trung Minh, Xã Chiêu Yên, Xã Trung Trực, Xã Xuân Vân, Xã Phúc Ninh, Xã Hùng Lợi, Xã Trung Sơn, Xã Tân Tiến, Xã Tứ Quận, Xã Đạo Viện, Xã Tân Long, Thị trấn Yên Sơn, Xã Kim Quan, Xã Lang Quán, Xã Phú Thịnh, Xã Công Đa, Xã Trung Môn, Xã Chân Sơn, Xã Thái Bình, Xã Tiến Bộ, Xã Mỹ Bằng, Xã Hoàng Khai, Xã Nhữ Hán, Xã Nhữ Khê, Xã Đội Bình

1,061 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Sơn Dương, Xã Trung Yên, Xã Minh Thanh, Xã Tân Trào, Xã Vĩnh Lợi, Xã Thượng Ấm, Xã Bình Yên, Xã Lương Thiện, Xã Tú Thịnh, Xã Cấp Tiến, Xã Hợp Thành, Xã Phúc Ứng, Xã Đông Thọ, Xã Kháng Nhật, Xã Hợp Hòa, Xã Quyết Thắng, Xã Đồng Quý, Xã Tân Thanh, Xã Vân Sơn, Xã Văn Phú, Xã Chi Thiết, Xã Đông Lợi, Xã Thiện Kế, Xã Hồng Lạc, Xã Phú Lương, Xã Ninh Lai, Xã Đại Phú, Xã Sơn Nam, Xã Hào Phú, Xã Tam Đa, Xã Trường Sinh

1,193 lượt xem

Xem chi tiết