Hiện có 9 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phường Duyên Hải, Phường Lào Cai, Phường Cốc Lếu, Phường Kim Tân, Phường Bắc Lệnh, Phường Pom Hán, Phường Xuân Tăng, Phường Bình Minh, Xã Thống Nhất, Xã Đồng Tuyển, Xã Vạn Hoà, Phường Bắc Cường, Phường Nam Cường, Xã Cam Đường, Xã Tả Phời, Xã Hợp Thành, Xã Cốc San

3,194 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Thị trấn Bát Xát, Xã A Mú Sung, Xã Nậm Chạc, Xã A Lù, Xã Trịnh Tường, Xã Y Tý, Xã Cốc Mỳ, Xã Dền Sáng, Xã Bản Vược, Xã Sàng Ma Sáo, Xã Bản Qua, Xã Mường Vi, Xã Dền Thàng, Xã Bản Xèo, Xã Mường Hum, Xã Trung Lèng Hồ, Xã Quang Kim, Xã Pa Cheo, Xã Nậm Pung, Xã Phìn Ngan, Xã Tòng Sành

1,705 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

Xã Pha Long, Xã Tả Ngải Chồ, Xã Tung Chung Phố, Thị trấn Mường Khương, Xã Dìn Chin, Xã Tả Gia Khâu, Xã Nậm Chảy, Xã Nấm Lư, Xã Lùng Khấu Nhin, Xã Thanh Bình, Xã Cao Sơn, Xã Lùng Vai, Xã Bản Lầu, Xã La Pan Tẩn, Xã Tả Thàng, Xã Bản Sen

1,227 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

Xã Nàn Sán, Xã Thào Chư Phìn, Xã Bản Mế, Thị trấn Si Ma Cai, Xã Sán Chải, Xã Lùng Thẩn, Xã Cán Cấu, Xã Sín Chéng, Xã Quan Hồ Thẩn, Xã Nàn Xín

892 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Thị trấn Bắc Hà, Xã Lùng Cải, Xã Lùng Phình, Xã Tả Van Chư, Xã Tả Củ Tỷ, Xã Thải Giàng Phố, Xã Hoàng Thu Phố, Xã Bản Phố, Xã Bản Liền, Xã Tà Chải, Xã Na Hối, Xã Cốc Ly, Xã Nậm Mòn, Xã Nậm Đét, Xã Nậm Khánh, Xã Bảo Nhai, Xã Nậm Lúc, Xã Cốc Lầu, Xã Bản Cái

1,174 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Thị trấn N.T Phong Hải, Thị trấn Phố Lu, Thị trấn Tằng Loỏng, Xã Bản Phiệt, Xã Bản Cầm, Xã Thái Niên, Xã Phong Niên, Xã Gia Phú, Xã Xuân Quang, Xã Sơn Hải, Xã Xuân Giao, Xã Trì Quang, Xã Sơn Hà, Xã Phú Nhuận

1,438 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

Thị trấn Phố Ràng, Xã Tân Tiến, Xã Nghĩa Đô, Xã Vĩnh Yên, Xã Điện Quan, Xã Xuân Hoà, Xã Tân Dương, Xã Thượng Hà, Xã Kim Sơn, Xã Cam Cọn, Xã Minh Tân, Xã Xuân Thượng, Xã Việt Tiến, Xã Yên Sơn, Xã Bảo Hà, Xã Lương Sơn, Xã Phúc Khánh

1,258 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

Phường Sa Pa, Phường Sa Pả, Phường Ô Quý Hồ, Xã Ngũ Chỉ Sơn, Phường Phan Si Păng, Xã Trung Chải, Xã Tả Phìn, Phường Hàm Rồng, Xã Hoàng Liên, Xã Thanh Bình, Phường Cầu Mây, Xã Mường Hoa, Xã Tả Van, Xã Mường Bo, Xã Bản Hồ, Xã Liên Minh

2,234 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Thị trấn Khánh Yên, Xã Võ Lao, Xã Sơn Thuỷ, Xã Nậm Mả, Xã Tân Thượng, Xã Nậm Rạng, Xã Nậm Chầy, Xã Tân An, Xã Khánh Yên Thượng, Xã Nậm Xé, Xã Dần Thàng, Xã Chiềng Ken, Xã Làng Giàng, Xã Hoà Mạc, Xã Khánh Yên Trung, Xã Khánh Yên Hạ, Xã Dương Quỳ, Xã Nậm Tha, Xã Minh Lương, Xã Thẩm Dương, Xã Liêm Phú, Xã Nậm Xây

1,298 lượt xem

Xem chi tiết