Hiện có 10 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Phường Thái Bình, Phường Tân Hòa, Phường Thịnh Lang, Phường Hữu Nghị, Phường Tân Thịnh, Phường Đồng Tiến, Phường Phương Lâm, Xã Yên Mông, Phường Quỳnh Lâm, Phường Dân Chủ, Xã Hòa Bình, Phường Thống Nhất, Phường Kỳ Sơn, Xã Thịnh Minh, Xã Hợp Thành, Xã Quang Tiến, Xã Mông Hóa, Phường Trung Minh, Xã Độc Lập, Xã Thái Thịnh

1,080 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hoà Bình

Thị trấn Đà Bắc, Xã Nánh Nghê, Xã Giáp Đắt, Xã Mường Chiềng, Xã Tân Pheo, Xã Đồng Chum, Xã Tân Minh, Xã Đoàn Kết, Xã Đồng Ruộng, Xã Tú Lý, Xã Trung Thành, Xã Yên Hòa, Xã Cao Sơn, Xã Toàn Sơn, Xã Hiền Lương, Xã Tiền Phong, Xã Vầy Nưa

1,242 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình

Thị trấn Lương Sơn, Xã Lâm Sơn, Xã Hòa Sơn, Xã Tân Vinh, Xã Nhuận Trạch, Xã Cao Sơn, Xã Cư Yên, Xã Liên Sơn, Xã Cao Dương, Xã Thanh Sơn, Xã Thanh Cao

2,125 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hoà Bình

Thị trấn Bo, Xã Đú Sáng, Xã Hùng Sơn, Xã Bình Sơn, Xã Tú Sơn, Xã Vĩnh Tiến, Xã Đông Bắc, Xã Xuân Thủy, Xã Vĩnh Đồng, Xã Kim Lập, Xã Hợp Tiến, Xã Kim Bôi, Xã Nam Thượng, Xã Cuối Hạ, Xã Sào Báy, Xã Mi Hòa, Xã Nuông Dăm

1,302 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Cao Phong, Tỉnh Hoà Bình

Thị trấn Cao Phong, Xã Bình Thanh, Xã Thung Nai, Xã Bắc Phong, Xã Thu Phong, Xã Hợp Phong, Xã Tây Phong, Xã Dũng Phong, Xã Nam Phong, Xã Thạch Yên

941 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hoà Bình

Thị trấn Mãn Đức, Xã Suối Hoa, Xã Phú Vinh, Xã Phú Cường, Xã Mỹ Hòa, Xã Quyết Chiến, Xã Phong Phú, Xã Tử Nê, Xã Thanh Hối, Xã Ngọc Mỹ, Xã Đông Lai, Xã Vân Sơn, Xã Nhân Mỹ, Xã Lỗ Sơn, Xã Ngổ Luông, Xã Gia Mô

991 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Mai Châu, Tỉnh Hoà Bình

Xã Tân Thành, Thị trấn Mai Châu, Xã Sơn Thủy, Xã Pà Cò, Xã Hang Kia, Xã Đồng Tân, Xã Cun Pheo, Xã Bao La, Xã Tòng Đậu, Xã Nà Phòn, Xã Săm Khóe, Xã Chiềng Châu, Xã Mai Hạ, Xã Thành Sơn, Xã Mai Hịch, Xã Vạn Mai

1,040 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hoà Bình

Thị trấn Vụ Bản, Xã Quý Hòa, Xã Miền Đồi, Xã Mỹ Thành, Xã Tuân Đạo, Xã Văn Nghĩa, Xã Văn Sơn, Xã Tân Lập, Xã Nhân Nghĩa, Xã Thượng Cốc, Xã Quyết Thắng, Xã Xuất Hóa, Xã Yên Phú, Xã Bình Hẻm, Xã Định Cư, Xã Chí Đạo, Xã Ngọc Sơn, Xã Hương Nhượng, Xã Vũ Bình, Xã Tự Do, Xã Yên Nghiệp, Xã Tân Mỹ, Xã Ân Nghĩa, Xã Ngọc Lâu

1,036 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hoà Bình

Thị trấn Hàng Trạm, Xã Lạc Sỹ, Xã Lạc Lương, Xã Bảo Hiệu, Xã Đa Phúc, Xã Hữu Lợi, Xã Lạc Thịnh, Xã Đoàn Kết, Xã Phú Lai, Xã Yên Trị, Xã Ngọc Lương

1,206 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hoà Bình

Thị trấn Ba Hàng Đồi, Thị trấn Chi Nê, Xã Phú Nghĩa, Xã Phú Thành, Xã Hưng Thi, Xã Khoan Dụ, Xã Đồng Tâm, Xã Yên Bồng, Xã Thống Nhất, Xã An Bình

998 lượt xem

Xem chi tiết