Hiện có 12 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Phường Cẩm Thượng, Phường Bình Hàn, Phường Ngọc Châu, Phường Nhị Châu, Phường Quang Trung, Phường Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Phường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Phú, Phường Thanh Bình, Phường Tân Bình, Phường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Phường Tứ Minh, Phường Việt Hoà, Phường Ái Quốc, Xã An Thượng, Phường Nam Đồng, Xã Quyết Thắng, Xã Tiền Tiến, Phường Thạch Khôi, Xã Liên Hồng, Phường Tân Hưng, Xã Gia Xuyên, Xã Ngọc Sơn

4,146 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Phường Phả Lại, Phường Sao Đỏ, Phường Bến Tắm, Xã Hoàng Hoa Thám, Xã Bắc An, Xã Hưng Đạo, Xã Lê Lợi, Phường Hoàng Tiến, Phường Cộng Hoà, Phường Hoàng Tân, Phường Cổ Thành, Phường Văn An, Phường Chí Minh, Phường Văn Đức, Phường Thái Học, Xã Nhân Huệ, Phường An Lạc, Phường Đồng Lạc, Phường Tân Dân

3,105 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Thị trấn Nam Sách, Xã Nam Hưng, Xã Nam Tân, Xã Hợp Tiến, Xã Hiệp Cát, Xã Thanh Quang, Xã Quốc Tuấn, Xã Nam Chính, Xã An Bình, Xã Nam Trung, Xã An Sơn, Xã Cộng Hòa, Xã Thái Tân, Xã An Lâm, Xã Phú Điền, Xã Nam Hồng, Xã Hồng Phong, Xã Đồng Lạc, Xã Minh Tân

1,741 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Phường An Lưu, Xã Bạch Đằng, Phường Thất Hùng, Xã Lê Ninh, Xã Hoành Sơn, Phường Phạm Thái, Phường Duy Tân, Phường Tân Dân, Phường Minh Tân, Xã Quang Thành, Xã Hiệp Hòa, Phường Phú Thứ, Xã Thăng Long, Xã Lạc Long, Phường An Sinh, Phường Hiệp Sơn, Xã Thượng Quận, Phường An Phụ, Phường Hiệp An, Phường Long Xuyên, Phường Thái Thịnh, Phường Hiến Thành, Xã Minh Hòa

2,154 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Thị trấn Phú Thái, Xã Lai Vu, Xã Cộng Hòa, Xã Thượng Vũ, Xã Cổ Dũng, Xã Tuấn Việt, Xã Kim Xuyên, Xã Phúc Thành A, Xã Ngũ Phúc, Xã Kim Anh, Xã Kim Liên, Xã Kim Tân, Xã Kim Đính, Xã Bình Dân, Xã Tam Kỳ, Xã Đồng Cẩm, Xã Liên Hòa, Xã Đại Đức

1,656 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Thị trấn Thanh Hà, Xã Hồng Lạc, Xã Việt Hồng, Xã Tân Việt, Xã Cẩm Chế, Xã Thanh An, Xã Thanh Lang, Xã Tân An, Xã Liên Mạc, Xã Thanh Hải, Xã Thanh Khê, Xã Thanh Xá, Xã Thanh Xuân, Xã Thanh Thủy, Xã An Phượng, Xã Thanh Sơn, Xã Thanh Quang, Xã Thanh Hồng, Xã Thanh Cường, Xã Vĩnh Lập

1,730 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Thị trấn Cẩm Giang, Thị trấn Lai Cách, Xã Cẩm Hưng, Xã Cẩm Hoàng, Xã Cẩm Văn, Xã Ngọc Liên, Xã Thạch Lỗi, Xã Cẩm Vũ, Xã Đức Chính, Xã Định Sơn, Xã Lương Điền, Xã Cao An, Xã Tân Trường, Xã Cẩm Phúc, Xã Cẩm Điền, Xã Cẩm Đông, Xã Cẩm Đoài

1,770 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Thị trấn Kẻ Sặt, Xã Vĩnh Hưng, Xã Hùng Thắng, Xã Vĩnh Hồng, Xã Long Xuyên, Xã Tân Việt, Xã Thúc Kháng, Xã Tân Hồng, Xã Bình Minh, Xã Hồng Khê, Xã Thái Học, Xã Cổ Bì, Xã Nhân Quyền, Xã Thái Dương, Xã Thái Hòa, Xã Bình Xuyên

1,432 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Thị trấn Gia Lộc, Xã Thống Nhất, Xã Yết Kiêu, Xã Gia Tân, Xã Tân Tiến, Xã Gia Khánh, Xã Gia Lương, Xã Lê Lợi, Xã Toàn Thắng, Xã Hoàng Diệu, Xã Hồng Hưng, Xã Phạm Trấn, Xã Đoàn Thượng, Xã Thống Kênh, Xã Quang Minh, Xã Đồng Quang, Xã Nhật Tân, Xã Đức Xương

1,536 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Thị trấn Tứ Kỳ, Xã Đại Sơn, Xã Hưng Đạo, Xã Ngọc Kỳ, Xã Bình Lăng, Xã Chí Minh, Xã Tái Sơn, Xã Quang Phục, Xã Dân Chủ, Xã Tân Kỳ, Xã Quang Khải, Xã Đại Hợp, Xã Quảng Nghiệp, Xã An Thanh, Xã Minh Đức, Xã Văn Tố, Xã Quang Trung, Xã Phượng Kỳ, Xã Cộng Lạc, Xã Tiên Động, Xã Nguyên Giáp, Xã Hà Kỳ, Xã Hà Thanh

2,086 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

Thị trấn Ninh Giang, Xã Ứng Hoè, Xã Nghĩa An, Xã Hồng Đức, Xã An Đức, Xã Vạn Phúc, Xã Tân Hương, Xã Vĩnh Hòa, Xã Đông Xuyên, Xã Tân Phong, Xã Ninh Hải, Xã Đồng Tâm, Xã Tân Quang, Xã Kiến Quốc, Xã Hồng Dụ, Xã Văn Hội, Xã Hồng Phong, Xã Hiệp Lực, Xã Hồng Phúc, Xã Hưng Long

1,511 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Thị trấn Thanh Miện, Xã Thanh Tùng, Xã Phạm Kha, Xã Ngô Quyền, Xã Đoàn Tùng, Xã Hồng Quang, Xã Tân Trào, Xã Lam Sơn, Xã Đoàn Kết, Xã Lê Hồng, Xã Tứ Cường, Xã Ngũ Hùng, Xã Cao Thắng, Xã Chi Lăng Bắc, Xã Chi Lăng Nam, Xã Thanh Giang, Xã Hồng Phong

1,608 lượt xem

Xem chi tiết