Hiện có 10 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Phường Thọ Xương, Phường Trần Nguyên Hãn, Phường Ngô Quyền, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Trần Phú, Phường Mỹ Độ, Phường Lê Lợi, Xã Song Mai, Phường Xương Giang, Phường Đa Mai, Phường Dĩnh Kế, Xã Dĩnh Trì, Xã Tân Mỹ, Xã Đồng Sơn, Xã Tân Tiến, Xã Song Khê

779 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Xã Đồng Tiến, Xã Canh Nậu, Xã Xuân Lương, Xã Tam Tiến, Xã Đồng Vương, Xã Đồng Hưu, Xã Đồng Tâm, Xã Tam Hiệp, Xã Tiến Thắng, Xã Hồng Kỳ, Xã Đồng Lạc, Xã Đông Sơn, Xã Tân Hiệp, Xã Hương Vĩ, Xã Đồng Kỳ, Xã An Thượng, Thị trấn Phồn Xương, Xã Tân Sỏi, Thị trấn Bố Hạ

1,123 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Xã Lan Giới, Thị trấn Nhã Nam, Xã Tân Trung, Xã Đại Hóa, Xã Quang Tiến, Xã Phúc Sơn, Xã An Dương, Xã Phúc Hòa, Xã Liên Sơn, Xã Hợp Đức, Xã Lam Cốt, Xã Cao Xá, Thị trấn Cao Thượng, Xã Việt Ngọc, Xã Song Vân, Xã Ngọc Châu, Xã Ngọc Vân, Xã Việt Lập, Xã Liên Chung, Xã Ngọc Thiện, Xã Ngọc Lý, Xã Quế Nham

1,295 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Vôi, Xã Nghĩa Hòa, Xã Nghĩa Hưng, Xã Quang Thịnh, Xã Hương Sơn, Xã Đào Mỹ, Xã Tiên Lục, Xã An Hà, Thị trấn Kép, Xã Mỹ Hà, Xã Hương Lạc, Xã Dương Đức, Xã Tân Thanh, Xã Yên Mỹ, Xã Tân Hưng, Xã Mỹ Thái, Xã Xương Lâm, Xã Xuân Hương, Xã Tân Dĩnh, Xã Đại Lâm, Xã Thái Đào

1,516 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Đồi Ngô, Xã Đông Hưng, Xã Đông Phú, Xã Tam Dị, Xã Bảo Sơn, Xã Bảo Đài, Xã Thanh Lâm, Xã Tiên Nha, Xã Trường Giang, Xã Phương Sơn, Xã Chu Điện, Xã Cương Sơn, Xã Nghĩa Phương, Xã Vô Tranh, Xã Bình Sơn, Xã Lan Mẫu, Xã Yên Sơn, Xã Khám Lạng, Xã Huyền Sơn, Xã Trường Sơn, Xã Lục Sơn, Xã Bắc Lũng, Xã Vũ Xá, Xã Cẩm Lý, Xã Đan Hội

1,446 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Chũ, Xã Cấm Sơn, Xã Tân Sơn, Xã Phong Minh, Xã Phong Vân, Xã Xa Lý, Xã Hộ Đáp, Xã Sơn Hải, Xã Thanh Hải, Xã Kiên Lao, Xã Biên Sơn, Xã Kiên Thành, Xã Hồng Giang, Xã Kim Sơn, Xã Tân Hoa, Xã Giáp Sơn, Xã Biển Động, Xã Quý Sơn, Xã Trù Hựu, Xã Phì Điền, Xã Tân Quang, Xã Đồng Cốc, Xã Tân Lập, Xã Phú Nhuận, Xã Mỹ An, Xã Nam Dương, Xã Tân Mộc, Xã Đèo Gia, Xã Phượng Sơn

1,453 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

Thị trấn An Châu, Thị trấn Tây Yên Tử, Xã Vân Sơn, Xã Hữu Sản, Xã Đại Sơn, Xã Phúc Sơn, Xã Giáo Liêm, Xã Cẩm Đàn, Xã An Lạc, Xã Vĩnh An, Xã Yên Định, Xã Lệ Viễn, Xã An Bá, Xã Tuấn Đạo, Xã Dương Hưu, Xã Long Sơn, Xã Thanh Luận

983 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Nham Biền, Thị trấn Tân An, Xã Lão Hộ, Xã Hương Gián, Xã Quỳnh Sơn, Xã Nội Hoàng, Xã Tiền Phong, Xã Xuân Phú, Xã Tân Liễu, Xã Trí Yên, Xã Lãng Sơn, Xã Yên Lư, Xã Tiến Dũng, Xã Đức Giang, Xã Cảnh Thụy, Xã Tư Mại, Xã Đồng Việt, Xã Đồng Phúc

1,426 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Xã Thượng Lan, Xã Việt Tiến, Xã Nghĩa Trung, Xã Minh Đức, Xã Hương Mai, Xã Tự Lạn, Thị trấn Bích Động, Xã Trung Sơn, Xã Hồng Thái, Xã Tiên Sơn, Xã Tăng Tiến, Xã Quảng Minh, Thị trấn Nếnh, Xã Ninh Sơn, Xã Vân Trung, Xã Vân Hà, Xã Quang Châu

1,583 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Xã Đồng Tân, Xã Thanh Vân, Xã Hoàng Lương, Xã Hoàng Vân, Xã Hoàng Thanh, Xã Hoàng An, Xã Đức Thắng

1,381 lượt xem

Xem chi tiết