Tư vấn luật đất đai, thủ tục, pháp lý mua bán Bất động sản

  • Phân biệt sổ đỏ, sổ hồng và sổ trắng

  • Đăng bởi: Dandautu.vn 26-07-2018
  • Đều là các loại giấy tờ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký, chuyển nhượng, tặng cho,…. Vậy sổ đỏ, sổ hồng, sổ ...

  • Đất ở đô thị và đất xây dựng nhà chung cư

  • Đăng bởi: Dandautu.vn 26-07-2018
  • Những quy định về đất ở đô thị và đất xây dựng nhà chưng cư giúp bạn hiểu rõ về mục đích sử dụng và hạn mức xây dựng, thời gian sử dụng cho từng loại. Đất ở tại đô thị, đất xây ...

Tư vấn luật đất đai, thủ tục, pháp lý mua bán Bất động sản