Các khoản thuế - lệ phí khi làm thủ tục sang tên nhà đất là gì?

Các khoản thuế - lệ phí khi làm thủ tục sang tên nhà đất là gì?

Khi làm thủ tục mua bán, sang tên nhà đất bạn sẽ phải nộp một số khoản phí như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ,...Ở bài viết này, Dân Đầu Tư sẽ giúp bạn biết tất cả các khoản thuế, phí khi hoàn thành xong việc chuyển nhượng nhà đất. 

1 -  Thuế và phí khi làm thủ tục sang tên nhà đất

Khi tiến hành thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Phòng Tài nguyên và Môi trường thì bạn phải nộp các khoản chi phí sau:

Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân (theo Điều 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân). Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế. Trường hợp không xác định được giá vốn và chi phí liên quan: 2% trên giá trị chuyển nhượng.

Thứ hai, lệ phí trước bạ khi làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng/ quyền sở hữu: nộp theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ, mức thu là 0,5% giá trị nhà đất.

 • Tiền nộp đất= (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)
 • Tiền nộp nhà= (Diện tích nhà) x (Cấp nhà) x (Lệ phí)
 • Diện tích đất tính bằng m2
 • Giá đất theo bảng giá
 • Lệ phí 0,5%

Thứ ba, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Theo quy định tại Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận. Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 2 của Thông tư.

Ngoài ra, bạn còn có thể phải nộp lệ phí địa chính khác do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được uỷ quyền giải quyết các công việc về địa chính (theo quy định tại mục b3, điểm 4, phần III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính dẫn về phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Như vậy khi làm thủ tục sang tên nhà đất thì bạn phải nộp 4 khoản chi phí theo quy định của pháp luật.

2 - Trường hợp không phải nộp phí

Trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

Tham khảo Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ:

 • Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con – nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật nhà ở.
 • Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Trường hợp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định:

 • Chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
 • Chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
 • Nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Nếu bạn cần tư vấn chi tiết thêm về vấn đề lệ phí khi làm thủ tục chuyển nhượng đất, xin vui lòng liên hệ với Dân Đầu Tư qua email: [email protected]. Chúng tôi rất hân hạnh được tư vấn và giúp đỡ bạn.


Được quan tâm nhiều


Gửi thông tin cần tư vấn để Dân Đầu Tư hỗ trợ bạn. Trân trọng!

Gửi thông tin thành công
Dandautu đã tiếp câu hỏi của bạn. Chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin và trả lời theo số điện thoại và email bạn cung cấp.


Các khoản thuế - lệ phí khi làm thủ tục sang tên nhà đất là gì?