Đất chưa có sổ đỏ khi bị thu hồi có được bồi thường không?

Đất chưa có sổ đỏ khi bị thu hồi có được bồi thường không?

Quý khách hàng: Tôi có thửa đất diện tích 500m2 do bố mẹ để lại trong đó có 380m2 đất xây nhà, còn lại là trồng cây. Thửa đất này tôi chưa được cấp sổ đỏ.

Mới đây, chính quyền thông báo thu hồi đất để mở đường, trong đó diện tích 120m2 đất trồng cây thuộc phạm vi thu hồi. Vậy xin hỏi, đất chưa có sổ đỏ có được bồi thường không? Và nếu được thì bồi thường như thế nào?

Cảm ơn quý khách hàng đã gửi câu hỏi đến Dân Đầu Tư, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau.

______________________

Về việc bồi thường thu hồi đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, Điều 13 Nghị định 47/2014/ NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

“1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

2. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì đất này đã được gia đình bạn sử dụng ổn định từ năm 1980 và không có tranh chấp với bất kỳ ai nên nếu việc sử dụng đất không vi phạm pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch thì căn cứ theo quy định nếu đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì xem xét bồi thường về đất khi đất thu hồi 

Việc bồi thường sẽ được tuân theo nguyên tắc trong Luật Đất đai:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”


Được quan tâm nhiều


Gửi thông tin cần tư vấn để Dân Đầu Tư hỗ trợ bạn. Trân trọng!

Gửi thông tin thành công
Dandautu đã tiếp câu hỏi của bạn. Chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin và trả lời theo số điện thoại và email bạn cung cấp.


Đất chưa có sổ đỏ khi bị thu hồi có được bồi thường không?