Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật hiện hành

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật hiện hành

Quý khách hàng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi bị sai thông tin cá nhân, tôi cần làm gì để chỉnh sửa thông tin mới theo luật hiện hành?

Cảm ơn quý khách hàng đã gửi câu hỏi đến Dân Đầu Tư, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau.

_______________________

Hiện nay, nước ta đang áp dụng Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP làm căn cứ pháp lý cho các vấn đề về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo khoản 1 Điều 106 Lật Đất đai năm 2013:

"1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó."

Như vậy, nơi chỉnh sửa thông tin bạn cần tìm là "Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" cho bạn.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới

Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đến Văn phòng đăng ký đất đai để nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ thủ tục bao gồm:

  • Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp
  • Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc)
  • Sổ hộ khẩu (bản sao)
  • Chứng minh nhân dân / căn cước công dân (bản sao)

Đối với Văn phòng đăng ký đất đai:

  • Kiểm tra hồ sơ
  • Lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót
  • Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

Thời gian cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được hồ sơ đề nghị đính chính, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định).

Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục này được tăng thêm 15 ngày.

Trên đây là thông tin về quy trình và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật hiện hành. Bạn có thể tự mình làm các thủ tục này với sự hỗ trợ từ các cán bộ pháp lý tại văn phòng công. 


Được quan tâm nhiều


Gửi thông tin cần tư vấn để Dân Đầu Tư hỗ trợ bạn. Trân trọng!

Gửi thông tin thành công
Dandautu đã tiếp câu hỏi của bạn. Chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin và trả lời theo số điện thoại và email bạn cung cấp.


Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật hiện hành