Tư vấn luật đất đai, thủ tục, pháp lý mua bán Bất động sản

  • Sổ đỏ đứng tên tối đa bao nhiêu người?

  • Đăng bởi: Dandautu.vn 09-11-2020
  • Hiện nay việc góp tiền để nhận chuyển nhượng (cùng mua chung) một thửa đất khá phổ biến. Trong trường hợp này thì có phải nhiều người cùng đứng tên sổ đỏ không? Sổ đỏ có thể đứng tên nhiều người cùng sở ...

Tư vấn luật đất đai, thủ tục, pháp lý mua bán Bất động sản