Thu hồi đất để thực hiện dự án tuyến ĐH 09 Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên

Thu hồi đất để thực hiện dự án tuyến ĐH 09 Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên

Quyết định số 3219-3259/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường trục phát triển các xã vùng bán sơn địa huyện Quốc Oai (tuyến ĐH 09 Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên) huyện Quốc Oai, Hà Nội.

THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TUYẾN ĐH 09 PHÚ CÁT - ĐÔNG YÊN

thu-hoi-dat-de-thuc-hien-du-an-tuyen-dh-09-phu-cat-hoa-thach-dong-yen-2

Chi tiết quyết định bạn có thể xem tại đây!


Bài viết liên quan khácThu hồi đất để thực hiện dự án tuyến ĐH 09 Phú Cát - Hòa Thạch - Đông Yên