"Thu hồi 1308 mảnh đất" Công tác quản lý đất đai Phú Quốc năm 2018

Tình hình công tác quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý đô thị và trật tự xây dựng Phú Quốc trong năm 2018 với nhiều biến động.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG PHÚ QUỐC 2018

Dưới đây là những thông tin, nội dung trong công tác quản lý đất đai - xây dựng sau 1 năm đầy biến động tại huyện đảo Phú Quốc.

  • Thành lập Tổ Kiểm tra 3399 của huyện để kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường trên địa bàn, bước đầu đã tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm bao chiếm, xây dựng trái phép ở Bãi Trường, An Thới và lấn biển ở Hàm Ninh.
  • Chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Đoàn truy quét theo Quyết định 1061 của UBND tỉnh để xử lý các trường hợp vi phạm ở các khu phân lô, xây dựng trái phép trong các dự án.
  • Ban hành 16 Quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng với số tiền 185 triệu đồng.
  • Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 352 thửa; cấp giấy do chuyển mục đích sử dụng đất được 788 thửa; giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ 17 trường hợp.
  • Ban hành 1.308 thông báo thu hồi đất và 10 Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình và cá nhân.
  • Ban hành 06 quyết định cưỡng chế thu hồi đất. 

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng được chú trọng xử lý với nhiều trường hợp.

Cụ thể, tập trung xử lý vướng mắc công tác bồi thường, giải toả và tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện; đã thực hiện một số phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như: Xét hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 14 dự án với 575 hộ. Xét duyệt nguồn gốc đất cho 15 dự án với 641 hộ; Xét tái định cư 193 hộ. Tổ chức bốc thăm nền tái định cư cho 77 hộ với 78 nền; Giao nền tái định cư cho 36 hộ với 38 nền và đăng ký mua nhà tái định cư được 14 hộ với 14 nhà. Chi trả bồi thường, hỗ trợ các phương án trong năm 2018 được 245 hộ với số tiền 125 tỷ đồng. Luỹ kế từ trước đến nay đã chi trả bồi thường, hỗ trợ được 10.897 hộ với số tiền 6.121 tỷ đồng. 

 | Theo dõi mọi thông tin về BĐS Phú Quốc, tin tức Phú Quốc: tại đây!

Theo: Phuquoc.gov


Bài viết liên quan khác"Thu hồi 1308 mảnh đất" Công tác quản lý đất đai Phú Quốc năm 2018