Thủ đô Hà Nội sẽ có 1 đô thị trung tâm & 5 đô thị vệ tinh

Thủ đô Hà Nội sẽ có 1 đô thị trung tâm & 5 đô thị vệ tinh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 6170/QĐ-UBND phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Thủ đô Hà Nội sẽ có 1 đô thị trung tâm & 5 đô thị vệ tinh

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung giao Đề cương này cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, nghiên cứu trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hà Nội, các đô thị theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích 3.344,6km2. Bao gồm:

  • 1 đô thị trung tâm thành phố Hà Nội
  • 5 đô thị vệ tinh: Sơn Tây, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Xuân Mai, Hòa Lạc
  • 3 đô thị sinh thái: Thị trấn Quốc Oai, thị trấn Phúc Thọ, thị trấn Chúc Sơn
  • 11 thị trấn huyện lỵ của các huyện.

Mục tiêu của chương trình nghiên cứu này là để cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị, danh mục và lộ trình triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; tạo công cụ quản lý và kiểm soát phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn Thủ đô, phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh tại mỗi vùng lãnh thổ gắn với các quy hoạch ngành, lĩnh vực; tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực đô thị phù hợp với chương trình phát triển đô thị quốc gia, khả năng huy động nguồn lực thực tế tại địa phương cho từng giai đoạn 5 năm.

Thủ đô Hà Nội sẽ có 1 đô thị trung tâm & 5 đô thị vệ tinh

Theo đó, chương trình nghiên cứu này đề xuất các chương trình và kế hoạch cụ thể đảm bảo đồng bộ về hạ tầng đô thị; đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo xây dựng mới. Đồng thời, xác định lộ trình, bước tiến hành xây dựng đô thị đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững; thống nhất các số liệu liên quan đến đô thị hóa, chủ trương, lộ trình thực hiện một số đề án đầu tư, đề án xây dựng huyện lên quận của 5 địa phương: Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng.

Điểm đáng chú ý trong đề cương là sẽ tổng kết những kinh nghiệm xây dựng chương trình phát triển đô thị của các nước trên thế giới; cụ thể hóa tầm nhìn, mục tiêu và những vấn đề cốt lõi trong chương trình phát triển đô thị có thể áp dụng cho Hà Nội…/.


Bài viết liên quan khácThủ đô Hà Nội sẽ có 1 đô thị trung tâm & 5 đô thị vệ tinh