KIỂM TRA QUY HOẠCH ĐẤT PHÚ QUỐC

Bạn đang cần kiểm tra quy hoạch đất Phú Quốc? Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện việc này một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

KIỂM TRA

QUY HOẠCH PHÚ QUỐC

MIỄN PHÍ

Cung cấp thông tin liên quan đến mảnh đất (nhập thông tin hoặc upload ảnh) để chúng tôi giúp bạn kiểm tra quy hoạch.

Thông tin bạn cần tham khảo: Quy hoạch Phú Quốc 2030 & Hiểu về quy hoạch đất Phú Quốc

Gửi thông tin thành công
Dandautu đã tiếp nhận thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ theo số điện thoại và email bạn cung cấp.

Tiếp tục kiểm tra quy hoạch

  • Nhập Thông Tin
  • Upload Ảnh

Lưu ý: Nhập tọa độ mỗi điểm trên 1 dòng.

Ví dụ thửa đất có tọa độ như sau:

Số hiệu
Điểm
Tọa độ
Tọa độ X(m) Tọa độ Y(m)
1 1236452.01 444495.78
2 1126446.63 444506.17
3 1126443.16 444502.87

Bạn sẽ nhập như sau:

1236452.01, 444495.78
1126446.63, 444506.17
1126443.16, 444502.87


Kiểm tra quy hoạch đất Phú Quốc