Hiện có 9 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Phường Yên Thịnh, Phường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Phường Nguyễn Thái Học, Phường Đồng Tâm, Phường Nguyễn Phúc, Phường Hồng Hà, Xã Minh Bảo, Phường Nam Cường, Xã Tuy Lộc, Xã Tân Thịnh, Xã Âu Lâu, Xã Giới Phiên, Phường Hợp Minh, Xã Văn Phú

2,272 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Phường Pú Trạng, Phường Trung Tâm, Phường Tân An, Phường Cầu Thia, Xã Nghĩa Lợi, Xã Nghĩa Phúc, Xã Nghĩa An, Xã Nghĩa Lộ, Xã Sơn A, Xã Phù Nham, Xã Thanh Lương, Xã Hạnh Sơn, Xã Phúc Sơn, Xã Thạch Lương

1,076 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Thị trấn Yên Thế, Xã Tân Phượng, Xã Lâm Thượng, Xã Khánh Thiện, Xã Minh Chuẩn, Xã Mai Sơn, Xã Khai Trung, Xã Mường Lai, Xã An Lạc, Xã Minh Xuân, Xã Tô Mậu, Xã Tân Lĩnh, Xã Yên Thắng, Xã Khánh Hoà, Xã Vĩnh Lạc, Xã Liễu Đô, Xã Động Quan, Xã Tân Lập, Xã Minh Tiến, Xã Trúc Lâu, Xã Phúc Lợi, Xã Phan Thanh, Xã An Phú, Xã Trung Tâm

1,139 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

Thị trấn Mậu A, Xã Lang Thíp, Xã Lâm Giang, Xã Châu Quế Thượng, Xã Châu Quế Hạ, Xã An Bình, Xã Quang Minh, Xã Đông An, Xã Đông Cuông, Xã Phong Dụ Hạ, Xã Mậu Đông, Xã Ngòi A, Xã Xuân Tầm, Xã Tân Hợp, Xã An Thịnh, Xã Yên Thái, Xã Phong Dụ Thượng, Xã Yên Hợp, Xã Đại Sơn, Xã Đại Phác, Xã Yên Phú, Xã Xuân Ái, Xã Viễn Sơn, Xã Mỏ Vàng, Xã Nà Hẩu

1,306 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Mù Căng Chải, Tỉnh Yên Bái

Thị trấn Mù Căng Chải, Xã Hồ Bốn, Xã Nậm Có, Xã Khao Mang, Xã Mồ Dề, Xã Chế Cu Nha, Xã Lao Chải, Xã Kim Nọi, Xã Cao Phạ, Xã La Pán Tẩn, Xã Dế Su Phình, Xã Chế Tạo, Xã Púng Luông, Xã Nậm Khắt

925 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Thị trấn Cổ Phúc, Xã Tân Đồng, Xã Báo Đáp, Xã Đào Thịnh, Xã Việt Thành, Xã Hòa Cuông, Xã Minh Quán, Xã Quy Mông, Xã Cường Thịnh, Xã Kiên Thành, Xã Nga Quán, Xã Y Can, Xã Lương Thịnh, Xã Bảo Hưng, Xã Việt Cường, Xã Minh Quân, Xã Hồng Ca, Xã Hưng Thịnh, Xã Hưng Khánh, Xã Việt Hồng, Xã Vân Hội

1,155 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

Thị trấn Trạm Tấu, Xã Túc Đán, Xã Pá Lau, Xã Xà Hồ, Xã Phình Hồ, Xã Trạm Tấu, Xã Tà Si Láng, Xã Pá Hu, Xã Làng Nhì, Xã Bản Công, Xã Bản Mù, Xã Hát Lìu

892 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Thị trấn NT Liên Sơn, Thị trấn NT Trần Phú, Xã Tú Lệ, Xã Nậm Búng, Xã Gia Hội, Xã Sùng Đô, Xã Nậm Mười, Xã An Lương, Xã Nậm Lành, Xã Sơn Lương, Xã Suối Quyền, Xã Suối Giàng, Xã Nghĩa Sơn, Xã Suối Bu, Thị trấn Sơn Thịnh, Xã Đại Lịch, Xã Đồng Khê, Xã Cát Thịnh, Xã Tân Thịnh, Xã Chấn Thịnh, Xã Bình Thuận, Xã Thượng Bằng La, Xã Minh An, Xã Nghĩa Tâm

986 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Thị trấn Yên Bình, Thị trấn Thác Bà, Xã Xuân Long, Xã Cảm Nhân, Xã Ngọc Chấn, Xã Tân Nguyên, Xã Phúc Ninh, Xã Bảo Ái, Xã Mỹ Gia, Xã Xuân Lai, Xã Mông Sơn, Xã Cảm Ân, Xã Yên Thành, Xã Tân Hương, Xã Phúc An, Xã Bạch Hà, Xã Vũ Linh, Xã Đại Đồng, Xã Vĩnh Kiên, Xã Yên Bình, Xã Thịnh Hưng, Xã Hán Đà, Xã Phú Thịnh, Xã Đại Minh

1,244 lượt xem

Xem chi tiết