Hiện có 9 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Phường Đồng Tâm, Xã Định Trung, Phường Khai Quang, Xã Thanh Trù, Phường Đống Đa

1,273 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Phường Trưng Trắc, Phường Hùng Vương, Phường Trưng Nhị, Phường Phúc Thắng, Phường Xuân Hoà, Phường Đồng Xuân, Xã Ngọc Thanh, Xã Cao Minh, Phường Nam Viêm, Phường Tiền Châu

1,492 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thị trấn Lập Thạch, Xã Quang Sơn, Xã Ngọc Mỹ, Xã Hợp Lý, Xã Bắc Bình, Xã Thái Hòa, Thị trấn Hoa Sơn, Xã Liễn Sơn, Xã Xuân Hòa, Xã Vân Trục, Xã Liên Hòa, Xã Tử Du, Xã Bàn Giản, Xã Xuân Lôi, Xã Đồng Ích, Xã Tiên Lữ, Xã Văn Quán, Xã Đình Chu, Xã Triệu Đề, Xã Sơn Đông

1,376 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thị trấn Hợp Hòa, Xã Hoàng Hoa, Xã Đồng Tĩnh, Xã Kim Long, Xã Hướng Đạo, Xã Đạo Tú, Xã An Hòa, Xã Thanh Vân, Xã Duy Phiên, Xã Hoàng Đan, Xã Hoàng Lâu, Xã Vân Hội, Xã Hợp Thịnh

276 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thị trấn Tam Đảo, Thị trấn Hợp Châu, Xã Đạo Trù, Xã Yên Dương, Xã Bồ Lý, Thị trấn Đại Đình, Xã Tam Quan, Xã Hồ Sơn, Xã Minh Quang

1,309 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thị trấn Hương Canh, Thị trấn Gia Khánh, Xã Trung Mỹ, Thị trấn Bá Hiến, Xã Thiện Kế, Xã Hương Sơn, Xã Tam Hợp, Xã Quất Lưu, Xã Sơn Lôi, Thị trấn Đạo Đức, Xã Tân Phong, Thị trấn Thanh Lãng, Xã Phú Xuân

1,477 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thị trấn Yên Lạc, Xã Đồng Cương, Xã Đồng Văn, Xã Bình Định, Xã Trung Nguyên, Xã Tề Lỗ, Xã Tam Hồng, Xã Yên Đồng, Xã Văn Tiến, Xã Nguyệt Đức, Xã Yên Phương, Xã Hồng Phương, Xã Trung Kiên, Xã Liên Châu, Xã Đại Tự, Xã Hồng Châu, Xã Trung Hà

1,374 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thị trấn Vĩnh Tường, Xã Kim Xá, Xã Yên Bình, Xã Chấn Hưng, Xã Nghĩa Hưng, Xã Yên Lập, Xã Việt Xuân, Xã Bồ Sao, Xã Đại Đồng, Xã Tân Tiến, Xã Lũng Hoà, Xã Cao Đại, Thị trấn Thổ Tang, Xã Vĩnh Sơn, Xã Bình Dương, Xã Tân Phú, Xã Thượng Trưng, Xã Vũ Di, Xã Lý Nhân, Xã Tuân Chính, Xã Vân Xuân, Xã Tam Phúc, Thị trấn Tứ Trưng, Xã Ngũ Kiên, Xã An Tường, Xã Vĩnh Thịnh, Xã Phú Đa, Xã Vĩnh Ninh

1,355 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Xã Lãng Công, Xã Quang Yên, Xã Bạch Lưu, Xã Hải Lựu, Xã Đồng Quế, Xã Nhân Đạo, Xã Đôn Nhân, Xã Phương Khoan, Xã Tân Lập, Xã Nhạo Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Xã Như Thụy, Xã Yên Thạch, Xã Đồng Thịnh, Xã Tứ Yên, Xã Đức Bác, Xã Cao Phong

1,490 lượt xem

Xem chi tiết