Hiện có 12 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Phường Chiềng Lề, Phường Tô Hiệu, Phường Quyết Thắng, Phường Quyết Tâm, Xã Chiềng Cọ, Xã Chiềng Đen, Xã Chiềng Xôm, Phường Chiềng An, Phường Chiềng Cơi, Xã Chiềng Ngần, Xã Hua La, Phường Chiềng Sinh

963 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

Xã Mường Chiên, Xã Cà Nàng, Xã Chiềng Khay, Xã Mường Giôn, Xã Pá Ma Pha Khinh, Xã Chiềng Ơn, Xã Mường Giàng, Xã Chiềng Bằng, Xã Mường Sại, Xã Nậm ét, Xã Chiềng Khoang

825 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Thị trấn Thuận Châu, Xã Phổng Lái, Xã Mường é, Xã Chiềng Pha, Xã Chiềng La, Xã Chiềng Ngàm, Xã Liệp Tè, Xã é Tòng, Xã Phổng Lập, Xã Phổng Lăng, Xã Chiềng Ly, Xã Noong Lay, Xã Mường Khiêng, Xã Mường Bám, Xã Long Hẹ, Xã Chiềng Bôm, Xã Thôm Mòn, Xã Tông Lạnh, Xã Tông Cọ, Xã Bó Mười, Xã Co Mạ, Xã Púng Tra, Xã Chiềng Pấc, Xã Nậm Lầu, Xã Bon Phặng, Xã Co Tòng, Xã Muổi Nọi, Xã Pá Lông, Xã Bản Lầm

922 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Thị trấn Ít Ong, Xã Nậm Giôn, Xã Chiềng Lao, Xã Hua Trai, Xã Ngọc Chiến, Xã Mường Trai, Xã Nậm Păm, Xã Chiềng Muôn, Xã Chiềng Ân, Xã Pi Toong, Xã Chiềng Công, Xã Tạ Bú, Xã Chiềng San, Xã Mường Bú, Xã Chiềng Hoa, Xã Mường Chùm

867 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Thị trấn Bắc Yên, Xã Phiêng Ban, Xã Hang Chú, Xã Xím Vàng, Xã Tà Xùa, Xã Háng Đồng, Xã Pắc Ngà, Xã Làng Chếu, Xã Chim Vàn, Xã Mường Khoa, Xã Song Pe, Xã Hồng Ngài, Xã Tạ Khoa, Xã Hua Nhàn, Xã Phiêng Côn, Xã Chiềng Sại

925 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Thị trấn Phù Yên, Xã Suối Tọ, Xã Mường Thải, Xã Mường Cơi, Xã Quang Huy, Xã Huy Bắc, Xã Huy Thượng, Xã Tân Lang, Xã Gia Phù, Xã Tường Phù, Xã Huy Hạ, Xã Huy Tân, Xã Mường Lang, Xã Suối Bau, Xã Huy Tường, Xã Mường Do, Xã Sập Xa, Xã Tường Thượng, Xã Tường Tiến, Xã Tường Phong, Xã Tường Hạ, Xã Kim Bon, Xã Mường Bang, Xã Đá Đỏ, Xã Tân Phong, Xã Nam Phong, Xã Bắc Phong

1,061 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Thị trấn Mộc Châu, Thị trấn NT Mộc Châu, Xã Chiềng Sơn, Xã Tân Hợp, Xã Qui Hướng, Xã Tân Lập, Xã Nà Mường, Xã Tà Lai, Xã Chiềng Hắc, Xã Hua Păng, Xã Chiềng Khừa, Xã Mường Sang, Xã Đông Sang, Xã Phiêng Luông, Xã Lóng Sập

1,869 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Thị trấn Yên Châu, Xã Chiềng Đông, Xã Sập Vạt, Xã Chiềng Sàng, Xã Chiềng Pằn, Xã Viêng Lán, Xã Chiềng Hặc, Xã Mường Lựm, Xã Chiềng On, Xã Yên Sơn, Xã Chiềng Khoi, Xã Tú Nang, Xã Lóng Phiêng, Xã Phiêng Khoài, Xã Chiềng Tương

885 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Thị trấn Hát Lót, Xã Chiềng Sung, Xã Mường Bằng, Xã Chiềng Chăn, Xã Mương Chanh, Xã Chiềng Ban, Xã Chiềng Mung, Xã Mường Bon, Xã Chiềng Chung, Xã Chiềng Mai, Xã Hát Lót, Xã Nà Pó, Xã Cò Nòi, Xã Chiềng Nơi, Xã Phiêng Cằm, Xã Chiềng Dong, Xã Chiềng Kheo, Xã Chiềng Ve, Xã Chiềng Lương, Xã Phiêng Pằn, Xã Nà Ơt, Xã Tà Hộc

1,210 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Thị trấn Sông Mã, Xã Bó Sinh, Xã Pú Pẩu, Xã Chiềng Phung, Xã Chiềng En, Xã Mường Lầm, Xã Nậm Ty, Xã Đứa Mòn, Xã Yên Hưng, Xã Chiềng Sơ, Xã Nà Nghịu, Xã Nậm Mằn, Xã Chiềng Khoong, Xã Chiềng Cang, Xã Huổi Một, Xã Mường Sai, Xã Mường Cai, Xã Mường Hung, Xã Chiềng Khương

987 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Xã Sam Kha, Xã Púng Bánh, Xã Sốp Cộp, Xã Dồm Cang, Xã Nậm Lạnh, Xã Mường Lèo, Xã Mường Và, Xã Mường Lạn

769 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Xã Suối Bàng, Xã Song Khủa, Xã Liên Hoà, Xã Tô Múa, Xã Mường Tè, Xã Chiềng Khoa, Xã Mường Men, Xã Quang Minh, Xã Vân Hồ, Xã Lóng Luông, Xã Chiềng Yên, Xã Chiềng Xuân, Xã Xuân Nha, Xã Tân Xuân

793 lượt xem

Xem chi tiết