Hiện có 11 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Tam Thanh, Phường Vĩnh Trại, Phường Đông Kinh, Phường Chi Lăng, Xã Hoàng Đồng, Xã Quảng Lạc, Xã Mai Pha

1,476 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Thị trấn Thất Khê, Xã Khánh Long, Xã Đoàn Kết, Xã Quốc Khánh, Xã Vĩnh Tiến, Xã Cao Minh, Xã Chí Minh, Xã Tri Phương, Xã Tân Tiến, Xã Tân Yên, Xã Đội Cấn, Xã Tân Minh, Xã Kim Đồng, Xã Chi Lăng, Xã Trung Thành, Xã Đại Đồng, Xã Đào Viên, Xã Đề Thám, Xã Kháng Chiến, Xã Hùng Sơn, Xã Quốc Việt, Xã Hùng Việt

937 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Xã Hưng Đạo, Xã Vĩnh Yên, Xã Hoa Thám, Xã Quý Hòa, Xã Hồng Phong, Xã Yên Lỗ, Xã Thiện Hòa, Xã Quang Trung, Xã Thiện Thuật, Xã Minh Khai, Xã Thiện Long, Xã Hoàng Văn Thụ, Xã Hòa Bình, Xã Mông Ân, Xã Tân Hòa, Thị trấn Bình Gia, Xã Hồng Thái, Xã Bình La, Xã Tân Văn

1,105 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Thị trấn Na Sầm, Xã Trùng Khánh, Xã Bắc La, Xã Thụy Hùng, Xã Bắc Hùng, Xã Tân Tác, Xã Thanh Long, Xã Hội Hoan, Xã Bắc Việt, Xã Hoàng Việt, Xã Gia Miễn, Xã Thành Hòa, Xã Tân Thanh, Xã Tân Mỹ, Xã Hồng Thái, Xã Hoàng Văn Thụ, Xã Nhạc Kỳ

949 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Thị trấn Đồng Đăng, Thị trấn Cao Lộc, Xã Bảo Lâm, Xã Thanh Lòa, Xã Cao Lâu, Xã Thạch Đạn, Xã Xuất Lễ, Xã Hồng Phong, Xã Thụy Hùng, Xã Lộc Yên, Xã Phú Xá, Xã Bình Trung, Xã Hải Yến, Xã Hòa Cư, Xã Hợp Thành, Xã Công Sơn, Xã Gia Cát, Xã Mẫu Sơn, Xã Xuân Long, Xã Tân Liên, Xã Yên Trạch, Xã Tân Thành

1,328 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

Thị trấn Văn Quan, Xã Trấn Ninh, Xã Liên Hội, Xã Hòa Bình, Xã Tú Xuyên, Xã Điềm He, Xã An Sơn, Xã Khánh Khê, Xã Lương Năng, Xã Đồng Giáp, Xã Bình Phúc, Xã Tràng Các, Xã Tân Đoàn, Xã Tri Lễ, Xã Tràng Phái, Xã Yên Phúc, Xã Hữu Lễ

975 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Thị trấn Bắc Sơn, Xã Long Đống, Xã Vạn Thủy, Xã Đồng ý, Xã Tân Tri, Xã Bắc Quỳnh, Xã Hưng Vũ, Xã Tân Lập, Xã Vũ Sơn, Xã Chiêu Vũ, Xã Tân Hương, Xã Chiến Thắng, Xã Vũ Lăng, Xã Trấn Yên, Xã Vũ Lễ, Xã Nhất Hòa, Xã Tân Thành, Xã Nhất Tiến

1,125 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Thị trấn Hữu Lũng, Xã Hữu Liên, Xã Yên Bình, Xã Quyết Thắng, Xã Hòa Bình, Xã Yên Thịnh, Xã Yên Sơn, Xã Thiện Tân, Xã Yên Vượng, Xã Minh Tiến, Xã Nhật Tiến, Xã Thanh Sơn, Xã Đồng Tân, Xã Cai Kinh, Xã Hòa Lạc, Xã Vân Nham, Xã Đồng Tiến, Xã Tân Thành, Xã Hòa Sơn, Xã Minh Sơn, Xã Hồ Sơn, Xã Sơn Hà, Xã Minh Hòa, Xã Hòa Thắng

1,626 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Thị trấn Đồng Mỏ, Thị trấn Chi Lăng, Xã Vân An, Xã Vân Thủy, Xã Gia Lộc, Xã Bắc Thủy, Xã Chiến Thắng, Xã Mai Sao, Xã Bằng Hữu, Xã Thượng Cường, Xã Bằng Mạc, Xã Nhân Lý, Xã Lâm Sơn, Xã Liên Sơn, Xã Vạn Linh, Xã Hòa Bình, Xã Hữu Kiên, Xã Quan Sơn, Xã Y Tịch, Xã Chi Lăng

1,335 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Thị trấn Na Dương, Thị trấn Lộc Bình, Xã Mẫu Sơn, Xã Yên Khoái, Xã Khánh Xuân, Xã Tú Mịch, Xã Hữu Khánh, Xã Đồng Bục, Xã Tam Gia, Xã Tú Đoạn, Xã Khuất Xá, Xã Tĩnh Bắc, Xã Thống Nhất, Xã Sàn Viên, Xã Đông Quan, Xã Minh Hiệp, Xã Hữu Lân, Xã Lợi Bác, Xã Nam Quan, Xã Xuân Dương, Xã Ái Quốc

1,199 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Thị trấn Đình Lập, Thị trấn NT Thái Bình, Xã Bắc Xa, Xã Bính Xá, Xã Kiên Mộc, Xã Đình Lập, Xã Thái Bình, Xã Cường Lợi, Xã Châu Sơn, Xã Lâm Ca, Xã Đồng Thắng, Xã Bắc Lãng

831 lượt xem

Xem chi tiết