Hiện có 10 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Phường Sông Hiến, Phường Sông Bằng, Phường Hợp Giang, Phường Tân Giang, Phường Ngọc Xuân, Phường Đề Thám, Phường Hoà Chung, Phường Duyệt Trung, Xã Vĩnh Quang, Xã Hưng Đạo, Xã Chu Trinh

1,077 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Pác Miầu, Xã Đức Hạnh, Xã Lý Bôn, Xã Nam Cao, Xã Nam Quang, Xã Vĩnh Quang, Xã Quảng Lâm, Xã Thạch Lâm, Xã Vĩnh Phong, Xã Mông Ân, Xã Thái Học, Xã Thái Sơn, Xã Yên Thổ

3,532 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Bảo Lạc, Xã Cốc Pàng, Xã Thượng Hà, Xã Cô Ba, Xã Bảo Toàn, Xã Khánh Xuân, Xã Xuân Trường, Xã Hồng Trị, Xã Kim Cúc, Xã Phan Thanh, Xã Hồng An, Xã Hưng Đạo, Xã Hưng Thịnh, Xã Huy Giáp, Xã Đình Phùng, Xã Sơn Lập, Xã Sơn Lộ

989 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Thông Nông, Xã Cần Yên, Xã Cần Nông, Xã Lương Thông, Xã Đa Thông, Xã Ngọc Động, Xã Yên Sơn, Xã Lương Can, Xã Thanh Long, Thị trấn Xuân Hòa, Xã Lũng Nặm, Xã Trường Hà, Xã Cải Viên, Xã Nội Thôn, Xã Tổng Cọt, Xã Sóc Hà, Xã Thượng Thôn, Xã Hồng Sỹ, Xã Quý Quân, Xã Mã Ba, Xã Ngọc Đào

924 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Trà Lĩnh, Xã Tri Phương, Xã Quang Hán, Xã Xuân Nội, Xã Quang Trung, Xã Quang Vinh, Xã Cao Chương, Thị trấn Trùng Khánh, Xã Ngọc Khê, Xã Ngọc Côn, Xã Phong Nậm, Xã Đình Phong, Xã Đàm Thuỷ, Xã Khâm Thành, Xã Chí Viễn, Xã Lăng Hiếu, Xã Phong Châu, Xã Trung Phúc, Xã Cao Thăng, Xã Đức Hồng, Xã Đoài Dương

963 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Xã Minh Long, Xã Lý Quốc, Xã Thắng Lợi, Xã Đồng Loan, Xã Đức Quang, Xã Kim Loan, Xã Quang Long, Xã An Lạc, Thị trấn Thanh Nhật, Xã Vinh Quý, Xã Thống Nhất, Xã Cô Ngân, Xã Thị Hoa

748 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

Xã Quốc Toản, Thị trấn Quảng Uyên, Xã Phi Hải, Xã Quảng Hưng, Xã Độc Lập, Xã Cai Bộ, Xã Phúc Sen, Xã Chí Thảo, Xã Tự Do, Xã Hồng Quang, Xã Ngọc Động, Xã Hạnh Phúc, Thị trấn Tà Lùng, Xã Bế Văn Đàn, Xã Cách Linh, Xã Đại Sơn, Xã Tiên Thành, Thị trấn Hoà Thuận, Xã Mỹ Hưng

840 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Nước Hai, Xã Dân Chủ, Xã Nam Tuấn, Xã Đại Tiến, Xã Đức Long, Xã Ngũ Lão, Xã Trương Lương, Xã Hồng Việt, Xã Hoàng Tung, Xã Nguyễn Huệ, Xã Quang Trung, Xã Bạch Đằng, Xã Bình Dương, Xã Lê Chung, Xã Hồng Nam

806 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Nguyên Bình, Thị trấn Tĩnh Túc, Xã Yên Lạc, Xã Triệu Nguyên, Xã Ca Thành, Xã Vũ Nông, Xã Minh Tâm, Xã Thể Dục, Xã Mai Long, Xã Vũ Minh, Xã Hoa Thám, Xã Phan Thanh, Xã Quang Thành, Xã Tam Kim, Xã Thành Công, Xã Thịnh Vượng, Xã Hưng Đạo

766 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Đông Khê, Xã Canh Tân, Xã Kim Đồng, Xã Minh Khai, Xã Đức Thông, Xã Thái Cường, Xã Vân Trình, Xã Thụy Hùng, Xã Quang Trọng, Xã Trọng Con, Xã Lê Lai, Xã Đức Long, Xã Lê Lợi, Xã Đức Xuân

837 lượt xem

Xem chi tiết