Hiện có 8 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Phường Vũ Ninh, Phường Đáp Cầu, Phường Thị Cầu, Phường Kinh Bắc, Phường Vệ An, Phường Tiền An, Phường Đại Phúc, Phường Ninh Xá, Phường Suối Hoa, Phường Võ Cường, Phường Hòa Long, Phường Vạn An, Phường Khúc Xuyên, Phường Phong Khê, Phường Kim Chân, Phường Vân Dương, Phường Nam Sơn, Phường Khắc Niệm, Phường Hạp Lĩnh

1,342 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Chờ, Xã Dũng Liệt, Xã Tam Đa, Xã Tam Giang, Xã Yên Trung, Xã Thụy Hòa, Xã Hòa Tiến, Xã Đông Tiến, Xã Yên Phụ, Xã Trung Nghĩa, Xã Đông Phong, Xã Long Châu, Xã Văn Môn, Xã Đông Thọ

909 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Phố Mới, Xã Việt Thống, Xã Đại Xuân, Xã Nhân Hòa, Xã Bằng An, Xã Phương Liễu, Xã Quế Tân, Xã Phù Lương, Xã Phù Lãng, Xã Phượng Mao, Xã Việt Hùng, Xã Ngọc Xá, Xã Châu Phong, Xã Bồng Lai, Xã Cách Bi, Xã Đào Viên, Xã Yên Giả, Xã Mộ Đạo, Xã Đức Long, Xã Chi Lăng, Xã Hán Quảng

1,441 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Lim, Xã Phú Lâm, Xã Nội Duệ, Xã Liên Bão, Xã Hiên Vân, Xã Hoàn Sơn, Xã Lạc Vệ, Xã Việt Đoàn, Xã Phật Tích, Xã Tân Chi, Xã Đại Đồng, Xã Tri Phương, Xã Minh Đạo, Xã Cảnh Hưng

830 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Phường Đông Ngàn, Phường Tam Sơn, Phường Hương Mạc, Phường Tương Giang, Phường Phù Khê, Phường Đồng Kỵ, Phường Trang Hạ, Phường Đồng Nguyên, Phường Châu Khê, Phường Tân Hồng, Phường Đình Bảng, Phường Phù Chẩn

987 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Hồ, Xã Hoài Thượng, Xã Đại Đồng Thành, Xã Mão Điền, Xã Song Hồ, Xã Đình Tổ, Xã An Bình, Xã Trí Quả, Xã Gia Đông, Xã Thanh Khương, Xã Trạm Lộ, Xã Xuân Lâm, Xã Hà Mãn, Xã Ngũ Thái, Xã Nguyệt Đức, Xã Ninh Xá, Xã Nghĩa Đạo, Xã Song Liễu

995 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Gia Bình, Xã Vạn Ninh, Xã Thái Bảo, Xã Giang Sơn, Xã Cao Đức, Xã Đại Lai, Xã Song Giang, Xã Bình Dương, Xã Lãng Ngâm, Xã Nhân Thắng, Xã Xuân Lai, Xã Đông Cứu, Xã Đại Bái, Xã Quỳnh Phú

902 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Thứa, Xã An Thịnh, Xã Trung Kênh, Xã Phú Hòa, Xã Mỹ Hương, Xã Tân Lãng, Xã Quảng Phú, Xã Trừng Xá, Xã Lai Hạ, Xã Trung Chính, Xã Minh Tân, Xã Bình Định, Xã Phú Lương, Xã Lâm Thao

926 lượt xem

Xem chi tiết