Hiện có 8 kết quả

Bảng giá đất Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sông Cầu, Phường Đức Xuân, Phường Phùng Chí Kiên, Phường Huyền Tụng, Xã Dương Quang, Xã Nông Thượng, Phường Xuất Hóa

1,163 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Xã Bằng Thành, Xã Nhạn Môn, Xã Bộc Bố, Xã Công Bằng, Xã Giáo Hiệu, Xã Xuân La, Xã An Thắng, Xã Cổ Linh, Xã Nghiên Loan, Xã Cao Tân

906 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Chợ Rã, Xã Bành Trạch, Xã Phúc Lộc, Xã Hà Hiệu, Xã Cao Thượng, Xã Khang Ninh, Xã Nam Mẫu, Xã Thượng Giáo, Xã Địa Linh, Xã Yến Dương, Xã Chu Hương, Xã Quảng Khê, Xã Mỹ Phương, Xã Hoàng Trĩ, Xã Đồng Phúc

993 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Nà Phặc, Xã Thượng Ân, Xã Bằng Vân, Xã Cốc Đán, Xã Trung Hoà, Xã Đức Vân, Xã Vân Tùng, Xã Thượng Quan, Xã Hiệp Lực, Xã Thuần Mang

843 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Phủ Thông, Xã Vi Hương, Xã Sĩ Bình, Xã Vũ Muộn, Xã Đôn Phong, Xã Lục Bình, Xã Tân Tú, Xã Nguyên Phúc, Xã Cao Sơn, Xã Quân Hà, Xã Cẩm Giàng, Xã Mỹ Thanh, Xã Dương Phong, Xã Quang Thuận

1,060 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Bằng Lũng, Xã Xuân Lạc, Xã Nam Cường, Xã Đồng Lạc, Xã Tân Lập, Xã Bản Thi, Xã Quảng Bạch, Xã Bằng Phúc, Xã Yên Thịnh, Xã Yên Thượng, Xã Phương Viên, Xã Ngọc Phái, Xã Đồng Thắng, Xã Lương Bằng, Xã Bằng Lãng, Xã Đại Sảo, Xã Nghĩa Tá, Xã Yên Mỹ, Xã Bình Trung, Xã Yên Phong

941 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

Thị trấn Đồng Tâm, Xã Tân Sơn, Xã Thanh Vận, Xã Mai Lạp, Xã Hoà Mục, Xã Thanh Mai, Xã Cao Kỳ, Xã Nông Hạ, Xã Yên Cư, Xã Thanh Thịnh, Xã Yên Hân, Xã Như Cố, Xã Bình Văn, Xã Quảng Chu

2,687 lượt xem

Xem chi tiết

Bảng giá đất Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Xã Văn Vũ, Xã Văn Lang, Xã Lương Thượng, Xã Kim Hỷ, Xã Cường Lợi, Thị trấn Yến Lạc, Xã Kim Lư, Xã Sơn Thành, Xã Văn Minh, Xã Côn Minh, Xã Cư Lễ, Xã Trần Phú, Xã Quang Phong, Xã Dương Sơn, Xã Xuân Dương, Xã Đổng Xá, Xã Liêm Thuỷ

1,167 lượt xem

Xem chi tiết