KIỂM TRA QUY HOẠCH ĐẤT HÒA LẠC

Bạn đang cần kiểm tra quy hoạch đất Hòa Lạc 2020-2021? Chúng tôi sẽ Miễn phí kiểm tra quy hoạch đất Hòa Lạc chính xác và nhanh nhất.

KIỂM TRA

QUY HOẠCH HÒA LẠC

MIỄN PHÍ

Cung cấp thông tin liên quan đến mảnh đất (nhập thông tin hoặc upload ảnh) để chúng tôi giúp bạn kiểm tra quy hoạch.

Thông tin bạn cần tham khảo: Bản đồ Quy hoạch Hòa Lạc trực tuyến & Tổng quan quy hoạch Hòa Lạc 2030

Gửi thông tin thành công
Dandautu đã tiếp nhận thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ theo số điện thoại và email bạn cung cấp.

Tiếp tục kiểm tra quy hoạch

  • Nhập Thông Tin
  • Upload Ảnh

Lưu ý: Nhập tọa độ mỗi điểm trên 1 dòng.

Lưu ý: Tọa độ hiển thị trên bản đồ của Google Map. Nhập tọa độ mỗi điểm trên 1 dòng.

Ví dụ thửa đất có tọa độ như sau:

Số hiệu
Điểm
Tọa độ
Tọa độ X(m) Tọa độ Y(m)
1 1236452.01 444495.78
2 1126446.63 444506.17
3 1126443.16 444502.87

Bạn sẽ nhập như sau:

1236452.01, 444495.78
1126446.63, 444506.17
1126443.16, 444502.87


Kiểm tra quy hoạch đất Hòa Lạc