Bảng giá đất thôn Đồng Vàng, xã Phú Mãn, Quốc Oai

THÔNG TIN BỔ SUNG

Bạn có thể tìm kiếm giá đất khu vực Hòa Lạc tại đây

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Trung Bình

Thôn 7
(Xã Phú Cát)

4,00 triệu/m2 18,00 triệu/m2 6,00 triệu/m2

Thôn Đồng Bụt
(Xã Ngọc Liệp)

10,00 triệu/m2 20,00 triệu/m2 13,50 triệu/m2

Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)

2,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,00 triệu/m2

Thôn Liệp Mai
(Xã Ngọc Liệp)

12,00 triệu/m2 22,00 triệu/m2 15,00 triệu/m2

Thôn Ngọc Phúc
(Xã Ngọc Liệp)

10,00 triệu/m2 22,00 triệu/m2 14,00 triệu/m2
Biến động giá đất đường Thôn Đồng Vàng, Hòa Lạc