Bảng giá đất Khu Tái Định Cư Vai Réo Phú Cát

THÔNG TIN BỔ SUNG

Bạn có thể tìm kiếm giá đất khu vực Hòa Lạc tại đây

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Trung Bình

Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)

4,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2

Thôn 7
(Xã Phú Cát)

7,00 triệu/m2 23,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2

Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)

2,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,50 triệu/m2

Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)

6,00 triệu/m2 11,90 triệu/m2 8,00 triệu/m2

Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)

3,50 triệu/m2 8,30 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Biến động giá đất đường Khu Tái Định Cư Vai Réo, Hòa Lạc