Bảng giá đất Khu Tái Định Cư Phú Mãn Hòa Lạc

THÔNG TIN BỔ SUNG

Bạn có thể tìm kiếm giá đất khu vực Hòa Lạc tại đây

Vị Trí Giá Thấp Giá Cao Trung Bình

Thôn Đồng Chằm
(Xã Đông Xuân)

4,00 triệu/m2 9,00 triệu/m2 5,50 triệu/m2

Thôn Đồng Bèn
(Xã Đông Xuân)

2,50 triệu/m2 5,50 triệu/m2 3,50 triệu/m2

Thôn 7
(Xã Phú Cát)

7,00 triệu/m2 23,00 triệu/m2 11,00 triệu/m2

Xóm Bãi Dài
(Xã Tiến Xuân)

6,00 triệu/m2 11,90 triệu/m2 8,00 triệu/m2

Thôn Thắng Đầu
(Xã Hòa Thạch)

3,50 triệu/m2 8,30 triệu/m2 5,50 triệu/m2
Biến động giá đất đường Khu Tái Định Cư Phú Mãn , Hòa Lạc